Colin Archers historie av Jeppe Jul Nielsen.

Jens Brandi (1834-1903)

SKIPSKONSTRUKTØREN FRA RISØR

Av Jeppe Jul Nielsen

Jens Brandi var født i Risør i 1834. Brandi gikk i lære hos den meget kjente danske skipskonstruktøren N. C. Kierkegaard (litt mer her) som da holdt til i Gøteborg. Kierkegaard konstruerte flotte seilskuter, utførte nydelige tegninger og Brandis tegninger viser at han ikke sto noe tilbake for sin læremester. 

Brandi var ferdig med læretiden i 1852 og bygging av seilskuter var da på topp. Eksport av norsk trelast var stor og økende og i 1850 hadde England opphevet Navigasjonsakten; engelske skips enerett til å frakte varer innen det Britiske imperiet. Norge var den gang et lavkostland med lønninger under det halve av Englands og kunne underprise engelske redere og likevel tjene gode penger. Så kom Krimkrigen i 1853-56 med stort fraktbehov og eventyrlige fraktpriser. Norske redere kunne tjene inn hele byggesummen på én tur!

Etter læretiden flyttet Brandi til Oslo (Christiania). Her jobbet han som konstruktør og mange seilskuter ble bygget etter hans tegninger i Oslo. Men han jobbet også for verft på Sørlandet og i en periode bodde han i Kragerø hvor var formann på et verft. 

Skonnertbrig tegnet i 1873. Tegning fra Norsk Maritimt Museum.
Linjer 1873

I 1878 deltok Brandi på Verdensutstillingen Exposition i Paris med tegninger og modeller av en seilskute, en selfanger. Han fikk sølvmedalje for denne. 

HØIDEN bygget i 1876 i Arendal etter Brandis tegninger. Modell og foto Norsk Maritimt Museum.
Høiden 1876

Det sies at det ble bygget minst 50, kanskje opp mot 100 seilskuter etter Brandis tegninger. Brandi var også en habil frihåndstegner.

Jens Brandi markedsfører Archer i utlandet.

I 1875 skaffet Jens brandi, fortsatt bosatt i Christiania, en ordre til Archer på 3 losskøyter til Finland som finnene ville ha med vannballast så de lettere kunne dras på land i det grunne, finske farvannet. Archer var skeptisk til vannballast og fraskrev seg ethvert ansvar om eksperimentet ikke ville falle heldig ut. Men for Archer som bare hadde bygget 4 losskøyter før dette, var det en viktig ordre. En skøyte ble bygget og seilt til Finland, men det ble med den ene så vannballast var kanskje ikke så vellykket.

Som kuriositet kan nevnes at Archer i denne korrespondansen skriver til Brandi at sidelanterner ikke var hensiktsmessige på hans manøvrerbare skøyter: «Hertil kommer at efter min Opfatning ere Sidelanterner til liden eller ingen Betryggelse for en saa liden Baad, der efter paa Grund af Hurtighed i Vendingen vil kunne undgaa sammenstød ved at trodse de regler, som ellers maatte følges strengt dersom den førte lanterner.» Det kan nok tenkes dette hadde med pris å gjøre, ihvertfall ble båten levert med lanternebrett og lanterner.

Samarbeidet førte til at Brandi rentegnet Archers første losskøyte fra 1872 for markedsføring i flere land. Brandi var en kjent og aktet skipskonrtuktør og meget pertentlig tegner med meget flott utførte tegninger.

Markedsføring av Archers losskøyte
Archer første losskøyte PILEN 1872, her rentegnet
av Jens Brandi for markedsføring i utlandet .

I 1876 deltok Brandi med denne tegningen og en modell på Verdensutstillingen i Philadelphia i USA.
Der fikk konstruksjonen gullmedalje uten at det førte til noen bestillinger for dem. 

