IOANNA ex JOHANNE ex ULL ex VIKING
Bygget av Colin Archer 1891 til Gustav A. Benneche.
Lengde utvendig stevner 11,78 m  = 38,8 engelske fot.
Bredde 3,82 m = 12,5 fot
Jernkjøl 2,4 tonn. Ballast antatt omtrent tilsvarende kjølvekten.

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no - Se også min hovedside om Colin Archer  www.colin-archer.no og http://colin-archer.no/ColinArcherByggeliste.htm


Riggtegning til VIKING, samt søsterbåten MARS. Riggen er ganske stor som vanlig på lystbåtene for den tiden.
Lines
VIKING og MARS linjetegning. Merk hvor skarp vannlinjen er, både forut og akter.

VIKING er bygget som lystbåt. På denne tiden hadde de fleste av Archers lystbåter nesten loddrett forstevn, som VENUS, GRANE, STOREGUT, ODD m. fl.
VIKINGs forstevnprofil var således mer som losbåtene og den hadde også større bredde enn lystbåtene, så Archer kalte den for "Lods-Lystbaad". Se losbåttegning fra samme år her for sammenligning: Loskøyter 1891.


Dette er en replica av VIKING. Den er bygget i Tyskland i 2001 og heter PENGUIN CAFE.
Rekka på denne er av losbåt type. Lystbåtene hadde en lavere rekke som ses på de gamle bildene her. (Foto JJN)

Sammenligning med VENUS, GRANE og STOREGUT

Lloyds register 1893. (Bare VIKING har både lengde over dekk og i vannlinjen; de andre bare lengde i vannlinjen.)
VENUS og GRANE er søsterbåter etter samme tegning, men VENUS ble forlenget 4 fot i 1902.

1891-Vinhandler Gustav A. Benneche (1860-1908), første eier.

Benneche ga båten navnet VIKING. Allerede etter 3 år, solgte han båten.
Men ikke fordi han ikke likte båten; tvert imot; han bestilte en ny av Archer, etter samme tegning! Han ønsket bare litt endringer av innredning, hytte og cockpit og bestilte like greit ny båt framfor ombygging.


VIKING i regattaen i Langesund 1893.

Benneche skulle bruke båten mer på langtur enn i regatta og dette ses ved 4 rev i storseilet og 3 rev fokka.
Storseilet er løsfotet som losskøytene, mens lystbåtene som regel hadde seilet lisset til bommen. Skjøtsbarmen på storseilet er også festet til bommen på losskøytemaner med løpering og skjøtsbarmtalje. Idag vet vi at dette er bedre enn lissing til bommen og kan ha vært medvirkende til at Benneche gjorde det ganske godt i regatta selv om båten var mye bredere enn lystbåtene bygget for regatta. Archer kalte tegningen for "Lystlodsbaad".

Gustavs far, Christian Adolf Benneche drev en vin og brennevins forretning i Grensen i Oslo.
Det ga sikkert gode inntekter og Gustav ble ivrig seiler i sin ungdom.
Han utdannet seg til lege og startet praksis som distriktslege i Syd-Varanger ca 1880.

Han trengte en legebåt og ville ha noe mer lettseilt enn en Nordlandsbåt. I 1883 bestilte han en båt av Sinding-konstruksjon, Archers argeste konkurrent på regattabanen.  Båten var en plattgatter, dvs med akterspeil, på 21 fot, som en stor jolle. Den hadde dekk med smal cockpit, jernkjøl og fikk navnet KATHINKA og ble sendt nordover på dampskip. Dette var en velseilende båt og krysset langt bedre enn Nordlandsbåtene. (Fra Fredrik Denneches bok Lystbåter og kappseilas)

Faren døde i 1884 og han ble da etterhvert mer involvert i drift av vinbutikken og flyttet sørover igjen.


C. A. Benneche vin og brennevins forretning i Grensen i Oslo som finansierte Gustavs to Archerbåter. På taket over 4dje etasje, står også et Benneche skilt - (Foto Wilse, Digitalt museum. Bildet er beskåret). Gustavs far, Christian Adolf, etablerte forretningen i 1845.
Beliggenheten var til venstre for Stortorvets Gjestgiveri, Grensen 1, men bygget er nå dessverre erstattet av et nyere.


