Colin Archers Byggeliste
Skrevet av Jeppe Jul Nielsen, Tyriveien 1 - 4956 Risør -
jeppejul(at)online.no - Mobil 9077 8929
  - Tlf 3715 3144
A small dictionary for English readers.

Båter merket gult, eksisterer idag.

Se også listen:  Gjenværende båter bygget av Colin Archer
Redningsskøyter bygget i tre


Kom du rett hit, se også hovedsiden www.colin-archer.no og www.colin-archer.no/Archers_Historie.html
Liste over alle mine tegninger: Se mine konstruksjoner, Jeppe Jul Nielsen

Oppdatert 14.05.2019 .
Archers tegning nr. med romertall "I" er lystbåter; med romertall "III" er bruksbåter og "x" er bygget andre steder. (Archer skrev nummer på tegningene med rød og blå blyant for denne inndelingen.)
Archer skrev listen etter at verftet var lagt ned, og nummeringen er derfor ikke kronologisk. Det er også feil som jeg har rettet der korresponse gir korrekt informasjon.

TBS_
nr.
Archers_tegn nr.
Baad / Kutter nr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Båttype År
xxxxxxx
NAVN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Loa_x_B
Jernkjøl

  Eiere
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Anmerkninger
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Eldre lokalbygget båt Hvalertype, spririgget. 1850? BØLGEN I 18'-20' ?
Archer-familien. Deltok i regatta Larvik 1864; plassering ukjent. Nr. 8 i Christiania i 1875.

Avbildet ca 1868 Robåt for 3 par årer Speilbåt 1865


Avbildet nybygget ved "Krabbedammen". > Innvendig ballast på lystbåtene, ble gjerne formstøpt for å senke tyngdepunktet, samle ballasten midstkips, minske punktbelastning og lettere å sikre mot forskyving. I begynnelsen ble bly og sink smeltet sammen, senere ble den formstøpt i jern.
 > På bruksbåtene, og da store jernkjøler ble vanlig, ble det brukt rektangulære jernbarrer til innvendig ballast.
1 I 35 & avbildet ca 1868 & 1875 25' rettstevnet "skøyte". Halvdekker. Klinkygget. Gaffelrigget skonnert. Senere omrigget. 1867 MAGGIE I 25' Formstøpt ballast Colin Archer, Laurvig. Gaffelrigget skonnert. Klinbygget i eik. Omrigget til 1-master før regattaen i Gøteborg 1871 hvor han fikk 3dje premie i lystbåtklassen.


Kutter av engelsk modell, oppmålt av Archer Lyst-Cutter, klink 1868/69 FLOT 25' x 7'9" x 4'
Bygget uten kunde. Annonsert desember 1868 skrogferdig.
1870 Johan Rye, Krydskontollør 
Gaffelrigget?
2
Krydsbaad no.1. Antageligvis Archer første større båt. Skøyte, klink, gaffel 1869
40'
Kryssbåt, Vadsø Tolldistrikt Gaffelrigget. Klink men tettspantet og kraftig bygget.


Kutter Kutter, lystbåt 1869 NØKKEN 25'
Archer, fam.


Storbaad no. 1 Robåt til seilskute 1869


Slup no.1 Robåt 1869Nordlandsbaad 1870


Archer, fam.
5
Kutter av engelsk modell. Gaffel. Tiltenkt los & fiske, ble mest lystbåt. 1870 MINNIE 34'
Brukt som lystbåt av Archerfamilien. Utleid fra sept 1871-72 til los Jacob Terjesen i Sandefjord. Gaffelrigget.
Colin, eller familie, deltok med denne i regatta i Gøteborg 1871 og København 1872; plasseringer ukjent.Føringsbaad 1870Dinghy 1870
1870


Archies Baad. Archer, fam.
3
Krydsbaad no.2 Kutter, kravell, gaffel 1870 PETRELLEN 42'
Kryssbåt, Larkollen. Det Kgl. Finans- og Tolldepartement.
1910 Kartverket
Gaffelrigget. 50 mm hud og tettspantet. Kraftigere enn Archer bygget senere.
4
Krydsbaad no.3 Kutter, kravell, gaffel 1870 HØGEN 36'
Kryssbåt, Horten. Det Kgl. Finans- og Tolldepartement.
1910 Kartverket
.-''-


Baad no. 10
1871


Baad no. 11
1871
6


1871 THOR, Losbåt, ikke bygget > trykkfeil i Morgenbladet 1871, gjentatt i KNS jub. bok 1933.
7 Polytek. tgn. Lodsbaad no. 1 - skøyte
Losbåt, klink, spri
1872 PILEN 33'
Nilsen, Johan, Aarøsund, Nøtterøy Spririgget
8 III 137 Centreboard no.1 Kutterskrog, gaffel? 1872

Jernplate Fyrvæsenet, Horten Gaffelrigget


Centreboard no.2 Jolleform, gaffel? 1873

Jernplate Marinen, Horten Gaffelrigget
12 Avbildet ca 1875 Kutter Lystbåt, klink, gaffel 1873 MARINA 38,1' x 12,6' 500 kg
Colin Archer m.fl., Larvik. Gaffelrigget.
Nr. 1 i lystbåtklassen i Jomfruland-regattaen 1873.
1886 løitn. Barth
1891 Holm, Hans, Christiania
9 Polytek. tgn. Lodsbaad no. 2
Losbåt, klink, spri
1873 OPPREISINGEN 33'
Eliasen, Nils, Brøtsø, Hvasser, Tjøme Spririgget
10 Polytek. tgn. Lodsbaad no. 3
Losbåt, klink, spri
1873 GARIBALDI (1) 33'
Josephsen, Wilh. Nevlunghavn.  Spririgget.
Nr. 1 i Jomfruland-regattaen 1873. Nr.2 i Arendal 1878.

Polytek. tgn. Lodsbaad no. 4
Losbåt, klink, spri
1874
33'
Jac. Berhard Larsen og Hans Sörensen, Fr.værn Spririgget


Skonnert 2-mastet
Lastebåt
1874-
1875
ARIES
86'x 21'

Knutsen & Herlofsen, Archer m. fl., Larvik


Seilbaad no.12
1874


Seilbaad no.13
1874


Baad no.14 Sjekte, klink, halvdekker, spri 1875


Båt bygget til Haandversforeningen for utstilling.
1875 Solgt til L. B. Gjertsen, Tjömö
Spririgget

Polytek. tgn. Lodsbaad no. 5
Losbåt, klink, spri
1875
33'
Hansen, Hans, Fredriksvern Spririgget

Regntegn. Larvik Lodsbaad no. 6
Losbåt, klink, spri
1875
33'
Finske losvesen v/Jens Brandi Spririgget. Vannballast etter losvesenets ønske.
11 I 41 Baad no.15 Lystbåt, kutter. Kravell. Gaffelrigget 1876 HAVSKUM 27' x 7,7'

Colin Archer, Laurvig/D. Herlofson. Nr. 3 på korrigert tid i Christiania 1876 (nr. 2 i mål). Nr.2 i Arendal 1880.
1880 Andersen, sakfører, Arendal


Lodsbaad no. 7
Losbåt, klink, spri
1876
33'
Hans Martin Olsen, Helgeraaen Spririgget


Baad No.16 Sjekte 1876


Haandværks- & Industriforeningen  > Alle større båter etter dette, er konstruert med deplasementskurve etter Archers Bølgeform-teori.
13 III 102 Lodsbaad no. 8
Losbåt, klink, spri
1876 KRABBEN 33'
Svendsen, S. H., Nevlunghavn Spririgget
14
Lyst-Baad no.17 Kutter. Kravell, gaffel 1877 CAPRICE 28'8x7'8
Ohlsen, Harald, Christiania - No.2 Bastø 1880
1883 Rosenberg, Nils. M., Christiania - Nr.4 Hankø 1882. Nr.3 Moss 1887
1890 Nicolaysen, L. W., Fredrikstad
1893 Berggrav, J. Anton, Fredrikstad
1899 Movig, L. B., Fredrikstad
1901 Olsen, Arthur, Fredrikstad
1904 Larssen, Halv., Fredrikstad


