LEDA ex CERES - ex LEDA -
ex NORMAL - ex RANNEBERG - ex HANS

www.colin-archer.no/LEDA.html
Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no
Se også hovedsiden om Colin Archers historie www.colin-archer.no

Losbåt bygget 1891 av Colin Archer
Loa= 11,20 m, 37 eng. fot og bredde 3,94 m
(36 x 13 norske fot)
Jernkjøl 2,4 tonn og 3,8 tonn ballast.

Bygget til Søren August Fredriksen Langfeldt i Ny-Hellesund
Bror K.F. Langfeldt var medeier for å hjelpe med finansiering.
Kontrakt ble skrevet 28 juli 1891.
Skøyta fikk navnet HANS, muligens oppkalt etter sin sønn.


Tegning til losskøytene HANS, FRITHJOF og PER UGLAND samt en nedskalert 25 fot versjon som tollbåt i Gamle Hellesund.

Båten fikk byggenr Bd. 50.
Søsterbåten FRITHJOF Bd. 49 sto på beddingen samtidig og begge sjøsatt 1891.
(FRITHJOF ble restaurert ferdig i 1979 til original stand. Jernkjølen ble senere byttet med blykjøl og jernkjølen står idag på Archers bedding på Tollerodden i Larvik.)

INNHOLD
 1. Søren August Fredriksen Langfeldt (1851-1921)
 2. Flytetanker i sin gamle losskøyte i 1877
 3. Ingen svømmedyktige - mistet datter på rotur i 1886
 4. Første kontrakt i 1888; bestilling i 1891
 5. Regatta i Kristiansand i 1895
 6. Mistet sønn og fikk økonomiske problemer
 7. Flyttet til Kristiansand i 1899 og ble havnelos/bylos
 8. 1916 Fiskebåt RANNEBERG, R-48-HT med 12 hk Rap semidiesel
 9. Byggeår og byggested
 10. 1922 Fiskebåt NORMAL R-147-T & R-3-U på Utsira - eier Hersleb Helgesen
 11. 1945 omdøpt til LEDA
 12. Lystbåt i Bærum 1963 - 2018
 13. 1981 - 2018 Dag Solberg
 14. Historien gjenoppdaget 2018
 15. Salg og synking
 16. Bilder av LEDA i Holtekilen juli 2018:
 17. 2018 Eric Amundsen, Sandøya utenfor Tvedestrand

Søren August Fredriksen Langfeldt (1851-1921)

Søren

Søren August var født i Ny Hellesund.
Langfeldt var en stor familie, og svært mange av dem var loser, flere i ny Hellesund, men også mange på Landø nærmere Mandal.
Tippoldefar født 1712 var los og dette gikk i arv og i flere grener av familien.
Samtidig var mange i familien sjøfolk og flere slo seg opp som redere.
Søren begynte som losgutt rett etter at han var konfirmert og 21 år gammel ble han los i 1872.

Ny-Hellesund Losoldermannskap ble nedlagt i 1890 og Ny-Hellesund losstasjon med Søren August Langfeldt som losformann ble underlagt Kristiansand losoldermannskap.  Hans første losskøyte hadde patent nr. 7 under Ny-Hellesund Losoldermannskap mens «Hans» hadde patent nr 37 under Kristiansand Losoldermannskap ifølge Jan G. Langfeldt forfatter av boka "Skipsforlis og -havarier gjennom 500 år i Søgne skjærgård" 2015 .

Flytetanker i sin gamle losskøyte i 1877

Søren Langfeldt var tydelig opptatt av sikkerhet og fikk i 1877, satt inn flytetanker i sin daværende losbåt som het PRØVEN.

".... har ladet indlægge Zink-Luftkasser i den under dækket."
Båten ble vannfylt og testet ".... dog syntes nok Antallet af Kasser, der her var fire, at være minimum af, hvad der behøvedes."
Flytetanker hadde vært anbefalt og diskutert i media siden 1861.
Når så Archers skøyter kom med jernkjøl i 1883, så var det en bedre løsning da de var kantrefrie. Og dessuten solide med kravellbygging.
Så ikke så rart at Søren da satset på Archers båter da de hadde fått vist hva de dugde til.