Som innehaver og driver av vinbutikken, fikk han tydeligvis god råd.
Benneche og kona hadde flere boliger og sommersteder. De opererer med adresse både Lyngør, Horten og Jeløen ved Moss i tillegg til de 3 leilighetene som hørte til forretningen i Grensen.


.- Aktiv seiler og med i regattakomiteer.

I 1889 hadde han en mindre båt med navn FINN og deltok i regatta i Moss hvor han vant sin klasse. Adressen var da Lyngør.
Benneche ble nå mer aktiv i seilmiljøet og i 1890 var han i regattakomiteen i Norsk Forening for Lystseilads (NFL senere KNS) for landsregattaen i Risør. I Risør blåste det kuling og Benneche var først i mål med FINN i sin klasse, men ble nr 2 etter at handikap var regnet ut.

I Risør-regattaen i 1890 hevdet Archers båter seg godt. Blandt annet deltok MAAGEN som er ex losskøyta AMALIE fra 1885 som ble ombygget lystbåt av Archer i 1889.
AMALIE vant den legendariske losbåt-regattaen i Arendal i 1886 da 6 av Archers losbåter gjorde rent bord på premiebordet og Archer ble deretter hedret med utnevnelse til Ridder av St. Olavs orden.
Denne er Archers smaleste losbåt og godt egnet som lystbåt. Båten seiler den dag i dag.
Kanskje var det 1890 regattaen i Risør som ga lyst på en Archerbåt og kanskje akkurat MAAGEN som gjorde at han ønsket mer lospreget lystbåt enn Archers vanlige lystbåter?

.- Kontrakt med Archer

Vinbutikken ga tydeligvis gode inntekter så intet ble spart i utrustningen. 9 mai 1891 nærmer båten seg ferdiggjøring og Archer skrev bl. a.:

"Med hensyn til Prisen, haaber jeg De ikke vil finde det ubilligt naar jeg nævner kr 5250,- alt i alt, da den jo bliver udstyret adskillig mere fuldstændig end jeg er vant til at levere Lystbaade og end jeg forudsatte fra først af."

Til sammenligning kan nevnes at en losbåt på samme lengde samme året kostet 3.300 kr.
(Det er mer korrespondanse i Archer-arkivet som jeg ikke har fått sett på ennå)

.- Regatta og langtur

Selv om VIKING var betydelig bredere enn vanlig for lystbåtene, var det likevel stor spenning til hvordan Archers nybygg ville hevde seg i regatta.
I regattaen ved Vallø utenfor Tønsberg juli 1891, ble den nr 2 i sin klasse, 1 minutt etter VENUS og Sjøfartstidende skrev:
"Den nye Arherbaad VIKING gjorde sin bygger og Konstruktør stor Ære."

Benneche var også ivrig langturseiler og etter regattaen satte han til havs og det fortelles følgende:
"Det fortaltes at turen kom meget overraskende på deltagerne, som var inviterte til en tur langs kysten, men en morgen våknet vi midt ute på havet med den beskjed at kursen var lagt for Havre.
Protester herimot hjalp intet, turen gikk til Havre, hvor hen man ankom i god behold, og hvor fartøiet vakte en viss opsikt og blev vel mottatt." (Fra Fredrik Denneches bok Lystbåter og kappseilas)

Benneche var fortsatt i regattakomiteen i 1892 for landsregattaen i Horten hvor han da bodde.
Benneche deltok i regattaen i Langesund i 1893 i klasse 4. Han kom inn som 3dje båt, men rykket ned til 4de på korrigert tid (etter måltall). En bra prestasjon i klasse med 7 båter og sett i lys av at det var lite vind som favoriserte de smalere og lettere båtene.
Vinner i VIKINGs klasse 4 var MIGNON (Archer 1889) og FANTOM (Archer 1890) ble nr 2 og GRANE (Archer 1893) kom på 5. plass.
I klasse 3 vant URANIA (Archer konstruksjon 1893) og STOREGUT (Archer 1890) ble nr 2. I klasse 5 vant ODD (Archer 1886).

