Thor Martin Jenssen (1855-?)

Av Jeppe Jul Nielsen

Thor Martin Jenssen ble født i Gjerstad i 1855. Familien flyttet nærmere Risør og han gikk i båtbyggerlære, antageligvis i Risørdistriktet. 

Thor fikk jobb hos Archer i 1879, 24 år gammel. Han ble ansatt på prøve for bygging av en losskøyte på akkord. Archer ble tydeligvis meget fornøyd med Jenssen for han fikk fortsatte og ble snart formann for verftet. 

Han var ansatt fram til 1885 og var derved med på Archers store reform av losbåtene. 

Han startet deretter sitt eget båtbyggeri i Porsgrunn, Porsgrunds Bådbyggeri, og ble kjent for velbygde båter. 

Jenssen bygde større skip og skøyter. Skøytene ble fram til 1896 bygget etter Archers tegninger da Jenssen ikke tegnet selv. Jenssen var derved den eneste utenom Archer som bygde losskøter med jernkjøl. Det ser ut som Jenssen bygde større skøyter enn Archer. Losskøyta TORDENSKJOLD ble bygget i 1889 og var på 41 fot. Archer hadde til da ikke bygget større losskøyter enn ca 38 fot. Antageligvis ble tegningene skalert men jeg kjenner ikke detaljene rundet dette.

Jenssen bygde også flere redningsskøyter;
- Losredningsskøyta RS 2 LANGESUND i 1892.
- Losskøyta TORDENSKJOLD fra 1889 ble bygget om til losredningsskøyte i 1893.
- RS 5 LIV i 1894
- RS 16 CHRISTIANSUND i 1901

Lystbåter ble bygget etter Archer tegninger:
- WYVERN i 1896
- OEGR (DREAMSHIP) i 1908

I 1896 gikk Jenssen over til en ny konstruktør for sine losskøyter, Fredrik Johannessen (1873-1951). Den første skøyta var FRITHJOF II på 41,8 fot. Linjene på denne er svært lik Archers losskøyte GARIBALDI fra 1894/95. (Det er bygget en replica av GARIBALDI i litt forminsket utgave). 

Johannessen var da en av de få tidlige som konstruerte losskøyter med den moderne form.

Men Johannessen brukte ikke jernkjøl. Isteden gjorde han båten dyp i spanterisset slik at ballasten kom dypt nede. Samtidig brukte han større bredde enn Archer, 4,6 m på denne båten. Dette ble en vellykket kombinasjon. Archers GARIBALDI er på 40,3 fot så Jenssen/Johannessen kompenserte med en litt større båt. Archerbåtens bredde er 4,26 m som er 34,5 % mot FRITHJOF IIs 36,0 %. Vi ser at inntil ca. 10 m/s er FRITHJOF II helt på høyden med Archers båter også på kryss. 

Kunden var Ulabrands sønn, Thor Andersen Ula, som hadde hatt to Archerskøyter tidligere. Ula var ikke fornøyd med sin siste Archerskøyte FRITJHOF (I) fra 1890 som han syntes var for skarp i baugen med urolige bevegelser og tung og kilen på roret. 

Den nye skøyta var han meget fornøyd med og Jenssen fikk flere bestillinger.

Av andre losskøyter kjenner vi:
- FÆRDER på 39 fot i 1897.
- ELISABETH i 1902
- SVALEN i 1902, antageligveis den første losskøyta med motor. Motoren var liten og skroget et vanlig seilskrog. De andre losene protesterte til myndighetene og mente motor måtte forbys da det ga en alt for stor konkurransefordel i lite vind (som det også er mye av).

Dessverre brant båtbygeriet i 1903 så vi har ikke tegninger eller arkiver på noe av det Jenssen bygde.

Jeppe Jul Nielsen
..................................
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Besiktigelser & Båtutstyr til veteranbåter.
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  Mail: jeppejul@online.no
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge

***********'''''