Ingen svømmedyktige - mistet datter på rotur i 1886

I slutten av november 1886 var Søren med sønn og datter av gårde til Stølens Dampsag med rosjekte for å hente ved.
På hjemveien fikk de en kraftig vindbyge ved Rødskjæret som kantret sjekten.

"Hverken Manden eller Børnene kunde svømme,
og kun med Nød og Neppe fik Faderen og Gutten krabbet sig iland,

medens de niaars gamle Datter blev borte; hendes Lig fandtes senere paa Dagen.
Gutten var meget forkommen, og det var først efter ihærdige Oplivelsesforsøg, at der lykkedes at redde ham."

Første kontrakt i 1888; bestilling i 1891

I januar 1888 tok Sørens bror Nicolay kontakt med Archer og kontrakt ble skrevet.

Imidlertid syntes Søren det ble for dyrt, og skrev at han ville seile et år til med den gamle skøyta.

Nå gikk det imidlertid 3 år, så det ble 1891 før ny skøyte ble bestilt hos Archer.
Kontrakt ble skrevet 28/7-1891. Byggebeskrivelsen var som vanlig ganske nøktern:
"Værftseier C. Archer paatager sig at bygge en Lodsbaad af Konstruktion og Bygningsmaade som den af ham sædvanlig benyttede. "
I tillegg spesifiseres det at det er jernkjøl, eik i hud og kjøl m.m. og "indredes paa sædvanlig maade til 4 Mand ".
Snaue 3 måneder senere var båten ferdig og levert. Alt gjort bare med håndverktøy!

Sørens bror var medeier i skøyten og førte regnskap over den.

regnskap
 Her utdrag av regnskapet som broren førte over båten; her signert av Søren.
Fra "En studie uthavnssamfunnet Ny Hellesund" av Bjarne Sørensen 1983

Da Søren fikk båten, var han først meget fornøyd og skrev et hyggelig brev til Archer
med kopi av avisnotis hvor han har uttalt:
" ... og viser sig som en ualmindelig god seiler"
1891

Etter et halvt år, var han imidlertid ikke like fornøyd lenger: "Hvad Seiladsen angaar da svarer den endnu ikke til de forhaabninger som vi havede. Vi kan nemlig ikke mere end følge de Baade herfra af den Ældre Bygning, langt mindre de da nyere Færderskøite som vi har at Konkurrere med."
Han avslutter med ytterligere en klage; på styringen: "Den er saa haard paa Roret at det er næsten en umulighed at styre den med ful Storseil og Fok. - ... hvordan er Andersens Baad?"
Den nevnte Andersens båt, er søsterbåten FRITHJOF.
Andersen klagde ikke på hurtigheten, men at også den var tung å styre og at den tok vann over baugen. Han solgte etter 5 år.

Muligens ble Søren fornøyd med hurtigheten etterhvert. Losoldemann i Kristiansand har uttalt at skøyta var den raskeste i distriktet.
I regattaen i Kristiansand i 1895 fikk han 3dje premie etter søsterbåten FRITHJOF og FÆRDER fra 1889.

Regatta i Kristiansand i 1895

I losregattaen i Arendal i 1886 gjorde Archers losskøyter rent bord med 1,2,3,4,6,7 og
Archer ble deretter hedret til Ridder av St. Olavs orden.
Hensikten med losregattaene var å fremelske sikrere båter. Nå hadde Archers båter kommet i mål med det og var i tillegg raskest.
Behovet for regattaer, bortsett fra til ren lyst, var derved mindre. Dog viste det seg at andre båtbyggere ikke forbedret sine båter og losforlis var det fortsatt mange av.
Archer fikk i gang en losbåtregatta i Larvik 1890, men det kom stort sett bare båter bygget av Archer og Thor M. Jenssen (Porsgrunds Baadbyggeri). Jenssens båter var av Archer-typen og i denne regattaen trakk hans båter det lengste strået.
I 1895 slo NFL (KNS) på stortromma for sin landsregatta og inviterte los- og fiskebåter.
Dette var således den første store losregatta i sørøst siden 1886; og den ble også den siste.

