.Colin Archers historie av Jeppe Jul Nielsen

Utdypende artikler i Archers historie.

Av Jeppe Jul Nielsen, Risør

********************************************************************'''''''''

Kilder, les her.

**********************************'''''

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  -&-  www.colin-archer.no
Mail: jeppejul(a)online.no - & jeppejul02(a)gmail.com
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge

Tilbake til Colin-Archer.no