I 1880 forsøkte de også å markedsføre Archers losbåter i Middelhavet.
Archer skrev til Brandi om materialer og pris og avslutter med:
«Det skulde være mig kjært om disse oplysninger kunde lede til en Forretning og om vore Baade kunde findes hensigtsmæssige i Middelhavet.»
Jeg vet ikke hva markedsføringen besto i og jeg kan ikke se at det ble noen ordre denne gangen heller.

Brandi rentegnet for Colin Archer:

Fra slutten av 70-tallet minket det på seilskutebygging pga. dampens inntog og det ble vanskelig med oppdrag for skipsverft.
Brandi flyttet derfor tilbake til Risør tidlig på 80-tallet og fikk jobb på losoldermannkontoret og senere ansatt som kemner.

Men Brandi fortsatte å tegne på sitt hjemmekontor.
Det var lite oppdrag, så i 1884 skrev han til Archer og spurte om Archer hadde noe arbeid til ham som rentegner/kopiering.

Archer tegnet på millimeterpapir som gjorde det lett å gjøre matematiske beregninger, måle spantenes areal for deplasementskurven og skrogets oppdriftssenter.
På mange tegninger er det endringer som viser at han brukte samme tegning til flere båtstørrelser, men også at det var erfaringer å hente som ble notert til neste båt.
Dette er konstruksjons- og arbeidstegninger for internt bruk.

For å markedsføre losskøytene med jernkjøl, lystbåter og seilskuter, trengte Archer fine presentasjonstegninger.
I 1883 hadde Archer begynt å kravellbygge losskøytene og ha jernkjøl på dem. Dette måtte markedsføres og ordremengden hadde også økt. Det passet derfor bra med en assistent til kopiering/rentegning.
Archer var meget fornøyd med Brandis arbeid on stadig ble konstruksjonstegninger sendt med dampskip eller posten til Risør. Det var både losskøyter, lystbåter og seilskuter.

Archer signerte de fleste av disse kopiene til forvirring for oss i ettertid og de er derfor feilaktig i bøker og artikler antatt som rentegnet av Archer selv.

At Brandi rentegnet for Archer var ukjent inntil jeg oppdaget det i 2008 da jeg fikk noen av Brandis tegninger i hende.
Jeg så at teksting og enkelte tegnedetaljer var så likt at det måtte være tegnet av samme person.
I brevarkivet til Archer er det mange brev som jeg skal gjengi mer av her etterhvert.

Brandis skøyter:

I 1890 ville Nils Eriksen Narviken i Risør begynne å bygge kravellbygde skøyter.
Disse ble konstruert av Brandi og han sluttet derfor å jobbe for Archer.
Brandis skøyter hadde naturlig nok fellestrekk med Archers, dvs med midtspantet aktenfor midten med et skarpere forskip enn akterskip.
Brandis linjer var imidlertid mer moderate enn Archers og meget velformet, men hadde mindre jernkjøl. Ifølge avisartiler, ble båtene kjent både for hurtighet og gode sjøegenskaper.
Brandi deltok i også konkurransen om redningsskøytene i 1892 og fikk 3dje premie der. Les om konkurransen og Brandis RS her.

Jernkjølen ble etter noen år droppet, men det hadde Risør felles med de fleste andre losbåtbyggerne. Archer holdt på jernkjøl for losbåtene, men bygde fiskebåter uten jernkjøl.
Dype skrog med tilstrekkelig mye ballast viste seg å være gode sjøbåter og var billigere enn Archers med jernkjøl.
Etter ca 1900 gikk Nils Eriksen Narviken og de andre båtbyggerne i Risør, over til linjer med fyldigere baug konstruert av de nye unge båtbyggerne i Risør.

Mer om Brandis arbeid for Archer kommer etterhvert.

Man kan også lese min artikkel om Brandi i Risør Historilelags årbok for 2015.

Tilbake til Colin Archers historie her.

Jeppe Jul Nielsen
..................................
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Besiktigelser & Båtutstyr til veteranbåter.
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  Mail: jeppejul@online.no
Mobil 9077 8929 - & Whatsapp - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4956 Risør - Norge

***********'''''