Baad no. 18 Jolle, kravellbygget 1877


Baad no. 19 Jolle, kravellbygget 1877


E. Frølich
15
Baad no.20 Lystbåt, kutter, gaffel 1878 BØLGEN II
1905 REIDAR
28'8x 2,20 Formstøpt innv. bly/sink 1,6 tonn Archer, Archib., Lauvig - No.1 Christiania 1879. Nr. 2 Arendal 1879
1880 Peter Høeg, Drammen
Tholander, T. S.borg
Gaffelrigget
16
Baad no. 21 Lystbåt, seilsjekte
1878


Christiania Haandv. og Ind. forening


Karens Baad Lystbåt 1878 MAAGEN

Karens Sophie Wiborg Archer (Colins kone)


Skonnertbrig
Lastebåt
1878-
1880
LEON
108'x 27'

Brødrene Herlofson, Arendal. Kontrakt skrevet med Didrik Herlofson, Paris. Sank etter 35 år i Nordsjøen; alle reddet. > LEON figurer i Harold Underhills bok om modellbåtbygging og modeller er derved bygget i stort antall verden over.
17 III 110 Centreboard no. 3 Jolleform 1878

Jernplate Torpedovæsenet. Horten

III 110 Centreboard no. 4 Jolleform 1878

Jernplate Torpedovæsenet. Horten
18 III 139 Lodsbaad no. 9
Losbåt, klink, spri
1878


Mathiesen, Jørgen, Nevlunghavn Spririgget >  I regatta før 1878 måtte båter med utvendig ballastkjøl (bly/jern) seile i egen klasse. Etter store protester fra de som hadde disse høsten 1877, ble dette opphevet.
 > Da dette ble opphevet, ble Archers mål på lystbåtene, å ha store jernkjøler og minst mulig innvendig.

19 I 30 Kutter Lystbåt, kravell, gaffel 1879 AGNES 34'6x9'6
Oppen, M. Laurvig
1895 Johannesen, Ole, Consul, Bergen
Gaffelrigget
20
Lodsbaad no. 10
Losbåt, klink, spri
1879


Rakke, Hans Petter, Rakke, Fredriksvern Spririgget
21 III 104 Lodsbaad no. 11
Losbåt, klink, spri
1879 DEN BLEI

Josephsen, Oluf, Nevlunghavn Spririgget
22 III 107 Dampjolle Åpen m dampmaskin
1879


Andersen, Smed, Laurvig
23
Lodsbaad no. 12
Losbåt, klink, spri
1880


Bua, Ola, Helgeroa (TBS) Spririgget


Centreboard no. 5 Jolleform 1880

Jernplate Heiberg, Jacob, ProfessorSpissgattet og dyp Lystbåt, klink, halvdekker 1880
25' x 8,5' 500 kg Joh. de Besche


-''-, samme tegning, men forlenget Lystbåt, spissgattet, klink halvdekker 1880 ILLAM 26' x 8,5' 500 kg
Archer fam. Laurvig. Avertert etter 2 år.


Lodsbaad no. 13
Losbåt, klink, gaffel
1881


Søren Olsen, Nevlunghavn Gaffelrigget. Kontrakt nesten ferdig båt. Levert mars 81.


Ikke nummerert
Losbåt, klink, gaffel
1881


Danske losvesen, Hals ved Limfjorden
Gaffelrigget. Levert mai 81.


Ikke nummerert
Losbåt, klink, gaffel
Videresolgt eller lystbåt?
1881Seilmaker E. Brønlund, Arendal
Gaffelrigget. Privat lystbåt eller videresolgt til en los? Levert oktober 81.


Centreboard no. 6 Jolleform, gaffel 1881

Jernplate Torpedovæsenet, Horten Gaffelrigget


Centreboard no. 7 Jolleform, gaffel 1882

Jernplate Torpedovæsenet, Horten Gaffelrigget
25 I 31 Kutter. Kutter, Lystbåt, gaffel 1882 ELLIDA 28'7x8'8 ? tonn Bygget på spekulasjon. Byttet til større jernkjøl for salg til GSS.
1883 Gøteborg Segelsällskap, Göteborg
1885 Dahlgren, Magn., Göteborg
1889 Bodach, Hj.Sjøkvist, J., Göteborg >
1890 Brusell, H., Stocholm
1895 Nobel, L. E., Stocholm
1898 Bonde, Count. G., Stocholm
1903 Andersson, G. Capt., VerkebäckSpissgatter, gaffel 1882

? tonn Löitn. C. Lemchen, Stockholm Gaffelrigget
24

Lystbåt, gaffel 1883 ALF
? Jensen, Anton, Christiania GaffelriggetLosbåt, klink?, gaffel
1883


Danske lodsvæsen, Hals. levert 26/4-1883
Gaffelrigget
26 I 47 Kutter Kutter. Lystbåt, klink, gaffel 1883 MAGGIE II
? tonn Archer, Familien, Laurvig Gaffelrigget > Alle losbåter ble heretter bygget kravell, gaffelrigget og med jernkjøl (untatt GARIBALDI). Alle hadde innvendig ballast i tillegg.

27  Kan være tgn III 108 men uten jernkjøl. Lodsbaad no. 14
Losbåt, 1ste kravell
1883 GARIBALDI (2) 36' 5,0 tonn innv. ballast
Josephsen, Wilh. Nevlunghavn Som første kravell hadde denne ikke jernkjøl.
28 Modell antageligvis bygget etter tgn III 108
Modell av losbåt med jernkjøl.
1883


Utstilling i Christiania. Fikk sølv-medalje.
29 III 108 Lodsbaad no. 15
Losbåt
1883
36' 1,1 tonn Vardø losforening v/Claus Petersen
31 III 106   ? Skøyte 1884 LAURVIG 35' ? tonn Statens Fyrvæsen, Christiania Kravell, 2 master.
32 III 108 Lodsbaad no. 16
Losbåt
1884 TVENDE BRØDRE
1,6 tonn Jensen, Mikkel & Olsen, Lars, Sanvigen, Arendal Nr. 3 i den legendariske regattaen i Arendal 1886.

III 108 Lodsbaad no. 17
Losbåt
1884

2,0 tonn
Svenske losvesn

III 108 Bygget på Archers skipsverft i Rekkevik og derfor ikke nummerert.
Losbåt
1884 ODIN
960 kg Nils Ambjørnsen, Ole Albrechtsen, Anun Arnesen. Aarøsund, Nøtterø Nr. 2 i den legendariske regattaen i Arendal 1886.


.
Archer innfører herfra nummer på kuttere med Kt. nr. (Etter opptelling bakover har han tydeligvis kommet til 11 kuttere før ny nummerering)
Losbåter og andre skøyter nummereres med Bd. nr. 
35 I 32 Kt. 12 Kutter. Lystbåt 1884 HERVOR
1892 OLGA
1897 PIRAT
1900 OLGA
34'x 9'
Gøteborg Segelsällskap
1885 Roempke, Oscar, St. Petersburg.
1890 Holst, H., St. Petersburg.
1892 Bindeman, Edwin, St. Petersburg.
1893 Dohnberg, H. Dr., St. Petersburg.
1897 Demidoff, Donato, Prince, St. Petersburg. >
1900 Gerassimoff, N., St. Petersburg.
1904 Tetsnar, M., St. Petersburg.
1905 Trubkoe, K.A., St. Petersburg.
1906 Tronbetskoy, A. Prince, St. Petersburg.
1915 Paist, M., Petrograd
33 III 115 Kt.13 Kutter. Expressbaad til Fyrvæsenet 1884 RØST
2,4 tonn Statens Fyrvæsen, Christiania
34
Kt.14 Kutter. Lystbåt 1884 VESTA 29'1x 8'9 4,0 tonn Brunskog, Carl, Stockholm
1895 Österblad, Åbo
Som 25
36 I 34 Bd. 18
Fiskesk. m jernkøl
m jernkjøl, gaffelr.
1885
36 fot 2,5 tonn Vardø Fiskeriselskap v/Claus Petersen, Vardø
37 I 34 - skalert ned Bd. 19 Lystbåt, spri 1885 NØKKEN 22' ? tonn Archer, David, London
38 Tegn på NMM. Nr.? Bd. 20
Losbåt
1889 Ombygget til lystbåt av Archer
1885 AMALIE
1889 MAAGEN
1910 LIFE II
1923 GERD II
1949 KAISA
35,0' x 11,2'
(B 32,0%)
2,7 tonn Bygget på spekulasjon.
Andersen, Anders Arnt, Nøtterø. Vinner av den legendariske regattaen i Arendal 1886.
1889 Stibolt, W. Gross. Drammen. Nr 2 som MAAGEN i lystbåtklassen i Risør 1890.
1910 Kløcker, N., Arendal
1915 Sørensen, A. F., Arendal >
1923 Ustvett, J. Chr., Oslo
1949 Hannisdal, Lars Dr., Oslo
1964 Nakling, Yngve og Dietlind, Bærum og Vestlandet; Haugesund-Bergen.
1976 Selvåg, Olav, Randaberg
2018 Selvåg, Tor, Randaberg
41 III 103 Dampjolle
1885
26'
Borge, Dr., Laurvig
42 III 121   ? Arbeidsfartøi 1885

2,4 tonn
Statens Fyrvæsen, Christiania 2 master
39
Bd. 21
Losbåt
1886 KRABBEN 34,3' x 11,8'
(B 34,4%)
1,8 tonnBygget på spekulasjon, sjøsatt i mars 86. Utleid.
Svendsen, Søren H. Nevlunghavn, kjøpt fullt innredet aug 1886 kr 2400 på avbetaling.