.- 1894 VIKING selges og han får bygget søsterbåten MARS.


Allerede etter 3 år, i juni og juli 1894 annonseres båten til salgs.
Salget var ikke begrunnet i at han ikke likte båten; tvert imot; han bestilte en ny av Archer, etter samme tegning! Han ønsket bare litt endringer av innredning, hytte og cockpit og bestilte like greit ny båt framfor ombygging. Kjølvekten ble økt med 400 kg til 2,8 tonn, men ellers var skrogene identiske.
Den nye båten var ferdig i 1896 og fikk navnet MARS.

MARS i utlandet som ESCAPE.
MARS beholdt han til 1905. Den gikk senere til utlandet under navnet ESCAPE og ble til slutt ødelagt i havn under en orkan i USA i 1938.

På denne tiden hadde de flyttet til Moss med legekontor i Hjersings Gaard, Kongens Gade 10-12.

.- Hjernesvulst og død i 1908

Gustav Benneche kan ha solgt MARS pga begynnende helseproblemer. En slektshistorie forteller om sinnslidelse hos søster Marie. Hun fikk plass på Dikemark og med familiens gode økonomi, ble det bygget en egen villa for henne der. Hun døde relativt tidlig.
Gustav fikk også problemer med sinnet. Flere år før det, hadde han og kona bodd i Italia om vinteren.
Da han ble syk, mente han selv det kunne være hjernesvulst og i 1908 la han seg inn for operasjon i Frankrike; og døde desverre under operasjonen.

. - Lagertha Huitfeldt, hans kone. Testamenterte deres formue til et legat for "dannede damer av god familie".

Kona het Lagertha Elise, født Huitfeldt 7 september 1854.
Lagertha var datter av Lars Jørgensen Huitfeldt, konsul, trelasthandler og skipsreder i Son. Moren het Elise Henriette Huitfeldt, født Wold.

Briggen LAGERTHA
Faren kalte opp en seilskute etter henne. Det var en brigg bygget i 1864, men kjøpt av Huitfeldt i 1873.

Lagertha var etter sigende, en beskjeden og stille dame, men likevel driftig.
Hun skal ha hatt med seg en kapital på 200.000 kr til utlandet og den steg til 1,5 mill. Jeg vet ikke om det er innblandet arv fra mannen, men det var ihvertfall mye penger på 1930-tallet.

Da Lagertha døde i 1938 hadde hun testamentert penger til et fond.

Lagerthas legat for "dannede damer av god familie"
Aftenposten 24/6.-1938   -  Aftenposten 1957   -  Våre sosiale legater 1969 (Faksimiler fra nb.no)

Gustav og Lagertha fikk ikke barn, så hvem som arvet henne og kanskje har familie-album med mulige bilder av båtene, vet jeg ikke. Kan være noen i Huitfeldt-familien.

1894 - O. Jebsen, Bergen. Omdøpt til ULL.

Jebsen deltok bl. a. i landsregattaen i Kristiansand i 1895 og tok der 1ste premie etter handikapp.

1895


Litt av Bergens regattaflåte i 1905. (Foto fra Bergens Seilforenings jubileumsbok)
ULL skulle bli i Bergen og Haugesund til 1931 da den ble solgt til Oslo igjen.

. - I Bergen var det en skøyte med navn BRIS som lignet meget på ULL ex VIKING.

Det er en del bilder av BRIS som jeg lenge trodde var ULL ex VIKING, men bris er 4 fot kortere.
Se bilder og les om BRIS her.

1897 - Jørgen Faye, Bergen

x

1901 - Georg von Erpecom, Bergen

Georg von Erpecom var ivrig både regattaseiler og turseiler.


Erpecom, formann i Bergen Seilforening.

På denne tiden var ULL ex VIKING ganske gammeldags i regattasammenheng.
Men med litt lur navigering av Erpecom, kunne den hevde seg godt likevel.
ULL ble nr. 2 i Bergen 10 juni 1906.

