PER UGLAND
Losskøyte bygget 1891 av Colin Archer til
Jacob Jacobsen, Havsøen, Arendal.
Lengde 11,92 m - 39,1 eng fot (38 n.fot) Bredde 4,00 m.
Kravellbygget med jernkjøl på 2,4 tonn.
Se også Colin Archers byggeliste og hovedsiden om Colin Archers historie www.colin-archer.no

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no

Norske loser hadde en navnetradisjon som var å kalle opp en ny losskøyte etter den den første seilskuta den nye losskøyta ga ham losoppdrag. 
I 1891 fikk Arendalsredreiet
J.L. Ugland, levert en ny 3-mastet bark i stål på 230 fot bygget i Skotland. Denne fikk navnet PEHR UGLAND.


PEHR UGLAND https://www.sjohistorie.no/no/skip/22425/

Jeg har ikke bilder av båten,
men det er bygget en modell som står i vinduet på resepsjon/kafé "Seilet" til Det Lille Hotel i Risør &
https://www.detlillehotel.no/


Modellen er bygget av Helge bendixen, Fevik, Grimstad ca 1990.

Colin Archer gikk over til å kravellbygge loskøytene i 1883.
PER UGLAND var den 15de av disse og bygget etter Archers tegning med arkiv nr 117.
Den er en av de skarpeste av Archers losskøyter med konkave spanter i baugen.
PER UGLAND var den første av 4 etter denne tegningen. De neste var FRITHJOF, HANS og en tollbåt til Gamle Hellesund.


Tegning 117 for 3 losbåter og en tollbåt, alle bygget 1891.


Mulig søsterbåt, EIGERØ i Løvågen på Eigerø ved Egersund. Foto: Norsk Maritimt Museum

Jacob Jacobsen (1837-1920) var allerede kjent som en god seiler med sin gamle skøyte TIGA (Havsøytiga).
22 november 1890 signerte han kontrakt med Colin Archer på en losskøyte som var langt større enn den gamle klinkbyggede skøyta.
Kontrakt

En grunn til at bestilling av ny skøyte gikk til Archer, kan ha vært at los Mikkel Jensen på Hisøya fikk ny Archerskøyte i 1884. Denne var meget rask og tok nok jobber fra Jacob.
Mikkel deltok i den legendariske regattaen i Arendal i 1886 da Archers losbåter tok 1.,2.,3.,4.,6. og 7. plass. Archer ble
etter den seilasen, utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for forbedringen av losbåtene.
Mikkel ble nr 3 med sin TVENDE BRØDRE.
I kontrakten spesifiseres at Jacobs båt skal være en fot lengre enn Mikkels, dvs. 38 fot
(39 engelske fot), så Jacob igjen skal få overtaket.
Båten kostet 3.300 kr og ble utstyrt med en jernkjøl på 2,4 tonn og 4,5 tonn innvendig ballast. Riggen var gaffel med klyver og toppseil.


Bestillingen var nyhet som kom i Arendals lokalavis Den Vestlandske Tidende 14 februar 1891. (PS. Mærdø er trykkfeil; Jacob bodde på Havsøen)9 mai 1891 er båten sjøsatt og klar til levering om noen dager.

21 mai 1891 kom Jacob og bror Jørgen hjem med skøyta og dette ble også behørig publisert i lokalavisa som bl.a. skriver:
"Baaden blev idag beseet af mange og tildels Skjønnere og vandt alles Bifald for den smukke Konstruktion, smukt og solid udført Arbeide samt den komfortable Indredning, som man tidligere ikke har kjendt til i Lodsbaade paa vore kanter.
Den er bygget av Hr. C. Archer i Laurvig, og eierne har udtalt sig meget rosende om Baaden.
Hr. Archer fortjener visselig ogsaa Æren for vore gode, sikre, velseilende og smukke Lodsbaadetyper.
Seilene er leveret af E. J. Brøndlund, Arendal"


Regatta 1895 i Kristiansand
Dette ble første regattaen for losbåter på sørlandet siden regattaen i Arendal i 1886. Det deltok også lystbåter og fiskebåter og tilsammen startet over 80 båter.

Jacob deltok i denne regattaen og fikk 3 premie i klasse 1, etter to andre Archerskøyter.

Archerskøyter merket med gult.
Krsistiansand

I klasse 2, var også de 3 første Archerbåter. Merk at FRITHJOF og HANS er søsterbåter til Jacobs, med de er skalert litt ned. Begge seiler idag, 2019.
I klasse 3, tok Archerbåter 1. & 2. premie (ikke med i dette utklippet)
I lystbåtklassene tok også Archerbåter premier.
Denne regattaen ble dermed like legendarisk som 1886 regattaen i Arendal.
På premieutdeling var det over 500 hvor Archer ble hyllet i taler og båret på gullstol "under endeløs jubel", ifølge Aftenposten.

Lokalavisen Agderposten dekket begivenheten.


Jeg kjenner ikke mere til PER UGLANDs historie og videre skjebne etter at Jacob la inn årene.


*******************''''''''''''
Oppdatert 22/4-2019
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no & www.colin-archer.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no
**
**