45 I 33 - 1/2 Bd. 22 Lystbåt 1886 VINGA
? tonn Gøteborg Segelsällskap
 1890 Ekman, Gustav, Göteborg
Nå bm rigget, under restaurering
Skjebne ukjent etter 2010


Bd. 23 Lystbåt 1886


Ingeniør R. Lilljeqvist, Skotland


Bd. 24 Lystbåt 1886


Ingeniør R. Lilljeqvist, Skotland
46 III 116 Bd. 25
Losbåt
1886 ULABRAND
1932 MARY-JANE?
32,7 x 12,0 n.fot
(B 36,7%)
1,3 tonn Andersen, Thor, Ula. Levert uten innredning 7 august kr 1453,65 + kjølens kostnad.
1932 Alfons Hansen???
Kan dette ha vært Mary Jane til Alfons Hansen, forlist i SørAmerika ca 1932???
47 I 42 Bd. 26 Lystbåt 1886 ODD 31'x7'
6 tonner
(B 22,6%)
? tonn Bygget på spekulasjon.
1886 Wolf, Wilh. Christiania
1887 Larsen, Alfred W.G. Christiania >
1891 Halvorsen, G. Kragerø
1900 Klein, U.A. København
1903 Nielsen, C.  Skibsr. Kragerø
49 I 43 ? Lystbåt 1886 BØLGE 25'11"-24'6"-B6'1" -D4'3" Klasse-4tonner 2,75 tonn Hortens Værft.
1889 Wiborg, Nic. Kragerø
1898 Grieg, Alex.

48 I 40 Bd. 27 Lystbåt 1887 KATHINKA 37'7"x 9'8"
(B 25,8%)
 3,5 tonn
Bygget på spekulsjon. Konstuert som "Fræmtidslodsbaad", høyt fribord, stor jernkjøl og smal. For radikal for losene, så utrustet som lystbåt. Tok tid å få solgt.
1888 Ahrenberg, D. T., Chefsbaad for Losoldermannen, Göteborg
1895 Hammar, B. G. Halmstad
- ? 1971 Johnson, Nathan, Middelhavet
50 I 44 Bd. 28 Lystbåt 1887 VALBORG 29'2 x 9'2 ? tonn Gøteborg Segelsällskap
1889 Munthe, S.W. Göteborg
1900 Ljungmann, K. Stockholm >
1904 Munthe, S.W. Stockholm
1911 Nystrand, T.A.W. Stockholm
51 I 36 Bd. 29 Lystbåt 1887 VIOLA
? tonn Gøteborg Segelsällskap
52 I 45 Kt. 15 Kutter. Lystbåt 1887 VELA 32'x10'4 ? tonn Michelet, A. Tønsberg
1901 Larsen, Ole. Christiania
1902 Halvorsen, Hans, Bygm. Sarpsborg
54 III 120-1/5
"Feie"
Bd. 30
Losbåt
1887 IDA 38'9x4,0m ? tonn Andersen, Nils, Bredvig, Nøtterø
55 III 120-2/5
"Feie"
Bd. 31
Losbåt
1888 STORMFUGLEN
1,4 tonn Absalon Knudsen & Ole Iversen, Møgster, Bergen


Bd. 32

1888? kr 268,61Bd. 33

1888Carl ArnesenBd. 34

1889-''- sum 33 & 34 kr 505,00

58 I 46 Kt. 16 Kutter. Lystbåt 1889 MIGNON
1901 ELLEN
1906 MIGNON
44'x10'5 ? tonn Wiel, Mads. Fredrikshald
1896 Baron Gyldencrone, Aarhus
1901 Peter Lotz, Fredrikshavn >
1906 Gunner Jensen, Aarhus
1960? Carl Nielsen, København
1990 Brent i Frankrike
59 I 50 Bd. 35 Lystbåt 1889 VENUS 41'4x3,62m
(forlenget)
4,5 tonn Meyer, W. F. Bergen
Einar Andersen, Oslo
1980 NSM v/Quale, Thoralf & ARE
Restaurert
60 III 119 Bd. 36
Losbåt
1889 DAGNY 
1960 WEST WIND
36' 1,6 tonn Andersen, Nils, Aarøsund, Nøtterø.
1892 utleid til Tollvesenet som krydsbaad, og bestiller ny båt hos Archer TERNEN.
1968 Moltke Nielsen. Aarhus, Danmark
1998 Antonsen, Truls. Oslo, se mer her WEST WIND
Tegning svært lik III 120 Bd. 30 m.fl. (inkl RS FEIE)
61 III 114 - 1/1 Bd. 37
Losbåt
1889 HJÆLPEREN 36' ? tonn Josephsen, Oluf, Nevlunghavn Deltok i Bergensregattaen i 1899.
62 III 114 - 1/2 Bd. 38
Losbåt
1896 ombygd til Lystbåt av Colin Archer.
1889 FÆRDER
1912 IRMA
1938 HAV
38,1' x 13'3
11,62x4,04
Forlenget utgave av Bd. 37
4 tonn Evensen, S. & Hansen, A. Sandøsund, Hvasser
1896 Stephansen, Chr. & Alice, Christiania
1899 Bjørnstad, C, Sarpsborg/Moss
1901 Bjørnstad, Albert, Moss
1910 Monrad-Krohn, Georg H., Bergen >
1914 Berg Hansen, B., Arendal
1918 skipsreder Markussen, Bærum
1938 Gustav Martinsen, Oslo
2001 Thomas Martinsen, Oslo
64
Bd. 39 Lystbåt 1890 LILLEGUT 26'10x 2,03 ? tonn Larsen, Gerh. Christiania
Stephansen, Aug. Christiania
Larsen, Gerh.

65 I 51 Bd. 40 Lystbåt 1890 STOREGUT 38'11x3,5m ? tonn 1890 Wilhelm Wolf, Christiania
1892 Fred Olsen, Christiania
1903 H. Müller, Bergen
1905 H. F. Berle, Bergen >
1908 Georg B. von Erpecom, Bergen
1910 Willem Stibolt, Drammen, Grosserer  i trelast
1913 Eilif von Erpecom, Bergen
1915-22 A. Falck, Bergen
66 I 33 - 2/2 Bd. 41 Lystbåt.
Forstørret og strukket VINGA Bd.24, 1886.
1890 FANTOM
1915 SEAGULL
1920 RUTTA
1933 FANTOM
1937 NOREG II
1942 VELSIA
35'4x 3,35m 4,0 tonn Sørensen, Westye O. Fredrikstad
1900 Sørensen, Lars R.
1911 Jacobsen, H. Skibsr.
1913 Dick, H. Charles, Visekonsul, Oslo
1919 Knut N. Vegard, Fr.stad
1923 Enok Jacobsen, Fr.stad/Oslo >
1925 Wikborg, Thorolf, Drammen/Oslo
1936 Jens Hiorth, Lyngør/Høvik
1937 Henri Gutzeit, St. Malo
1942 Leslie Hinton, Hamble River
1948 Cox, David, Hamble River
1980 Cox, David jr., Falmouth
67 I 38 Bd. 42 Lystbåt 1890 BIBI
1905 EYDIS
29'6x2,5m ? tonn Malling, P. T. Christiania
1905 Kårbø, O. J.  Svolvær