Erpecom kjøpte deretter STOREGUT, bygget av Archer i 1890. Denne var en kvassere regattabåt. Erpecom står oppført med både ULL og STOREGUT i 1907, men det er usikkert om dette var tilfelle eller bare sen oppdatering av Lloyds registeret. Erpecom fortsatte  å seile med stadig større og finere båter.

1906 - P. Michelsen, Bergen.

P. Michelsen står oppført som eier i Lloyds fra 1908.

1911 - Lasse (Lars) Phil Johannesen, Bergen.

Lasse var tydlig regattainteressert, eller ble etter kjøpet av ULL, så i 1913 kjøpte han Archerskøyta STOREGUT som var kjent som en meget god regattabåt, mye slankere enn ULL.

I 1914 fikk han bygget spissgatteren ULL 2. Denne var bygget etter 12-meter-regelen og derfor betegnet som 12mR spissgatter. Dette var en slank og lettbygget båt som hadde helt andre lettværsegenskaper Archers lystbåter.
Bror til Georg von Erpecom, Eilif, fikk samme år bygget en søsterbåt til ULL 2, nemlig RAAK.
Begge er bygget i 1914 og konstruert av Bjarne Aas . RAAK er bygget av Ole K. Haabestad i Fevik mellom Grimstad og Arendal og ULL 2 ble bygget i Bergen.
Begge eksisterer i dag, ULL 2 er under restaurering i utlandet, mens RAAK seiler i beste velgående i Oslofjorden.

1913 - Thorleif Kramer, Bergen.

Lloyds Register of Yachts viser både ULL of ULL II.
1915
  ULL og ULL II i Lloyds Register of Yachts i 1915.
Når man finner omtale av regattaer, må man paase på å ikke blande disse to da ofte ble ULL II bare omtalt som ULL.

1919 - Trygve Skogland, Haugesund.

Skogland skal ha vært lidenskapelig turseiler og fikk igang distanseregattaer langs kysten som fra Bergen til Haugesund.

1931 - Karl Fredrik Oppegaard, Oslo

Karl Fredrik Oppegaard (1893-1960) var innehaver av Sønnichsen elektriske skipsinstallasjonsfirma.
Oppegaard var dessuten visepresident og president i Redningsselskapet i mange år, så en Archer-skøyte var nok midt i blinken for ham.
Skøyter var ikke lenger populære som lystbåter for regatta, men for en som Oppegaard som ville på lengre turer, passet det bra.

Foto fra artikkel i Aftenposten 12/7.-1934

Båten var da, eller ble av ham, rigget om med to master (ketch), med gaffel storseil og bermuda mesan. Den hadde fortsatt klyverbom og masten var høy nok over klyverfallet til at det ble ført "flying jib" i lett vind.
Rekka var også gjort høyere.

Oppegaard var ivrig langturseiler.

Oppegaard fikk KNS turseilingspokal i 1932 for seiling til Brunsbüttel ved innseilingen til Hamburg.

I dag er det ikke noen stor bragd å seile til de europeiske kyster. Det kan vi takke elektroniske navigasjonsinstrumenter og gode værmeldinger for.
På 1930-tallet var navigasjon noe helt annet. Da var det kompass, kart, slepelogg, visuelle observasjoner og dine sanser som gjaldt. Samt den vanskelige tolkningen av strøm og avdrift. Sjøsyke var ikke å spøke med da!
Og om båtene hadde motor, var det en liten besinmotor kun beregnet for vindstille.
Dessuten, kom du i nød den gang, var du priset at noen så nødraketter dine. Og intet helikopter kunne hente deg fra brenningene om du strandet.

