KAISA ex MAAGEN ex AMALIE
Bygget som losskøyta AMALIE i 1885.
Ombygget til lystbåt MAAGEN av Archer i 1889.

Colin Archer byggeliste

I 1883 begynte Archer med kravellbygde losskøyter med jernkjøl. Dette økte dypgående og båtens vekt, og han kunne gå ned på bredden.
Båtene fikk helt nye egenskaper, både med hurtighet, manøvreringsevne og ikke minst sikkerhet.
Høsten 1884 gikk han ytterligere ned på bredden med en ny konstruksjon. Dette ble Archers smaleste losskøyte.
Den radikale båten ble bygget på spekulasjon og sjøsatt juli 1885.
AMALIE tegning
Lengden ble 11,00 m utvendig stevner, 36 engelske fot, med bredde på 3,55 cm.
For hver båt hadde Archer økt vekten på jernkjølen og denne fikk en kjøl på 2770 kg. I dag har båten en jernkjøl på 5,5 tonn.


Det sier litt at båten også ble avertert som velegnet til lystbåt! (Lengden her er oppgitt mellom stevner i norske fot som blir 34,5)
Båten ble avertert i en rekke aviser fra midten av juli.


Archer fiikk også bygget en modell av skøyta og den ble vist på flere utstillinger. (Foto 2018: Sverresborg Museum, Trondheim)

I slutten av august meldte los Anders Arnt Andersen fra Nøtterøy sin interesse. Halve kjøpesummen ble betalt kontant og resten kunne utestå i seks uker.
Han ga båten navnet AMALIE.

Etter et par måneder beklaget han seg til Archer på båtens bevegelser i sjø.
Vi kan regne med at hans gamle båt var butt i baugen og grunn. Med mindre fart og fyldig baug, hadde den nok behagelige bevegelser.
AMALIE var nok mer som en fullblodshest.
Archer ble med ut på prøveseiling og var enig i at båten var litt vill som losbåt. Han tok båten til verftet og byttet jernkjølen til en som var på 1,7 tonn (originalt 2,7 tonn).
Anders Andersen ble da meget fornøyd og tjente gode penger med båten. Den var raskere enn alle andre og det ga ham mange oppdrag, samt at han kunne velge de store skutene som ga mer penger i kassa.

I 1886 var det en stor losbåtregatta i Arendal. Archers losbåter gjorde "rent bord" i den sterke vinden med 1,2,3,4 og 6 & 7 premie.
AMALIE var vinneren.
Archer ble etter dette hedret med utnevnelse til Ridder av St. Olavs Orden.

1889 MAAGEN - 1913 LIFE II - 1923 GERD II
Regattaen i Arendal fikk mye omtale og Wilhelm Stibolt i Drammen ønsket da å kjøpe AMALIE og bruke den som lystbåt. Losen tilbød båten for det han hadde betalt året før, men Stibolt trakk seg.
I 1889 skrev Stibolt til Archer og sa han alltid hadde angret på han ikke slo til den gangen og nå hadde han på nytt skrevet til los Anders Andersen.
Stibolt fikk kjøpe losbåten for samme sum.
Stibolt tok båten til Archer for ombygging til lystbåt. Det ble ny cockpit, lystbåtrekke, skylight og ny innredning. Det ble også ny mast med toppmast som ga et større toppseil.
Båten ble da gitt navnet MAAGEN.
Stibolt deltok i regatta og ble nr 3 i Moss etter lystkutter MIGNON og lystskøyte VENUS, begge nye Archerbåter det året.
I Risør i 1890 ble MAAGEN nr 2. Stibolt deltok også i Oslo i 1892 uten at plassering er nevnt. Han deltok sikkert i flere regattaer.

Eiere etter Stibolt:
1909 - N. Kløcker, Arendal.
191? - Skipsreder A. F. Sørensen, Arendal
1913 - Grosserer V. Owesen, Christiania
1923-1932 ? - J. Chr. Ustvett, Christiania (Jørgen Christian Ustvett)

1949 KAISA
MAAGEN forsvinner fra Lloyds register i 1933,
men i 1949 dukker en båt opp i KNS og Lloyds register med navn KAISA, eid av Dr. Lars Hannisdal, Oslo.
Mål, spanting og linjer tyder på at dette er 1885 AMALIE. Jeg kan heller ikke se at det er andre båter fra aktuell periode som kunne være KAISA.
Nakling, eier fra 1964, mente også at KAISA måtte være MAAGEN. Det vi ikke viste før nylig, var at MAAGEN var ex AMALIE.