.
.
Søren Langfeldt deltok og tok 3dje premie i sin klasse.
Her gjorde Archer losskøyter rent bord i losskøyteklassene. (Og lystybåtene hevdet seg også bra)

Største losbåtklasse
1. AMALIE 1893 - Anders Arnt Andersen, Årøsund, Nøtterøy
2. GARIBALDI 1895 - Wilhelm Josephsen, Nevlunghavn
3. PER UGLAND 1891 - Jacob Jacobsen, Havsøy, Arendal

Andre losbåtklasse
1. FÆRDER 1889 - Evensen & Hansen, Sandøsund, Hvasser
2. FRITHJOF 1891 - Thor Andersen Ula (sønn av Ulabrand)
3. HANS 1891 - Søren Langfeldt, Ny-Hellesund

Tredje losbåtklasse
1. HJÆLPEREN 1889 - Olaf Josephsen, Nevlunghavn
2. ODIN 1884 - Nils Ambjørnsen, Årøsund, Nøtterøy

Losskøyter av Archer-typen, tegnet av Jens Brandi, ble bygget i Risør fra 1891, men jeg vet ikke om noen deltok i Kristiansand.
I 1894 hadde RS 1 COLIN ARCHER vist sin sjødyktighet, og sammen med denne regattaen, endret etter hvert alle båtbyggerne sine konstruksjoner.

Mistet sønn og fikk økonomiske problemer

Sønn omkom på seilskute mars 1898
Sørens 20-årige sønn Hans var 2dre-styrmann på en seilskute også ved navn HANS. Den var eid av lokale, men jeg vet ikke om Søren var medeier.
I mars 1898 omkom sønnen ved fall overbord under seilas.
I 1898 fikk Søren økonomiske problemer, som ifølge Fra "En studie uthavnssamfunnet Ny Hellesund" av Bjarne Sørensen 1983, ikke hadde noe med losing å gjøre. Han hadde fram til da tjent godt på losingen.


I desember 1899 averterte han huset sitt i Ny-Hellesund til salgs.

Flyttet til Kristiansand i 1899 og ble havnelos/bylos

Han flyttet til Kristiansand i 1899, 48 år gammel. Der fikk han jobb som bylods, ifølge Stortingsforhandlinger 1905-1906 Vol. 55 Nr. 1b side 1957. I avisomtale da han pensjonerte seg, sies det han ble havnelos som kanskje er et nyere navn på det samme.
Byloser/havnelos hadde utlosing fra byen de var ansatt i. De hadde rett på oppdrag i havner hvor det var losplikt for flytting av båter i havnen, og de kunne også være los mellom norske havner som han hadde sertifikat til.
De hadde også rett til innlosing i følge Stortingsforhandlingene hvor Langfeldt er omtalt (hvis de ville spe på den kommunale lønnen)
Videre sies det at disse stillingene ble gitt til eldre loser for at de skulle få litt lettere arbeidsdager og dette var en kommunal stilling med fast lønn. Men lønnen var ikke all verdens og dette var derfor tema i Stortingsforhandlingene.
Ifølge Stortingsforhandlingene om lønn, hadde Langfeldt og de andre bylosene utgifter til båt og losgut, sa han hadde tydeligvis båt også som bylos.

Ifølge Ny-Hellesunds historie, var Sørens bror, medeier i skøyta fra start, og i 1900 eide han båten 100%, muligens/sannsynligvis for å hjelpe broren med de økonomiske problemene som nevnt i 1898.
I brorens regnskap er utgifter ført til 1897, men sto, ifølge Ny Hellesunds historie, i brorens regnskap fram til 1905. Det kan være fordi det tok tid for Søren å tilbakebetale gjeld.