. - Skagerakseilas  under KNS 50-års jubileum 1933

KNS feiret sitt 50-års jubileum med bl.a. en internasjonal regattauke på Hankø. Samtidig inviterte de til en havkappseilas, Norges første havkappseilas. To engelske kutter meldte seg, den allerede berømte JOLIE BRISE og ZORAIDA. JOLIE BRISE var bygget som losbåt i 1913 i Frankrike og ble lystbåt etter 10 år. I 1925 vant den det første Fastnet Race og gjentok bragden både i 1929 og 1930. Hun fikk Blue Water Medal for to Bermuda Race (fra Newport) og måtte derved også krysse Atlanteren to ganger. Disse to kutterne kappseilte fra Cowes til Hankø, 700 nautiske mil hvor JB vant.
Havseilasbanen skulle være Hankø - Torungen (Arendal) - Skagen - Hankø men ble kortet ned til Hankø - Rakkebåene (Stavern) - Persgrunnen (Sverige) - Hankø da et mannskap på JB skulle hjem med fly dagen etter.
ULL ex VIKING var påmeldt, og siste deltager var en annen Colin Archer skøyte, ex losskøyte FRITHJOF bygget samme år som ULL, 1891, nå omdøpt CHRISTIAN KROGH og seilt av kunstnere.
ULL gorde det godt i begynnelsen med litt frisk kryss, men mot kvelden med løyende og skiftene vind, trakk CK det lengste strå ved Rakke.
Med skiftende forhold gjennom natten rundet ULL som første båt ved Persgrunnen, men CK trakk igjen det lengste strået inn fjorden til Hankø, så ULL ble nr 2  både over linjen og på korrigert tid.

Denne regattabanen skulle senere bli Skagerakseilasen, og den lange banen, forlenget til Kristiansand, ble Scaw Race.

. - ULL grunnstøtte i Danmark 1934

I 1934 deltok Oppegaard i en ny Skagerak-regatta fra Hankø til Skagen og tok 1ste premie i sin klasse.

Etter regattaen fortsatte turen sydover i Kattegat. De dro fra Skagen kl 11 med kurs for Helsingborg.
På kvelden økte vinden til sterk kuling så de reduserte seil til stormseil.
Da de nærmet seg Hals, innløpet til Limfjorden hvor Ålborg ligger, besluttet de å gå i havn der.
I innseilingen er det en smal renne mellom sandbanker, Hals Barre.

Da de sto innover, kom en kraftig regnbyge så de mistet fyrlysene av syne. For å ikke havne på le sandbanke, holdt de godt opp i lo, men da kom de for langt til lo, og gikk på grunn på lo banke.
De blinket SOS med lys til dampskipet Aalborghus som kom dem til unnsetning.


Aftenposten 12/7.-1934

Til de danske avisene dagen etter, sier Oppegaard, at det ikke var så dramatisk som det var skrevet i avisene først.
Siden de gikk på lo banke, ble de kastet over banken og ut på dypt vann igjen.
Men roret var blitt revet av, så de trengte slep inn. Dampskipet satte ut lett båt og de ble med ombord for å høre om de kunne telegrafere etter hjelp.
Mens de var ombord, kom en fiskeskøyte forbi som de fikk praiet og den slepte dem inn.
Nå sto båten på slipp og de regnet med å få nytt ror og reparere en liten skade på trekjølen akter innen en uke, og så fortsette turen.
Oppegaard står i Lloyds som eier til 1939, men i 1936 bestilte han en stor og fin skonnert hos Lindstøl Båtbyggeri i Risør. Så om Oppegaard eide ULL helt til 1939 er usikkert. Hvis neste eier ikke registrerte seg, så kan eier i registeret ha stått på Oppegaard en stund etter salget.

. - Etter Oppgaards eie, forsvant alle spor inntil høsten 2020.

2020 - Båten dukket opp i Hellas under navnet JOHANNE og ukjent/feil historie

Høsten 2020 ble jeg kontaktet av en Ire som var i ferd med å kjøpe en båt i Hellas; en "Colin Archer-type fishing boat built in Oslo in 1940" og lurte på om jeg kunne hjelpe til å finne båtbyggeren.
Fiskebåt fra 1940 uten noe mer opplysninger virket håpløst å finne ut av, ikke så veldig interessant heller, men jeg ba ham sende mer info og bilder.
Det jeg fikk se, var som jeg skrev tilbake. "Very interesting; this is no fishing boat".
Båten var relativt smal, skarpe linjer, meget dyp, 2 norske fot spanteavstand med ribbe imellom og stor original jernkjøl. Alt Archers kjennemerker.
Men hvilken båt kunne det være?
Etter noen ukers mailing med kjøper og selger, flere bilder og mål, var det bare en tegning som passet; 1891 ULL ex VIKING.
Kjøper var "relativt" fornøyd med å ha en original 1891 Colin Archer på hånden, ikke en fiskebåt fra 1940 som det går hundre av på dusinet.