68 III 114 - 3/3
Bd. 43
Losbåt
1890
38' ? tonn Reinhartsen, Kornelius, Hesnæsø, Grimstad.
69 I 37 - 1/2 Bd. 44 Lystbåt 1890 VIKING
1895 ULL
38'7x3,82m ? tonn Benneche, G. Horten
1895 Jebsen, O., Bergen
1897 Faye, Jørgen, Bergen
1901 Erpecom, G.B. von, Bergen
1908 Michelsen, P., Bergen >
1911 Johannesen, L.P., Bergen
1913 Kramer, Thorleif, Bergen
1919 Skogland, Trygve, Haugesund
1931 Oppgeaard, K.F. Oslo
70 III 117 - 1/4
Bd. 45
Losbåt
1891 PER UGLAND
? tonn Jakobsen, Jacob og Jørgen, Havsøen, Arendal. Bestilt november 1890, levert 20 mai 1891. 
74 I 48 Kt. 17 Kutter. Lystbåt 1891

? tonn Archer, Thomas, Laurvig
76 III 117 - 2/4 Bd. 46
Losbåt som tollkutter
1891 NORA (MAAGEN?) 25' 1.008 kg Gml. Hellesund Toldstation. Levert i april. Nedskalert losbåttegning til 25', men kravellbygget med jernkjøl, dekk og hytte.
77 I 39 Bd. 47 Lystbåt 1891 TERNEN 24'1x2,04m ? tonn Jespersen, J. Christiania
78 I 49 Bd. 48 Lystbåt, Centreboard? 1891 GØI 26'2x 8'5 ? tonn Apenæs, Ant. Fredrikstad
1898 Wetlesen, A. L.  Fredrikstad
Centerbord ?
79 III 117 - 3/4 Bd. 49
Losbåt
1895 ombygd til Lystbåt av Colin Archer.
1891 FRITHJOF
1914 FREDEN
1932 Christian Krog
1956 FANTE MARIA
1973 HAABET
1976 FRITHJOF
37'x13'3 1,8 tonn Andersen, Thor (Ulabrands sønn), Ula
1895 Middelton, C., Stavanger
1914 Haaland, C., Haugesund
1932 Christian Krog
1973 Hallvard Andersen, Oslo
1976 Petter Olsen, Hvitsten

80 III 117 - 4/4 Bd. 50
Losbåt
1891 HANS
1972 CERES
1980 LEDA
37'x13'3 ? tonn Langfeldt, Søren F., Ny Hellesund
1972 Einersen, Bærum
1980 Dag Solberg, Bærum
2018 Eric Amundsen, Sandøya, TvedestrandPolarskip
3-mastet skonnert
1891-
1892
FRAM
114'X 35'

Fridtjof Nansen over Nordishavet 1893-96
Roald Amundsen til Sydpolen 1910-12
Museumsbåt FRAM-museet Bygdøy
81 I 54 Kt. 18 Kutter. Lystbåt 1892 HELA 48'5x 8'6 ? tonn Gresser, Major, Kiel
1897 Arenhold, L., Kiel
1901 Schneider, Carl, Kiel
1904 Prussing, Carl, Hamburg
1910 Krüger, Max, Swinwmünde
82 III 122 Bd. 51
Losbåt
1892 STRAAHOLMEN (VIKINGEN)
1,3 tonn Larsen, Amund, Straaholmen
2001 Larvik Sjøfartsmuseum. Skal beveares i det planlagte Archer-senteret 2021.

83 III 122 Bd. 52
Losbåt
1892 PAULINE?
? tonn Wigsøen, W.  Bergen
85 I 52 Bd. 53 Lystbåt.  Rettstevnet skøyte. Søsterbåt til VENUS 1893 GRANE
1923 GRONDIN
37'4x11'5 4,0 tonn Wolf, Wilh., Christiania
1897 Gjertsen, W., Bergen
1908 Martens, E., Bergen
1912 Rieker, Carl, Christiania >
1913 Whalley, A.E., Christiania
1923 Requat, M., LeHavre
1927 Levy, Pierre, LeHavre
1948 Burt, EJA, Weymouth
86 I 53 Kt. 19 Kutter. Lystbåt 1893 DOOIE
1895 EMMA
33'-9'3 ? tonn Archer, Thomas, Laurvig
1895 Gjertsen, Joh. C. Bergen
1920 Sælen, Fr. O.  Bergen
1921 Reported lost
87 III 128 Bd. 54
RS 1
1893 RS 1 COLIN ARCHER 45'9x3,65m 5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1933.
1974 NSM v/ Knut von Trepka, Oslo

88 III 120 - 3/5
("Feie" nr 4)
Bd. 55
Losbåt
1893 ?
2001 NORDSJØ

? tonn Sivertsen, Sivert, Tungenes, Stavanger
Tananger sjøspeidere
Forlenget som fiskebåt.
89 III 126 - 1/3 Bd. 56
Losbåt
1893 SIGURD
? tonn Christoffersen, Søren Ula
90 III 120 - 4/5 Bd. 57
RS 4
1893 RS 4 FEIE
? tonn Bergen redningsforening, senere NSSR. Solgt 1905
1974 Skjervøy Sjøhistorisk selskap
2001 Jon Ivar Rønnevik, Haugesund
2019 - Bergen Seilskøyteforening.
Losbåtegn III 120. Tettere spantet, høyere fribord og større jernkjøl. Rigg som losbåt; 1-master.
91 III 129 Bd. 58
Losbåt
1893 AMALIE
1,6 tonn Andersen, Anders Arnt, Bredvig, Nøtterø. 1ste premie  i den store regattaen i Kristiandsand i 1895. Eide tidligere 1885 AMALIE og vant den legendariske regattaen 1886 i Arendal.
94 ?
?
Lystbåt 1894 BRIS
? tonn Jensen, Jacob,  Fredrikstad
95 III 128 Bd. 59
RS 6
1894 RS 6 NORDLAND
5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Skadet 1900, brant under rep.    Først HAVSKAAREN
97 III 138
Damplekter 1894


Christiania Sementfabrikk
99 III 126 - 2/3 Bd. 60
Losbåt
1894 TERNEN
? tonn Andersen, Nils,  Årøsund, Nøtterø. (Tidligere eier av DAGNY 1889. nå WEST WIND)
100 III 126 - 3/3 Bd. 61
Losbåt
1894 TRIO
1922 HAV
34'7x3,8m ? tonn Krohn, H. Bergen
Wikborg, Kragerø

101 III 131 Bd. 62 Reisebåt 1894 VIKING
? tonn Michelsen, N. Chr.  Hebridene
102 III 134 Bd. 63
Losbåt
1895 GARIBALDI (3)
1928 TEDDY

? tonn Josephsen, Wilh. Nevlunghavn
1928 Tambs, Erling, Nevlunghavn
Forlist i New Zealand ca 1935. Tatt av strøm i vindstille og drev på land.
103 I 57 Bd. 64 Petr.jolle 1895


Waux, de,  Frankerike, Paris
104 III 128 Bd. 65
RS 8
1895 RS 8 OSCAR TYBRING
5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1937.
1937 USA
1990 Leffler, Sverige
2000 Ukjent på Isegran, Fredrikstad (Trenger restaurering)
2000 Mye originalt på dekk og innredning forut.
105 I 55 Kt. 20 Kutter. Lystbåt 1895 TITANIA
1900 OLGA
1903 SONJA
1905 TITANIA
1913 STEFI
1923 LUNA
1970 TITANIA

