Colin Archers historie av Jeppe Jul Nielsen.

Jens Brandi (1834-1903)

SKIPSKONSTRUKTØREN FRA RISØR

Av Jeppe Jul Nielsen

Jens Brandi var født i Risør i 1834. Brandi gikk i lære hos den meget kjente danske skipskonstruktøren N. C. Kierkegaard som da holdt til i Gøteborg. Kierkegaard konstruerte flotte seilskuter, utførte nydelige tegninger og Brandis tegninger viser at han ikke sto noe tilbake for sin læremester. 

Brandi var ferdig med læretiden i 1852 og bygging av seilskuter var da på topp. Eksport av norsk trelast var stor og økende og i 1850 hadde England opphevet Navigasjonsakten; engelske skips enerett til å frakte varer innen det Britiske imperiet. Norge var den gang et lavkostland med lønninger under det halve av Englands og kunne underprise engelske redere og likevel tjene gode penger. Så kom Krimkrigen i 1853-56 med stort fraktbehov og eventyrlige fraktpriser. Norske redere kunne tjene inn hele byggesummen på én tur!

Etter læretiden lagde Brandi en rekke flotte tegninger av seilskip som det må antas i stor grad ble bygd. Fra ca. 1860 jobbet han fast på verft i Christiania og seilskip ble bygget der, men han konstruerte også for verft på Sørlandet. I Kragerø og Risør var han også formann på verft. 

Skonnertbrig tegnet i 1873. Tegning fra Norsk Maritimt Museum.
Linjer 1873

I 1878 deltok Brandi på Verdensutstillingen Exposition i Paris med tegninger og modeller av en seilskute, en selfanger. Han fikk sølvmedalje for denne. 

HØIDEN bygget i 1876 i Arendal etter Brandis tegninger. Modell og foto Norsk Maritimt Museum.
Høiden 1876

Det sies at det ble bygget minst 50, kanskje opp mot 100 seilskuter etter Brandis tegninger. Brandi var også en habil frihåndstegner. 

Fra slutten av 70-tallet minket det på seilskutebygging pga. dampens inntog og det ble vanskelig med fast ansettelse på skipsverft. Brandi flyttet tilbake til Risør tidlig på 80-tallet og fikk etter hvert jobb som kemner, men fortsatte å tegne på sitt hjemmekontor. 

Mer om Brandis biografi og seilskuter vil komme etterhvert.

Jens Brandi markedsfører Archer i utlandet.

I 1875 skaffet Jens brandi da bosatt i Christiania, en ordre til Archer på 3 losskøyter til Finland som finnene ville ha med vannballast så de lettere kunne dras på land i det grunne, finske farvannet. Archer var skeptisk til vannballast og fraskrev seg ethvert ansvar om eksperimentet ikke ville falle heldig ut. Men for Archer som bare hadde bygget 4 losskøyter før dette, var det en viktig ordre, så skøytene ble bygget etter finnenes ønsker og sendt som dekkslast til Finnland.

Samarbeidet førte til at Brandi rentegnet Archers første losskøyte for markedsføring i flere land. Brandi var en kjent og aktet skipskonrtuktør og meget pertentlig tegner med meget flott utførte tegninger.I 1876 deltok Brandi med denne tegningen og en modell på Verdensutstillingen i Philadelphia i USA. Der fikk konstruksjonen gullmedalje uten at det førte til noen bestillinger for dem. 

Archer første losskøyte THOR, rentegnet og markedsført av Jens Brandi i utlandet.
Markedsføring av Archers losskøyte

I 1880 forsøkte de å markedsføre Archers losbåter i Middelhavet. Archer skriver til Brandi om materialer og pris og avslutter med: «Det skulde være mig kjært om disse oplysninger kunde lede til en Forretning og om vore Baade kunde findes hensigtsmæssige i Middelhavet.» Jeg vet ikke hva markedsføringen besto i og jeg kan ikke se at det ble noen ordre denne gangen heller.

Som kuriositet kan nevnes at Archer i denne korrespondansen skriver til Brandi at sidelanterner ikke var hensiktsmessige på hans manøvrerbare skøyter: «Hertil kommer at efter min Opfatning ere Sidelanterner til liden eller ingen Betryggelse for en saa liden Baad, der efter paa Grund af Hurtighed i Vendingen vil kunne undgaa sammenstød ved at trodse de regler, som ellers maatte følges strengt dersom den førte lanterner.»

Brandi rentegner for Colin Archer:

Brandi rentegnet for Archer fra 1884 til 1890, både losskøyter, lystbåter og seilskuter.

Utdyping av arbeid for Archer blir publisert her på våren 2016 da jeg nå har en artikkel om dette i Risør Historilelags årbok for 2015 som er i handelen fra ca 1 desember 2015.

Brandis skøyter:

Brandi tegnet også noen skøyter og de første er fra 1892, og er naturlig nok, av Hvaler-Archer-type.
Brandi deltok i konkurransen om redningsskøyte og fikk 3dje premie der. Les om konkurransen og Brandis RS her.
Mer om om Brandis skøyter kommer også våren 2016.

Tilbake til Colin Archers historie her.

Jeppe Jul Nielsen
..................................
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Besiktigelser & Båtutstyr til veteranbåter.
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  Mail: jeppejul@online.no
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge

***********'''''