Nå het den JOHANNE og var tomastet med større overbygg enn originalt og "doghouse". Alt over vann vann ble byttet i Sveits 1978-1982.

Johanne
JOHANNE i Hellas 2019.


JOHANNE 2020. Dyp med bunnvinkel og skarpe linjer som ULL ex VIKING.


Jernkjølen stemmer i mål med 1891-tegningen.
Det er ikke originalt at det er så høy trekjøl over jernkjølen. Båten var antagelig kjølsprengt under restaureringen 1978-1982 og dette ble rettet og forsterket med ekstra trekjøl. Det gir også bedre stabilitet med lavere tyngdepunkt.

1950 - Til Sveits

Båten skal ha blitt kjøpt av en tannlege ca 1950 og han tok den til innsjøen Zürich via kanaler gjennom Europa.

1966 - Huber

I 1966 ble den kjøpt av en Sveitsisk Volvo-importør med navn Huber. Den var da tydeligvis motorskøyte ifølge bilder.
Da het den "Johanne af Oslo". Reg nr Z-1800 og Z-1805 (?) er antageligvis fra Zürich.

Etterkommere av Huber sier at båten under krigen fraktet jødiske flyktninger fra Norge til England.
Det sies også at den har vært fiskeskøyte.
Bildene under som er fra familien til Huber, viser en stor hytte og bermudarigg som tyder på motorseiler som lystbåt, men den kan selvfølgelig ha blitt ombygd etter å ha fisket.

Slik den var da den kom til Sveits. Den skarpe baugen ses tydelig på slippbildet.

1978 - Peter Stierlin, Sveits. Restaurerte båten og tok den til Hellas.

1978 ble båten kjøpt av Peter Stierlin. Båten var da i meget dårlig forfatning og han restaurerte den tilbake til seilskøyte. Han var ferdig i 1982 og tok båten på kanaler til Middelhavet hvor den har vært siden.

2013 - Erich Lackner, Østerrike.

2013 ble båten kjøpt av østerrikeren Erich Lackner. Han fortsatte å seile båten i Middelhavet, i hovedsak i Hellas.

2020 - Båten has på hånden av en Ire for overtakelse våren 2021. Da båten ble satt på land på høsten, ble det oppdaget noe råte framme i bunnen og selger med lokale båtbyggere sto for reparasjon av kjøl og et par bordganger. Jeg bidro med rådgiving av reparasjonen. Med reparasjonen ferdig og båten sjøsatt 27 juni, overtok den nye eier.
Båten ble registrert i irsk skipsregister og måtte da bytte navn for å finne et ledig navn. Navnet ble IOANNA som er den greske varianten av båtens siste navn. Gresk ble valgt da båten skal seile i greske farvann.

JOHANNE i Hellas 2020 da kjøper besiktiget båten.

2021 - IOANNA, nå under Irsk flagg, men seiler i Middelhavet. Eier Kevin Brennan.

2021
ULL ex VIKING, nå IOANNA, tydelige Archer linjer. På sjøen igjen juli 2021, 130 år gammel!

Ny eier 2021 var Kevin Brennan, Irland.
Brennan brukte båten to somre og seilte fra Hellas til Italia.
Familien Brennan er stor så de ønsket seg en større båt og la den ut for salg 2022.

2022 - Ny dansk eier.

Høsten 2022 ble båten solgt til en danske. Visstnok ønsker de å ta båten til Danmark etter hvert.

 Følg båten er på Marine Traffic.*******************''''''''''''
Oppdatert 15/12-2023
Denne side ble først opprettet 30/11-2020
av
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929 & WhatsApp
Email: jeppejul02(at)gmail.com & jeppejul(at)online.no
**
**