Søren Langfeldt gikk av 66 år gammel den 30 september 1917,
og i avisene ble han hedret for lang og tro tjeneste i 45 år. 21 år gammel ble han los i 1872 og i 1889 ble han losformann i Ny Hellesund.
Under ser vi at båten sannsynligvis fikk motor i 1916 og det betyr at Langfeldt solgte da. Det kan ha vært at han da siste året samarbeidet med en annen bylos med skøyte.

1916 Fiskebåt RANNEBERG, R-48-HT med 12 hk Rap semidiesel

Ifølge muntlige opplysninger ca 1985 fra losoldermann i Kristiansand til båteier Solbergs kone, skal båten ha vært den raskeste i Kristiansand distriktet.
Han forteller videre at båten i 1912 eller 1917 ble solgt til en bonde på Randaberg utenfor Stavanger som brukte den som fiskebåt. Han installerte en semidiesel motor.
Båten ble solgt videre i 1922 til Utsira.
Dette er nå i all hovedsak bekrweftet av det vi har funnet under:

1920

Merkeprotokollen for fiskebåter ble opprettet i 1920 og der finner vi RANNEBERG, eier Johannes Kristen Viste. Randeberg lå i merkedistrikt Hetland og derav HT i reg. nr.
At dette er LEDA fant vi i de håndskrevne protokollene for merkeregisteret (som Tom Kaasen har funnet fram til, i oktober 2023) og det er også på trykk som note i 1923.

I merkeprotokollen 1924 står det at den 12 hk Rapp semidieselen er fra 1916. Det kan være det var med samme eier og da også fiskebåt.
Hvis vi antar at Johannes Viste kjøpte båten i 1916, så stemmer det med det som losoldermannen i Kristiansand har opplyst muntlig. Dvs 1917 er året Langfeldt gikk av, men båten kan ha blitt solgt før.

1922
I juni 1922 averterte Viste båten til salgs.

Byggeår og byggested

I det trykte merkeregisteret ser vi at byggeåret er oppført med 1905, men i den håndskrevne protokollen er ikke byggeår oppført, kun byggested Larvik, så dette er rett og slett trykkfeil.
Eller har det noe med unionsoppløsningen å gjøre når man ikke vet byggeåret?
1920

I 1924 er byggested oppgitt som Leirvik, skrivefeil for Larvik! Byggeår videreføres som 1905. Når Risør kom som byggested, vet jeg ikke.

1922 Fiskebåt NORMAL R-147-T & R-3-U på Utsira - eier Hersleb Helgesen

Kjøper var Hersleb Helgesen på Utsira. Merkedistriktet for Utsira var da Torvastad og båten fikk nr. R-147-T

1923

I 1926 ble Utsira eget distrikt og båten fikk nytt nr. R-3-U

1926

I 1924 registres båten med navnet NORMAL i merkeregisteret for fiskebåter i 1924 med Hersleb Helgesen som eier; ifølge det håndskrevne protokollene til merkeregistret for Utsira 1954 & 1963 (skaffet til veie av Tom Kaasen i oktober 2023)
Hersleb Kristian Helgesen Nordvik (1889-1965), bosatt på Utsira, var politiker, notbas og fisker og var anerkjent som en dyktig fisker. (Opplyst av Tom Kaasen)

1940
Her avbildet på Utsira under krigen i Hersleb Helgesens eie med navnet NORMAL og reg nr R-3-U (Rogaland-3-Utsira). Fra boka "Utsira fram til år 2000; historien om et øysamfunn" s 546.
(På skutesiden er malt det norske flagget etter pålegg fra okkupasjonsmyndighetene som identifisering pga krigen).

1945 omdøpt til LEDA

I 1945 er navnet endret til LEDA, fortsatt med Hersleb Helgesen som eier, og samme reg. nr.
Dampskipet LEDA, bygget 1920, hadde seilt med passasjerer fra Bergen og Stavanger til England og Europa. Skipet ble rekvirert av tyskerne i 1940 og i mars 1945 ble det skutt i senk i Østersjøen. Kanskje har Helgesen hatt forbindelser til skip eller mannskap og at det var dette som ledet til navneskifte på fiskeskøyta.