? tonn Moestue, Christoffer, Hvalfangstkaptein, fabrikkeier sjokolade, Christiania
1898 S. Haanshus, Christiania
1903 J. Bryhn, Christiania
1905 Mjelde, M., Christiania
1913 F. A. Engh, Christiania
1914 Carl Hauge, Drammen
1918 Ludwig Zetlitz jr. Stavanger
1918 Olaf Perersen >
1923 Bernt Øvregård, lektor, Sandnes
1946 Alf Baltzersen, Drammen
1954 Monstad & Breien, Oslo
1958 Per Nilsen, Oslo
1976 Andreas Falkenberg, Asker
2000 Sandefjord Kystlag (etter forlis)
2015 Kjell Normann Andersen, Oslo
106 I 56 Kt. 21 Kutter. Lystbåt 1895 LADY 23'7x 7'1 ? tonn 1895 Hegge, F. Apoth., Langesund
1897-Dahl, Burauchef, Kristiania
1899-Rieker, Carl, Kristiania >
1900-Berg, C.H., Kristiania
1901-Bendixen, Adv., Kristiania
108 I 37 - 2/2 Bd. 66 Lystbåt 1896 MARS
1906 IRMA
1907 MARS
1909 FIORELLA
1919 SKARP
1929 ESCAPE
38'7x 3,82m ? tonn Benneche, G. Porsgrunn
1901 Bruusgaard, M., Drammen
1903 Benneche, G., Moss
1905 Svendsen, Paul, Christiania
1907 Larsen, Ole, Christiania
1908 Mulvad, Morten, Fredrikstad >
1919 Sparre, Chr., Horten
1929 Holland-Martin, Gloucester
1931 Robertson, D.W., Gloucester
1933 Howland, Waldo
1938 Forlist i hurricane i Padanaran Harbour, USA.
107 III 135 1/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 67
Fiskesk. m jernkjøl
.
1895 FREMAD
? tonn Andersen, Jacob, Berlevåg 1900 Honningsvaag

I 47   ?
Lystbåt.
Bygget etter MAGGIE II tegn.
1895 LINDA 31'5x9'1 ? tonn Oppen M. Laurvig
1899 Saxlund, C.M. Capt., Christiania
1902 Larsen, L., Christiania
1907 Waage, H., Christiania >
1910 Hageness, Einar, Christiania
1914 Holbye, Th., Christiania
1919 Hanssen, Chr. S, Porsgrund.
1921 Reiersen, Chr., Skien
109 I 59 Bd. 68 Lystbåt 1896 VIVI 28'6x6'11 ? tonn Mørch, J. A. Fredrikstad
Moy, Grosserer,  Kristiania

111 I 61 Bd. 69 Lystbåt 1896 OTR 23'10x1,97m ? tonn Stub, I,  Laurvig
112 III 135 -2/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 70
Fiskeskøyte
.
1896 RAKEL 51,5' forlenget 1948 til 61'
Larsen, Laurits Severin, Ålesund
1970 i Tysk eie
2015 Dansk eie
2018 kondemnert
113 I 63 Kt. 22 Kutter. Lystbåt 1897 POMONA
1907 GERD II
1911 POMONA
1913 JUNO
35'x2,60m ? tonn Archer, Thomas, Laurvig
1904 Lovatt, Henry, London
1905 Grønn, N.J., Fredrikshald
1907 Christiansen, H. F. Apoth., Kristiania >
1911 Mjelde, M.M., Kristiania
1913 Ydalus Jansen, P., Lillesand
1939 -48 Bøhmer, Chr.N., Oslo
114 I 64 Kt. 23 Kutter. Lystbåt 1897 N. F.
KIKU

? tonn Jubileumsbåt til utstilling Stockholm
Schiøtt, Pianist,  Kristiania

116 III 135 -3/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 71
Fiskesk. m jernkjøl
.
1897 KVIK
? tonn Bertheus Eilevsen Rød, Lavangen, Ibestad i Senjen, [Henningsvær??]
117 I 62 Bd. 72 Lystbåt 1897 VIOL
LULL
26'6x2,02m ? tonn Nord, E. Christiania
Jeremiassen, S. Frk. Porsgund
1905 Marthiniusson
119 III 120 - 5/5
"Feie"
Bd. 73
Losbåt
1897 VENUS (Losbåt)
? tonn Larsen, Anders, Møgster, Stolmen, Bergen
122 III 141 Bd. 74
RS 12
1897 RS 12 SVOLVÆR
6,0 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1938.
2001 Kjelstrup, Sigurd,  Svolvær


III 135 -4/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 75
Fiskesk. m jernkjøl
.
1897

? tonn Ole Paulsen Bø, Risøhavn, Overberg
123 I 66 Bd. 76? Lystbåt 1898 NANA
1900 SPRAY
1902 NANNA
1911 TROLD
1914 GANNET
1931 JÆRBUEN_II
1966 MITRA
1975 JÆRBUEN_II
43,5'x13'1 6,5 tonn Wolf, Wilh. Christiania
1900 Sember, Charles
1902 Wolf, Wilh.
1904 Kaier, Elias
1911 Herbert, Arthur, Sir
1931 Fearnley, Ths jr.Landstad, Hans
1966 Bustorff, J
1975 Griem, Uwe, Tyskland
2008 Larvik Sjøfartsmuseum

125 I 68 Kt. 24 Kutter. Lystbåt 1898 BETCHEN 37'4 ? tonn Waage, Thorbj.  Stavanger
127 I 69 Bd. 77? Lystbåt 1898 VIKING 30'x 8'5 ? tonn Olsen, H. Russland, St. Petersb.
1908 Nobel, Rolf, Russland, St. Petersb.
1913 Stazauko, F.  Russland, St. Petersb.
Forløper til MARIE, samme linjer, men mindre.
128 III 142 Bd. 78?
Losbåt
1898 PITKÄPAASI
 - Finland no 1
32' x 3,70 m
? tonn Det finske losvesen.
129 III 142 Bd. 79?
Losbåt
1898 Finland no 2 32' x 3,70 m ? tonn Det finske losvesen.
139 III 146 Kt. 25 Kutter. Reisebåt 1899 DAG 13,1x4,3m
Statens Havnevesen.
135 I 71 Kt. 26 Kutter. Lystbåt 1899 FRI
1931 L'INCOMPRISE III
SEAWEED
1934 DJEILAN
53'1x12' ? tonn Thorne, Johan, Evje
1931 Baudrier, Jacques, Toulon, Frankrike
1934 Russell, George, Cowes, England
1948 Grotti, Nice, Frankrike

136 I 72 Kt. 27? Kutter. Lystbåt 1899 VALKYRIEN 36'1x 11'3 ? tonn Andersen, C. Bokrtykker, Horten
1922 Bøe, Hilmar W. BergenBd. 80 ?


137 I 73 Bd. 81 Lystbåt.
(Se også CRUISER 1902 ikke bygget)
1899 MARIE
1951 FANT
1963 Mai Ben Rai
1966 MARIE
39'5x11'4 3,2 tonn Petersen, Eugen, Moss
1900 Anthon Bernard Elias Nilsen
1904 Mørch, Emil, Fredrikstad
1922 Gunnar Holst, Oslo
1942-1966 div eiere >
1966 Bjarne Lien, Bærum
1978 Ralph Arnesen, Bergen
1986 Roar Dege, Olso
2001 Kjelland, Morten, Nøtterøy
140 III 141 Bd. 82
RS 13
1899 RS 13 TRONDHJEM
- PHANNI

6,0 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1934.
141 III 141 Bd. 83
RS 37
1899 RS 37 CATHERINE BOOTH
6,0 tonn Frelsesarmeen.
1931 NSSR - Redningselskapet. Solgt 1938
Kondemnert Madeira


Steamyacht
Klipperskonnert
1899-
1901
INGEBORG
94'x 19'

Axel Heiberg Solgt 1907 til Cuba.
142 I 74 Bd. 84? Lystbåt 1900 PIPPI
1907 MAGNE II
1911 AGGA
33'1x8'5 ? tonn Rosenberg, F. Christiania
1907 Holvech, Olaf M., Fredrikstad
1911 Bjøreby, Brede, Fredrikstad
1919 Leschly, A., Sandefjord