KNS oppgir at båten ble bygget om i 1938 hos Herbern på Killingen og i 1944.
Båten fikk da bermudarigg.
Det kan også være at hytteoverbygg og skylight ble laget nytt ved en av disse utbedringene. Merk det spesielle skylightet på siden i akterkant av hytta. Det gir lys og god utlufting av byssa.
Det er også spesielt med skylight foran masten og en luke foran den igjen.
Slik er båten den dag i dag.


To bilder av KAISA ca. 1950

Videre eiere:
1949 Dr. Lars Hannisdal, Oslo.
1956 Konsortium v/ A. T. Petersen, Oslo
1960 Øivind Holtan jr., Oslo - Seilnr KRN 20
1964 Yngve & Dietlind Nakling, Bærum & Vestlandet
1976 Olav Selvåg, Randaberg, Stavanger
2017 Olav Selvågs arvinger - I 2019 ble båten lagt ut for salg, men båten brukt i påvente av kjøper.
2022 Alexander Shikerin, Fredrikstad.

***********'''''''''

KAISA 2015


Kaisa 2019

KAISA 2019. Mannskapscockpiten er dyp og god med bord i akterkant..


KAISA 2019

Stibolt skrev til Colin Archer i 1905 og ønsket å endre forstevnen for å gjøre den lettere på roret.
Archer svarte at han var enig i dette og lagde en liten skisse i brevet.

Archers brev i mai 1905.
Forstevnen på KAISA er tydelig endret så den er blitt mer underskåret, mer enn på Archers skisse.
Det kan se ut som nedre del, fra en lask litt under vannlinjen, er skiftet. Profilen ser ut til en å ha en liten endring av buen ved denne skjøten. Stevnen er også meget bred nederst mot kjølen, noe som blir en følge når en kapper seg lengre akterover.
Det kan tenkes at Stibolt og hans lokale båtbygger ikke syntes Archers forslag til litt høvling var nok, slik at det var de som gjorde denne endringen i 1905. Det kan også ha blitt gjort i 1938 eller 1944.
Båten har nå jernkjøl på 5,5 tonn. Vi vet ikke om Stibolt byttet kjøl i 1905 eller om det ble gjort i 1938 eller 1944.


Nakling utførte om fattende reparasjon av båten i 1968-73. Det meste ble gjort på Eivindvik Slipp i 1971.
Begge stevnene ble skiftet. (Vi vet ikke om det var helt ned).
Alle hudplankene ble skiftet, ifølge skriv fra Nakling, men på bildet kan det se it som noen gamle er igjen i fribordet.
Da båten ble bygget, brukte Archer på den tiden (1883-89) en spanteavstand på 2,5 fot og la 2 eikeribber mellom spantene.

Nakling fjernet ribbene og la isteden et spant i hvert mellomrom. Noen få ribber er igjen i fribordet. Mange av de gamle spantene ble også reparert.

Innredningen ble laget ny med bysse og kartbord akter.
Det er loskøye begge sider i salongen og en stikkøye akter.
Skylightet foran masten gir ståhøyde i lugaren der med to loskøyer over hverandre på styrbord side.

Rundholt og mange beslag ble skiftet i 1973.

Kaisa 2019
KAISA på land 2019.
Her ses at forstevnen er ganske underskåret. Dette gør båten lettere på roret.

Jernkjølen på 5,5 tonn går helt akter, men det er dødtre forut. Ingen innvendig ballast.
KAISA er garantert en av de raskeste skøytene.

2022 på senhøsten skiftet båten eier. Nye eier er Alexander Shikerin i Fredrikstad som skal seile båten dit sommer 2023.
Båten trenger en omfattende restaurering som eier er i ferd med å legge planer for.


*******************''''''''''''
Oppdatert 20/6-2023
Denne side ble først opprettet 8/9-2019.

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no
**
**