1961
LEDA 1961. Fotograf ukjent, men foto publisert på FB og sendt meg av Vigleik Ludvig Hansen.
Det hevede dekket med brønn framme er der fortsatt idag.

1960
Hersleb Helgesen og LEDA.
Utdrag fra boka "Fiskebåter fra Utsira" av Vigleik Ludvig Hansen m.fl..


Ifølge den håndskrevne protokollen for merkeregistret for Utsira 1963, solgte Helgesen båten til lystbåt 28/11-1963.

Lystbåt 1963 - 2018 i Bærum

I juni 1963 ble båten kjøpt av Einersen på Snarøya i Bærum.

1963
Hersleb Helgesen overlever båten til Einersen i juni 1963 i Kopervik.

1963
LEDA i Einersens eie like etter kjøp. Her i Haugesund.

Båten ble omdøpt til CERES.

1963
 CERES i Gimstad i med nytt styrhus til lystbåtbruk.

Einersen tok båten til H. Gregersens Båtbyggeri på Moen ved Risør fikk den restaurert. Den ble tatt inn i båtbyggeriet.
De fikk også nytt styrhus, hytteoppbygg og ble innredet.
Båten var da fortsatt motorskøyte med styrhus og støtteseil.
I albumet til Einersen står det skrevet at båten er bygget av selveste Colin Archer.

I 1978 ble båten solgt en på Langodden i Koksabukten ved Fornebu innenfor Snarøya.

1981 - 2018 Dag Solberg

I 1981 ble båten kjøpt av Dag Solberg som hadde båten i Holtekilen ved Fornebu i Bærum.
Navnet ble tilbakeført til LEDA. Men fortsatt var båtens byggår feil og nå trodde man at den var bygget i Risør.

I 1992
tok Solberg båten til Verner Hansen Båtbyggeri i Risør og fikk båten tilbake til seilskøyte med cockpit istedenfor styrhus.
Det ble også gjort en del med skrog et ved at alle hudplanker over vannlinjen ble skiftet, samt noen spanter. Alle ribber mellom de doble spantene ble skiftet (eik).
Ny for- og akterstevn, ny rekke og mange rekkestøtter. Det ble laget ny seilbrønn og ny nedgang til salong.
Helt ny rigg;  mast, bom, gaffelbom og klyverbom. Vant, stag og beslag i syrefast stål. Riggen ble tegnet av Cecil Stephansen, som også ordnet med seil.

Ny innredning i mahogni ble gjort av en båtinnredningssnekker mens båten lå ved Nærsnes slipp.
Innredningen er dels i hel mahogni og kryssfiner med mahogni overflate. Innredning er enkel, men ok. Jeg tok bare kontruksjonsbilder og har derfor ingen oversiktsbilder under dekk.
I salongen er det en loskøye på begge sider og uttrekkbare køyer under. De nederste køyene fungerer som sittebenker på dagtid.
Ved nedgangen helt akter i salongen er det et lite pentry på babord side med vask, kokeplass og skal og på styrbord side er det et kartbord og kjøleboks.
Ved masten er det toalett på babord side og et garderobeskap på styrbord side.
Forut er det 2 køyer med bra lagringsrom under, åpninger med plater under madrassene. Leider i forluka

Senere er også alle dekksbjelker skiftet og nytt dekk lagt foran og på sidene, kun dekk over salong er slik det var Solberg jeg kjøpte båten.
Dessuten noen flere spant og resterende rekkestøtter samt rekketopp (eik). Det ble også laget ny mast og bom.
Alle kjølbolter er skiftet til syrefast.


LEDA under seil i Dag Solbergs eie på 2000-tallet.