143 III 142 Bd. 85?
Losbåt
1900 Finland no ?
HAAPASAARI
1921 SAARI
32' x 3,70 m ? tonn Det finske losvesen. HAAPASAARI er en av nr. 1-7 til Finland, alle 32 eng. fot.
Haapasaari er en øy i Finland ved grensen mot Russland. Tidligere eier Tom Cunliffe besøkte øya i 2018 og fikk bekreftet øya som gammel losstasjon.
1921 Solgt til Tyskland, senere England.
1970 Tom Cunliffe, Hamble River, Southampton
ca 1985 Solgt til Irland, skjebne ukjent.
144 III 142 Bd. 86?
Losbåt
1900 Finland no 4 32' x 3,70 m ? tonn Det finske losvesen.
145 I 75 Bd. 87 Lystbåt 1901 KATHLEEN 24'x 2,20m 1,0 tonn Archer, James G. Laurvig, Kristiania Copies built and sailing in Larvik.
146 III 141 Bd. 88?
RS 14
1901 RS 14 STAVANGER
6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1939
1939 Jul. Nielsen, Oslo/Bærum. Omkom 1958.
1958 enke etter Jul.: Lillerut Bryn Hemsen, Bærum
1972 Jeppe Jul Nielsen, Bærum/Risør >
1997 avhendet til Redningselskapet som museumbåt på land, men planene ble ikke realisert.
2018 Tolleroddens Venner, Colin Archer-senter, Larvik. Planlagt i hus 2021.
147 III 141 Bd. 89?
RS 15
1901 RS 15 LANGESUND_II
SVALA

6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet.
1938 Bjarne Aas, Fredrikstad
1945 Olrich (Kjøpt av Jul. Nielsen på vegne av Olrich)
Først HAVSKAAREN III.
Forlist i Biscaya 1960
148 III 142 Bd. 90?
Losbåt
1901 Finland no 5 32' x 3,70 m ? tonn Det finske losvesen.
149 III 142 Bd. 91?
Losbåt
1901 Finland no 6 32' x 3,70 m ? tonn Det finske losvesen.
150 III 142 Bd. 92?
Losbåt
1901 Finland no 7 32' x 3,70 m ? tonn Det finske losvesen.
151 III 153 Bd. 93 Skøyte 1901 Krydsbåd til Kjerringvik 29' ? tonn Kjerringvik, Tollstasjon
152 III 152 Bd. 94 Reisebåt 1901 UNDA
? tonn Michelsen, Australia
Larvik Sjøfartsmuseum
Utstilles på land
153 I 76 Kt. 28 Kutter. Lystbåt 1902 UTOWANA
1922 ALKEN
50'x4,26m ? tonn Kloed, Wilh. Christiania
1922 Falck, Hans, Stavanger
1921 Piene & son, T.C., Stavanger >
2001 Eineren, Torkel? Trondheim?
Antagelig hugget i Spania.
154 I 78
Tegnet av G. L. Watson
Kt. 29? Kutter. Lystbåt 1902 FIGARO
1910 BLENDA
1913 PALOMA
1928 BOY
50'8x10'8 ? tonn Olsen, Fred. Christiania
1910 Larsen, O. jr. Christiania
1913 Plathe, V. Christiania
1928 Rasmusen, H. Consul, Korsør, Danmark
Royal Danish Navy,  København

156 III 154 Motorbaad No. ? Motorbåt 1902


Til Nordland.


Bd 95?157 III 155 Bd. 96
RS til Russland
1902 KSENIA ALEXANDROVNA 10,0 tonn Det keiserlige Russiske Redningsselsk. 52'x 4,85 m
158 III 155 Bd. 97
RS til Russland
1902 ALEXANDR MIHAILOVITCH 10,0 tonn Det keiserlige Russiske Redningsselsk. 52'x 4,85 m
159 III 156 Bygget i Australia?
Fiskesk. m motor
1902 COLIN ARCHER

Anderson, Charles, Australia, S. Gipsland Victoria,
160 I 73 Kt. 30 Kutter. Lystbåt 1903 HEJMEN
4,5 tonn Rietshoten, J. van,  Nederland, Rotterdam Hekkbåt med MARIE 1899 forskip, men større kjøl.
161 III 157 Bd. 98
Losbåt
.
1903 Finland no 8 36'x ca 4 m ? tonn Det finske Losvesen.

162 III 141 Bd. 99
RS 18
1903 RS 18 WILLIAM_EGER
6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1934.
163 I 84 Motorbaad No. ? Motorbåt 1903
15'
Sinding-Larsen, A.  Laurvig
166 I 79 Bd.100 Lystbåt 1904 FRAM
(Lystbåt Kiel)
33'5x8'8 ? tonn Stahl, C. Hamburg, Kiel
1908 Gätjens, Otto & Laeisz, E. Hamburg >
1913 Kerzmann, Dr.  Cologne
170 III 158 Bd.101 Skøyte m/motor 1904 ESTHER
? tonn Christensen, H. F.
171 III 160 Motorbaad No.4 Kutterskrog 1904


Archer, William,  Laurvig
172 III 161 Motorbaad No.6 Kutterskrog 1904


Bergh., Waldemar
173 III 164 Bd.102
Fiskeskøyte
1904

? tonn Berentsen, Karl,  Sverige, Ökerö
179 I 80 Kt. 31 Kutter. Lystbåt 1905 ASGARD 50'7x 3,96 ? tonn Childers, R. E. London.
1914 Fraktet våpen fra Tysland for frigjøring av Irland fra England.
1961-74 Skoleskip for Irske Stat, Dublin
På land i Irland siden 1974. Restauret 2007-2012.
Nå innendørs  i National Museeum of Ireland
180 III 165 Bd.103? Skøyte 1905


Martinsen, Lars,  Nevlunghavn
181 III 166 Bd.104
Losbåt
.
1905 GARIBALDI
1,4 tonn Wilhelmsen, Josef, Fredriksvern (Stavern) Denne losbåten er Archers mest underskårne. Da motor-losbåter ble neste generasjon, ble det ikke flere bygget av denne modell.
182 III 167 Bd.105
Fiskesk. m motor
1905 RAPP
1,0 tonn Jensen, Jens, Nevlunghavn
183 III 170 - 1/2 Bd.106
Fiskesk. m motor
.
1905 GREI
1960 ENIGHETEN

- Hansen, Andreas, Nevlunghavn
1960 Aleksander Holst, Tjøme/Oslo
2000 Sivertsen, Yngve,  Tjøme
2018 ?
184 III 172 Bd.107 Reisebaad. Skøyte m/motor 1905 ULL 33'x 2,90 ? tonn Backer, P. Dr.  Lofoten
187 III 168 Bd.108
Losbåt
1906 FRED
? tonn Fredriksen, Joh.  Nevlunghavn Tegn 114? Seilnr 61
188 III 114? Bd.109
Losbåt m/motor
1906 Tordenskjold ?
? tonn Julsen, Andr. Fredrikstad
189
  ?
Los eller fiskebåt m/motor
1906 ?
MAUD

ikke jernkjøl
Sjursen, Los
2019 Båt i England er muligens denne? Kan være bygget av andre. Båten er til salgs 2019.

190 III 159 Bd.110
RS 19
1906 RS 19 HALTEN
6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Motor 1942. Solgt 1949.
1961 Helge Ingstad (Ekspedisjonbåt til Vinland)

192 II 103 Bd.111
Fiskeskøyte
1907


Eriksson, Edv.  Sverige, Ökerö
Alexandersson, P.  Sverige, Ökerö

191 III 159 Bd.112
RS 20
1907 RS 20 BERGEN_II
1951 MARIE E23

6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1940
1940 Olrich (Kjøpt av Jul. Nielsen på vegne av Olrich)


III 169 Motorbaad No.7
?. m motor
1907


Dr. Sandborg
195
Motorbaad No. ?
Fiskesk. m motor
1907
28'x 9'3 x 3'9
Larsen, Thorvald & Karl Ulriksen, Fredriksvern
196   Motorbaad No. ?
Fiskesk. m motor
1907


Nilsen, Axel L.  Rakke, Fredriksvern
198 I 83 Motorbaad No. ?
1908 CUBA 30'
Sverdrup, Otto,  Christiania
199 III 159 Bd.113?
RS 21
1908 RS 21 SOLLI
1942 ANTON PAULSEN
1980 SOLLI

5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Motor 1942. Solgt 1948.
1980 Erik Hollo, Molde

201 III 170 - 2/2
Skalert opp
Bd.114
Losbåt m/motor
(motor ikke montert)
1909 SKJOLD 37'x 4,10m Kun innv. ballast. Colin Archer, privat og utleie. Forsøkt solgt som ny type med motor til fiske eller los, men som usolgt ved nedleggelse beholdt Colin den som privat båt.
1916 Aphoteker Wolf.
Oppskalert GREI 1905
202 III 171 Motorbaad No. ?
Skøyte m motor
1909


