LEDA ex HANS
1891 Colin Archer losbåt til Ny-Hellesund
LEDA er også kjent under navnet CERES i Oslofjorden, og Sandøya utenfor Tvedestrand, fra 1972, da som sortmalt motorskøyte.
Loa= 11,20 m (37 fot) og bredde 3,94 m
Jernkjøl og 3,5 tonn blyballast.
Perkins motor fra 1981.

www.colin-archer.no/LEDA.html
Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no
Se også hovedsiden om Colin Archers historie www.colin-archer.no


LEDA under seil for noen få år siden.

Jeg tror LEDA er en original Colin Archer losskøyte fra 1891. Eier har trodd at båten var bygget i Risør i 1905, men da jeg snakket med eier i våres og senere besiktiget båten i Holtekilen (Bærum) i juli i år (2018), tyder alt på at dette er en original Colin Archer. Den har stor støpejernkjøl, Archers spanteavstand med ribber i mellom. Linjene er også typisk Archer for 1890-tallet.
Etter å ha studert tegninger, tror jeg det kan være samme tegning som FRITHJOF (I) bygget 1891. Det ble bygget 5 båter etter denne tegningen.

Tegning av 5 losbåter bygget 1890-1891.

Siden båten, etter sigende, skal ha vært losbåt utenfor Kristiansand, snakket eier på 1980-tallet med losoldermannen i Kristiandsand. Han mente at båten da måtte være LEDA, kjent som den raskeste losbåten i distriktet. I tilfelle kan båten ha vært en av to Archer leverte til Ny-Hellesund, i 1890 og 1891. Etter at båten har vært på slipp, mener jeg at det må være den fra 1891 (muligens sjøsatt i 1892) til Søren August Fredriksen Langfeldt & K.F. Langfeldt i Ny-Hellesund. Den het HANS, men har sikkert byttet navn flere ganger. Om det er LEDA, er usikkert.


Søsterbåt FRITHJOF på slipp for noen få år siden. (PS. FRITHJOF har fått dypere og tyngre ballastkjøl som lystbåt for å kompensere for høyt tyngdepunkt av motor, tanker og innredning)


EIGERØ losbåt i Løvågen på Eigerø ved Egersund. Mulig søsterbåt, eller LEDA? Foto: Norsk Maritimt Museum

Den kjente delen av historien er dette:
Båten seilte som losbåt i Ny-Hellesund (Kristiansand) området.
Man har trodd båten ble bygget i Risør 1905, men skrogform, byggemetode og den store jernkjølen er Archers kjennemerker. Risør bygde losbåter etter egne tegninger og jernkjøl ble bare brukt på noen få båter på 1890-tallet; og de var små. I 1905 ble jernkjøl definitivt ikke brukt. Det kan ha vært en større ombygning i 1905 i Risør og kanskje nytt årstall satt for forsikringsøyemed.
I 1972 ble båten kjøpt av Einersen på Snarøya i Oslofjorden, omdøpt til CERES og restaurert som lystbåt hos Gregersen i Risør. Båten var da fortsatt motorskøyte med støtteseil, og sortmalt. Båten skiftet eiere noen ganger; fortsatt i Oslofjorden.
I 1981 ble båten kjøpt av Dag Solberg som hadde båten i Holtekilen i Bærum fram til 2018.
**********'''''''
Det sies også at båten i 1912, ble solgt til en bonde på Randaberg utenfor Stavanger som brukte den som fiskebåt. Han installerte en semidiesel motor. 
Solgt til kjøpmannen på Utsira (i 1917 eller 1922) som brukte båten til kombinert fiske og fraktfartøy i flere tiår.
Jeg er litt usikker på om dette er dagens båt eller noe som er blitt sagt om LEDA.
************''''''


Her ses tydelig Archers tyiske spanting med stor spanteavstand (2 fot) med en ribbe mellom.


Historisk er det interessant at bjelkebærer og noen knær og deler av dekksbjelker er originale.

Restaurert 1992
I 1992 ble båten restaurert og bygget tilbake til seilskøyte hos Verner Hansen i Risør.
Alle hudplanker over vannlinjen ble skiftet, samt noen spanter. Alle ribber mellom de doble spantene ble skiftet (eik). Ny for- og akterstevn, ny rekke og mange rekkestøtter. Det ble laget ny seilbrønn og ny nedgang til salong. Helt ny rigg;  Mast, bom, gaffelbom og klyverbom. Vant, stag og beslag i syrefast stål. Riggen ble tegnet av Cecil Stephansen, som også ordnet med seil. Ny innredning i mahogny ble gjort av en båtinnredningssnekker mens båten lå ved Nærsnes slipp.
Senere er også alle dekksbjelker skiftet og nytt dekk lagt foran og på sidene, kun dekk over salong er slik det var da jeg kjøpte båten. Dessuten noen flere spant og resterende rekkestøtter samt rekketopp (eik). Det er også lagt ny mast og hovedbom.
Alle kjølbolter er skiftet til syrefast.

Bilder av LEDA i Holtekilen juli 2018:


LEDAs baug: Skape linjer


Rekka gør til stevnene, sikkert fra fiskebåt-tiden. Dette kan også ha vørt med på at båten ikke så lett ble gjenkjent som en Colin Archer losbåt.


Fordekket er hevet noe som gir mer plass under dekk forut.


Nedsenket dekk helt forut for tau m.m.


Dekket sett akterover sommer 2018. Dekket er lagt på finer (bilde under det historiske).

Innredning
Innredningen er dels i hel mahogni og kryssfiner med mahogni overflate. Innredning er enkel men ok. Jeg tok bare kontruksjonbilder og har derfor ingen oversiktsbilder under dekk.
I salongen er det en loskøye på begge sider og uttrekkbare køyer under. De nederste køyene fungerer som sittebenker på dagtid.
Ved nedgangen helt akter i salongen er det et lite pentry på babord side med vask, kokeplass og skal og på styrbord side er det et kartbord og kjøleboks.
Ved masten er det toalett på babord side og et garderobeskap på styrbord side.
Forut er det 2 køyer med bra lagringsrom under, åpninger med plater under madrassene. Leider i forluka.

Ny eier 3/10-2018
Tidligere eier hadde tenkt å pensjonere seg fra skøytelivet og selge båten, men skulle først ha den på slipp i slutten av september for påføring av bunnstoff/maling, sjekke hele skroget og foreta evt. utbedringer.
Men dessverre så sank båten 20 september over natten ved flytebrygga i Holtekilen. Årsak ukjent.
Etter min publisering på Facebook om båten, tok Eric Amundsen kontakt og etter at forsikringen tok båten opp 2/10, besiktiget han båten 3/10 og er nå den nye eier av båten.
Flott! Rask avgjørelse. Gratulerer.
Båten er nå i gode hender.
Eric Amundsen driver Sandøy Trebåtbyggeri på Sandøya utenfor Tvedestrand, se nettside her www.4915.no/bat/ og www.facebook.com/sandoy.baatbyggeri/ og privat www.facebook.com/eric.amundsen.33.*******************''''''''''''
Oppdatert 5/10-2018
Denne side ble først opprettet 25/9-2018
av
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no
**
**