Historien gjenoppdaget 2018

I 2018 ville Dag Solberg selge og kontaktet meg.
Opplysningene han hadde fått med båten, var at den var bygget i Risør i 1905, men av Archer konstruksjon. Alle losskøytene ble etter hvert kalt Archer-type selv om de var av lokal konstruksjon.
I første tlf samtale beskrev Solberg båten med spanter med ribber mellom og stor original støpejernskjøl, så jeg kunne med en gang si at den nok heller var bygget av Archer enn i Risør. Ribber var ikke vanlig i Risør (på annet enn redningsskøytene) og kun få losskøyter i Risør ble levert med jernkjøl en kort periode midt på 1890-tallet, og Risørs jernkjøler var dessuten mye mindre enn Archers.
Ved besiktigelse så jeg fort at her var linjer og byggemetode typisk Archers. Utrolig skarp baug og spanteavstand 2 fot med en bøyd ribbe mellom.
Etter å studert linjene, og sett på spanteplasseringene, kom jeg til at den måtte være bygget etter tegningene vist over, og måtte da være skøyta HANS bygget til Langfeldt i Ny Hellesund i 1891.

Salg og synking

Ikke lenge etter at jeg hadde besiktiget båten, sank den ved flytebrygga. Det var antageligvis pga varme, tørke der ishud var fjernet, sviktende pumpe etter at en tordenbyge hadde revet av cockpitpresenningen mens eier var på sommerferie på fjellet.
Forsikringen bekostet at Kambo Marina fikk båten hevet og satt på land ved Son.
Jeg hjalp til med salget med nettside om båten og publisering på FB.
Kjøper i september ble Eric Amundsen (ja, etterkommer), båtbygger på Sandøya utenfor Tvedestrand.
Han fikk båten til bunnpris, men også et prosjekt!

på land

Da Eric besiktiget båten på land, så vi at målene på jernkjølen er identiske med søsterbåt FRITHJOFs jernkjøl som ligger på Archers bedding på Tollerodden.

Det er en ytterligere bevis på at LEDA er Colin Archer losskøyta HANS fra 1891.

kjolen
Søsterbåt FRITHJOFs jernkjøl, her på Archers bedding på Tollerodden i Larvik. Kjølen har samme mål som LEDAs.

Det står i kontrakten at båten bygges "jernfast" dvs med galvaniserte spiker og ikke "metalfast" med bronsespiker som Archer foretrakk å levere.
Galvanisert ble ofte valgt for å komme ned i pris hvis losene ønsket. Losene tenkte ikke så mange år fram i tid da de ofte byttet skøyte for å ha en sikker båt i vinterstormene.
Det stemmer at LEDA er bygget med jernspiker, dvs en spiker og en trenagle av einer i hver bordgang.Her ses tydelig Archers typiske spanting med stor spanteavstand (2 fot) med en ribbe mellom.
Dette sparte vekt og gjør båtene raske, viktig for losene.


Historisk er det interessant at bjelkebærer og noen knær og deler av dekksbjelker er originale.

Bilder av LEDA i Holtekilen juli 2018:LEDAs baug: Skape linjer


Rekka går til stevnene, sikkert fra fiskebåt-tiden. Dette kan også ha vært med på at båten ikke så lett ble gjenkjent som en Colin Archer losbåt.


Fordekket er hevet noe som gir mer plass under dekk forut.


Nedsenket dekk helt forut for tau m.m.


Dekket sett akterover sommer 2018. Dekksplanken er lagt på finer.

2018 Eric Amundsen, Sandøya utenfor Tvedestrand

Eric besiktiget båten 3/10 på land ved Son og ble den nye eier av båten.
Eric Amundsen driver Sandøy Trebåtbyggeri som tidligere var på Sandøya utenfor Tvedestrand, se nettside her www.4915.no/bat/ og www.facebook.com/sandoy.baatbyggeri/ og privat www.facebook.com/eric.amundsen.33.

2021

seiling 2020
LEDA sommer 2020

2023
LEDA september 2023
*******************''''''''''''
Oppdatert 6 oktober 2023
Denne side ble først opprettet 25/9-2018
av
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929 & WhatsApp
Email: jeppejul(at)online.no & jeppejul02(at)gmail.com
**
**