Krydsbaad til Tønsberg
203 III 173 Bd.115
RS 22
1909 RS 22 VARDØ
1942 COLIN ARCHER

5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Motor 1942. Solgt 1948
Tegninger ikke bygget - not builtAvbestilt des 1879
Kutter BØLGENs tegning med blykjøl, men avbestilt des 1879 Kutter. Lystbåt 1879

Blykjøl W. Eikhoff, men avbestlit før bygging.

x 92 Ikke bygget Lystbåt 1902 CRUISER til København
4,5 tonn Linjer som MARIE men med høyere fribord og større jernkjøl. Hytte og innredning som Marie ble bygget. En av de mest benyttede tegninger å bygge etter på 1970-tallet og utover.

x112* Ikke bygget* Seilskøyte, Lystbåt 1909 Sköite til Ole Larsen, Kristiania 47,2' x 4,45m 7,0 tonn Flott skøyte.

x114 Ikke bygget Motorbåt. 1909 Udkast til Motorbd. Chr.sand Toldvæsen
 

x118* Ikke bygget* Seilskøyte, Lystbåt 1909 Auxiliary Cruiser til Stahl, Hamburg. 45,6' x 4,24m 7,0 tonn Flott skøyte. Sjøsterk, litt fyldigere linjer. Stevn utforet for propell.


 * Axel Harman Hansen (1876-1909), Archers unge formann og arvtaker av verftet, døde sommeren 1909 og Archer startet ingen større nybygg etter dette. Driften ble gradvis avviklet i løpet av høst og vinter.
Axel be ansatt som 16-åring i 1892. Med tegneerfaring fra sin fars skipsverftet, startet Axel med rentegninger for Archer fra han ble ansatt.
Det er sannsynlig at Axel konstruerte mange, kanskje de fleste, av verftets båter fra ca 1900. Seilskøytene x112 & x118 er blant de flotteste turbåtene.


.     Sjekter etter 1883 - Small double ended boats, row and sail.

Fiskersjægte No.1
1884


Wilhelm Josephsen - Nevlunghavn


Fiskersjægte No.2
1884


Amtman. Michelet


Fiskersjægte No.3
1884


Fiskersjægte No.4
1885


E. Eilertsen


Fiskersjægte No.5
1885


Hans Lauritzen


Fiskersjægte No.6
1885


Fiskersjægte No.7
1886


Fiskersjægte No.8
1886


Fiskersjægte No.9
1887
53 III 111 Rosnekke
1887


Iversen, E. B.
56 III 150 Sjekte
1888


Hvoslef, Laurvig


Fiskersjægte No.10
1890


Nils Samuelsen


Fiskersjægte No.11
1890
92 III 125 Sjekte 12
1893


Eriksen, E
96 III 124   ? Lystbåt 1894 NÆSEVIS
? tonn Gripenberg, Baron,  Finland
110 I 58 Sjekte 21 Lystbåt 1896


Morison, W. T.  India
155 III 154 Sjekte
1902 GRIFFIN
? tonn Seilbåt til Rekkevik. Laurvig
174 III 162 Sjekte 19
1904


Thorsen, Thor
175 III 163 Sjekte 20 Lystbåt, gaffelrigg 1904 CONCORDIA
? tonn Steen, Otto
176 III 162 Sjekte 21
1904


Hvoslef, Løytnant,  Laurvig
177 III 162 Sjekte 22
1904


Thorsen, Thor
178 III 162 Sjekte 23
1904
194 I 82 Sjekte 28
1907


Foljambe,  Møsvatn, Telemark
197 I 81 Sjekte 29 Lystbåt, gaffelrigg 1908 SAGITTA II
? tonn Archer, Mary,  Laurvig Vraket i Larvik på 50tallet
200 I 85 Sjekte
1909 GOUL
? tonn Willoch, J. O.  Drammen
.  Andre småbåter etter 1883 - Other small boats.
40
Fangstbaade no. 1-5. Robåter. De fleste kravellbygget. 1885
25'?
Porsgrunn Bottlenoseselskap, Porsgrunn Til 3-mastet bark POLAR STJERNEN bygget i Arendal 1885.
98 III 132 Jolle
1894


Fritzøe Hus, Laurvig
120 III 140 Amerikansk tegn. Dory 1897


Til Nord-Norge.
121 III 140 Amerikansk tegn. Dory 1897


Til Nord-Norge.
124 I 67
Damjolle 1898 FLIRT
- Wright, G. H. C.
126 I 70
Kutterjolle 1898 Jolle til Betchen

Waage, Thorbj.  Stavanger
205 III 175   ? Jolle til RS ?
130-
134

5 stk Barkasse
1898


Marinens Minevesen.
164-
165
II 95 2 stk Fangstbåt Antagelig robåter 1903


Ferguson, R. Til Vega-ekspedisjonen
167-
169
II 97 3 stk Reisebåt for Nilen Demonterbare elvebåter 1904


Jessen, B. H. London


.   Bygget av andre båtbyggerier - Built at other boatyards.
x 53 Ole Martin Olsen,
Svinodden Værft, Arendal
Kravellbygget kutter, smal og dyp 1879 GLIMT 34'4x8'3 5,8 tonn
bly
Herlofsen, O.J. Arendal
1897 Røed, C.C. Christiania
Gaffelrigget.

III 113 Thor Martin Jenssen, Porsgund. Røra Baadbyggeri
Tollkutter
.
1886


Kutter eller skøyte?

III 118 Thor Martin Jenssen, Porsgund. Røra Baadbyggeri
Fiskeskøyte
.
1886

innv. ballast


x 54 ? Cup, kutter 1887

x 60 Lofgren, Borgaa, Finland
1888 MARIA 23'8x8' ? tonn Ruth, S.V. Borga
1895 Rosenius, Carl, Borga
1898 Fredrikson, Wiborg

x 52
Lystbåt 1889


P.A. Sahlsteu, Helsingfors


Hackman & Co, Wiborg Lystbåt, kutter 1889 Mary Vetscra
1897 Anna Greta
23'8x7'8 ? tonn 1895 Sohlberg, S, Wiborg
1897-1904 Olson, A., Stockholm
Lengde usikker

x 50 ? K.F. Majander, Helsingfors, Finland Lystbåt, kutter 1891 BYLGIA 24'2-7'8 ? tonn Mellberg, E. Finland, Helsingfors

x 51
LystbåtBindeman, Edwin, St. Petersburg

x 71  Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1892 ALICE 35'x10' ? tonn Andsten, Alex.  Finland, Kotkee

x 57 ?  M. Hirn, Säkkijärvi, Finland Lystbåt, kutter 1892 MARGIT 33'x8'2 ? tonn Wahl, A. A. Wiborg
1897 Gallén, Hj. Wiborg


? Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1893 Maritania
1906
45'5x7' ? tonn Österblad, J. Åbo
Cairenius, Uno,  Hango


x 64 ? C. Nielsen, København, Danmark Lystbåt, kutter 1893 URANIA
1897 MIGNON II
1901 MORGANA
1993 CUTLASS
45'x3,2m ? tonn Lindholm, A. København
1895 Søren Th. Capjon, Fredrikstad
1897 Mads Wiel, Fredrikshald
1901 Consul Ekman, Gøteborg
1905 B. Dahlgren, Gøteborg
1906 Axel Rubenson, Gøteborg
1908 Alfred Heyman, Gøteborg
1916 Carl Eric Heyman, Gøteborg
1927 C. Wieselgreen, Gøteborg
1931 Knut Georg Reenstierna  , Marstrand
1948 Tom Francke, Marstrand
1993 Frankrike. Videre eksistens ukjent


Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1894 KARIN 31'x8' ? tonn Golin, Robert,  Wiborg


Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1894 STORM 47'9x11'6 ? tonn Tudeer, O. Lieut. Helsingfors
Stromberg, J. Stockholm
Peterson, A.  Stockholm
Se artikkel i "Frisk Bris"

x 77 Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri Lystbåt. Skøyteskrog. Bygget i teak. 1896 WYVERN
1909 TATJANA
1925 HAVFRUEN III
1974 CHRISTIAN von DANZIG
1980 WYVERN
59'9x 5,4 12 tonn bly Croft, Frederick, Statthelle, Porsgrund
1909 Stahl, C. Kiel
1924 Thommesen, Rolf, Oslo/1934 England
1947 Anne og Terrence Carr, Hamble River, UK.
1974 Hjemmehavn Ibiza
1978 Stavanger Sjøfartsmuseum
Restaurert med  to master


?
1897 GARIBALDI 7,5x 2,12m


138 III 145 Bygget i Sverige
Losbåt
.
1899 TRYGG
1912 TROMP
38'1x 3,86 ? tonn Det svenske losvesen
1912 Jacobsen, Alfred, Malmø
1919 Kramer, Herman, Malmø
En 33' fra samme tegning


Thor Martin Jenssen, Porsgrund ? 1899 STORM 41'6x4,45m? tonn Dhn, Edward de, Col.  Reval

x 99  ?
Fiskeskøyte
1905


Fr. Hegge

x 87

1905


Kand. Hjelt, Aabo
185
 ?
Fiskesk. m motor
1906


Latimer, John,  Afrika, Øst, Port


?
1906 SJØITA
1931 MIA
CAMILLA
38'5x13' ? tonn Folkmann, Skien
Aarberg, Rolf Chr, Tønsberg

186 X 106 Thor Martin Jenssen, Porsgrund Toldkutter til Fr.stad 1906 TERNEN

Tollvesenet
? Iversen, Fredrikstad
Sunket 1967 Fosanger ved Bergen?

X 113 Thor Martin Jenssen, Porsgrund Lystbåt. Skøyte svært lik RS. 1908 Oeger 1919 OGRE DREAMSHIP" " 47'8x4,7m 5 tonn Haig, Edric W. London
1912 Thurburn, P.C. London
1919 Stock, Ralph  London

204 III 174 Bygget av Varild? Livbåt 1913


til Straaholmen.  Redningsselskapet. ChristianiaRS 22? Chang Lung Shing, China RS kopi 1922 SHANGHAI 46'7x4,84m 6,5 tonn Kajer, H.  København
1924 Fredric DeWitt Wells
Bygget i teak. Forlist 1924 Nova Scotia, alle reddet

RS 12 ? E. Løvfalls, Rosendal RS kopi 1925 VIKING 47'x4,65m 5,5 tonn Lindsay, R. Liet.  Hayling Island Total loss 1953

RS 12? Tangen Mek,Tvedestrand RS kopi 1925 NORTH STAR 47'4x4,55m 6 tonn Tennant, Michael Skjebne ukjent


Konstruktør - Tegning
Redningsskøyter bygget ved andre båtbyggerier. - RS built at other boatyards.


Archer-type
Ukjent konstruktør
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 2
1892  LANGESUND 42' ? tonnLangesund Redningsforening, senere NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1913 Losbåttegn Archer-type, men ikke Archers tegning. Rigg som losbåt; 1-master.
Archer-type
Ukjent konstruktør
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 3
1889 TORDENSKJOLD 41' ? tonnBergen Redningsforening, senere NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1905 Ombygget losbåt av Archer-type, men ikke Archers tegning. Rigg som losbåt; 1-master.
Stephansen &
Colin Archer
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 5
1894 LIV 47' 6,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1932 Stephansens vinnertegning i konkurransen om redningsskøyter. Modifisert av Colin Archer. 
Oluf Joachim Hilmar, Bergen Rasmus Rolfsen, Nyhavns Verft, Bergen
RS 7
1894 BERGEN 45' 5 tonnBergen Redningsforening, senere NSSR - Redningsselskapet.
Forlist i tjeneste 1907, alle reddet.
Konstruktør Oluf Joachim Hilmar, Bergen. Rettere forstevn, 1 fot kortere og 1/2 fot smalere enn RS 1.
Oluf Joachim Hilmar, Bergen Rasmus Rolfsen, Nyhavns Verft, Bergen
RS 9
1895 STADT 45' 5 tonnBergen Redningsforening, senere NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1931 Konstruktør Oluf Joachim Hilmar, Bergen. Rettere forstevn, 1 fot kortere og 1/2 fot smalere enn RS 1.
Colin Archer
RS1
Carl Arnold, Christiania Baatbyggeri
RS 10
1896 CHRISTIANIA 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1932
Colin Archer
RS 1
Carl Arnold, Christiania Baatbyggeri
RS 11
1897 TROMSØ 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1937.
Colin Archer
RS 12
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 16
1901 CHRISTIANSUND 47' 6,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1921 etter skade.
Kristian Dekke, Bergen Brunchorst & Dekke, Bergen
RS 17
1904 CHRISTIAN BØRS 47' 6,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1936 Konstruktør Kristian Dekke, Bergen. Proporsjoner og rigg som RS 12.
Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 23
1910 NORDLAND II 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1948.
Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 24
1911 RISØR I 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Forlist 1913, sporløst borte.
Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 25
1912 NAMSOS 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1935. Solgt 1959.

Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 26
1912 BERGEN KREDS 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1942. Solgt 1948

Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 27
1913 VADSØ
1942 OSCAR TYBRING
47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1942. Solgt 1959

Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 28
1913 SANDEFJORD 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1934
Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 29
1913 ARNE FAHLSTRØM 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1935. Solgt 1946

Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 30
1914 RISØR II 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1937
Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 31
1914 HAUGESUND
1932 KRISTIANSAND
47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1938
Colin Archer
RS 22
Lindstøl & søn, Lindstøl, Risør
RS 32
1920 KRAGERØ 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1934. Solgt 1960
Colin Archer
RS 22
Lindstøl & søn, Lindstøl, Risør
RS 33
1920 LARVIK 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1934. Solgt 1960

Colin Archer
RS 22
Lindstøl & søn, Lindstøl, Risør
RS 34
1920 KRISTIANSAND
1932 HAUGESUND
47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1932. Solgt 1960

Colin Archer
RS 22
Tangen verft, Tvedestrand
RS 35
1920 JOHAN BRUUSGAARD 47' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1933. Solgt 1959

Colin Archer Russisk RS & Christensen Christensen & Moen, Risør
RS 36
1930 ANDREAS AARØ
Første bygget for motor
52' 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Linjer basert på Archers RS til russland, modifisert for motor av Knut Christensen. Solgt 1965.
.TBS utsorterte linjer - Incorrect in TBS-book.


30

Lystbåt 1884 OLGA. Se 1884 HERVOR kt.12

43   ?   ? Lystbåt 1886 GLITNER 24'8x 7'9
6 tonner
? tonn Larsen, Laurtiz P. Christiania
1887 Paulsen, Axel, Christiania (KNS s38) >
1897 Evensen, E.S., Christiania
44

Ombyging av losbåt
1886 MAAGEN. Se AMALIE 1885 Lodsbaad no.20 Stibolt, W. Gross. Ombygging losbåt til lystbåt
57   ? ? Lystbåt 1889 SPLENDID
? tonn Capion, Søren, Fredrikstad
63
? Lystbåt 1890 MAGGIE: Se MAGGIE II 1883 Archer, Mary Laurvig
71

Ombyging av losbåt 1890 FÆRDER. Se FÆRDER 1889 Bd.38 Losbåt ombygd til lystbåt av C.A. Ombygging losbåt til lystbåt
72   ? ? Lystbåt 1891 NATHALIE
1896 NORA
?
19 tonn
? tonn Andrén, J. E. Christiania
1896 Pay, Olaf, København

73

Lystbåt 1891 VIKING. Se 1890 VIKING Bd. 44

75 I 34 Bd. ? Lystbåt 1891 NØKKEN: Se NØKKEN 1884 bd. 19 Archer, David, Laurvig
84

Lystbåt 1893 ELLIDA. Se 1883 ELLIDA

93

Lystbåt 1894 EMMA. Se 1893 DOOIE Kt.19

115

Ombyging av losbåt 1897 FRITHJOF. Se 1891 FRITHJOF bd.49 Middelthon, C, Stavanger Ombygd til lystbåt.
118 III 120 ?
Losbåt
1897 Se Bd. 73 - 1897

Stolmen
193 III 103
Fiskebåt
1907 Se TBS 192 Bd.111

Alexandersson, P.  Sverige, Ökerö
x
Ønsker du å donere noe til bokprosjektet / mitt historiske arbeid, se her.
Jeppe Jul Nielsen
www.jul-nielsen.no  & www.colin-archer.no
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Tlf 3715 3144  - Mob 9077 8929
Email: 

Tilbake til åpningsside
x
x