Colin Archers Byggeliste
Skrevet av Jeppe Jul Nielsen, Tyriveien 1 - 4956 Risør
-
www.colin-archer.no
jeppejul(at)online.no - Mobil 9077 8929 
A small dictionary for English readers.

Båter merket gult, eksisterer idag. - Boats marked yellow exists today.

Se også listen:  Redningsskøyter bygget i tre

Kom du rett hit, se også hovedsiden www.colin-archer.no og www.colin-archer.no/Archers_Historie.html
Liste over alle mine tegninger: Se mine konstruksjoner, Jeppe Jul Nielsen

Oppdatert 16/4-2024 .

Om listen:
Archers tegninger er nummerert  slik: "I" er lystbåter - "II" andre båter - "III" er bruksbåter. Etter hans notater har jeg i tillegg:  "y" bygget andre steder og "x" ikke bygget. (Archer skrev nummer på tegningene med rød og blå blyant for denne inndelingen.)
Archer skrev listen etter at verftet var lagt ned, antageligvis ca 1915, så nummeringen er derfor ikke kronologisk. Det er også feil som jeg har rettet der korresponse gir korrekt informasjon.
TBS nr. er nummerne som Tor Borch Sannes brukte i sin bok om Archer.

Om ballast og jernkjøler:
> Innvendig ballast på lystbåtene før utvendig ballastkjøl ble brukt, var gjerne formstøpt for å senke tyngdepunktet og samle ballasten midstkips. Det minsket også punktbelastning og lettere å sikre mot forskyving. I begynnelsen ble bly og sink smeltet sammen, senere ble den formstøpt i jern.
> På bruksbåtene ble det brukt rektangulære jernbarrer til innvendig ballast. Da utvendig jernkjøl ble tatt i bruk, var det gjerne minst like mye vekt i innvendig ballast. Lystbåtene hadde ingen eller lite ballast, all vekten skulle helst ligge i den utvendige kjølen.

TBS
nr.
Archers_tegn nr.
Baad / Kutter nr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Båttype År
xxxxxxx
NAVN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Loa_x_B
Jernkjøl  Ballast
  Eiere
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Anmerkninger
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Eldre lokalbygget båt Hvalertype, spririgget. 1850? BØLGEN (1) 18'-20' ?
Archer-familien, muligens med Colin ved roret, deltok i regatta Larvik 1864; plassering ukjent. 

Avbildet ca 1868 Robåt for 3 par årer Speilbåt 1865


Avbildet nybygget ved "Krabbedammen".
1 I 35 & avbildet ca 1868 & 1875 25' rettstevnet "skøyte". Halvdekker. Klinkygget. Gaffelrigget skonnert. Omrigget til 1-master 1870. 1867 MAGGIE I 25' Formstøpt ballast Colin Archer, Laurvig. Gaffelrigget skonnert. Klinbygget i eik. Omrigget til 1-master før regattaen i Gøteborg 1871 hvor han fikk 3dje premie i lystbåtklassen.


Kutter, etter engelsk båt oppmålt av Archer (Kt.1.) Lyst-Cutter, klink 1868/69 NØKKEN (I)
1870 FLOT
25' x 7'9" x 4'
Bygget uten kunde. Annonsert desember 1868 skrogferdig.
1870 Johan Rye, Krydskontollør for 275 Spd bokført kostnad Spd 485.
Gaffelrigget?
2
Krydsbaad no.1 til tollvesenet Skøyte eller kutter?
Klink, gaffelrigget
1869
40'
Kryssbåt, Vadsø Tolldistrikt Gaffelrigget. Klink men tettspantet og kraftig bygget etter tollvesenets spesifikasjoner. Muligens Archers første større båt.


Dingy

1870


Bestilt av Johan Rye, Krydskontollør (til kryssbåt eller privat?)Storbaad no. 1 Robåt til seilskute 1869


Slup no.1 Robåt 1869Nordlandsbaad 1870


Archer, fam. v/Alexander
5
Kutter, samme tegning som Kt.1 men skalert opp. (Kt.2) Tiltenkt los & fiske, ble mest lystbåt. 1870 MINNIE 34'
Brukt som lystbåt av Archerfamilien. Utleid fra sept 1871-72 til los Jacob Terjesen i Sandefjord. Gaffelrigget.
Colin, eller familie, deltok med denne i regatta i Gøteborg 1871 og København 1872; plasseringer ukjent.Føringsbaad 1870


Johannesen, P. A.Dinghy 1870
1870


Archies Baad. Archer, fam.
3
Krydsbaad no.2 til tollvesenet (Kt.3.)
Kutter, kravell, gaffel 1870 PETRELLEN 42'
Kryssbåt, Larkollen. Det Kgl. Finans- og Tolldepartement.
1910 Kartverket
Gaffelrigget. 50 mm hud og tettspantet. Kraftigere enn Archer bygget senere.
4
Krydsbaad no.3 til tollvesenet (Kt.4.)
Kutter, kravell, gaffel 1870 HØGEN 36'
Kryssbåt, Horten. Det Kgl. Finans- og Tolldepartement.
1910 Kartverket
.-''-


Baad no. 10
1871


Simon Jørgensen


Baad no. 11
1871


M. Oppen 60 Spd

6


1871 THOR, Losbåt, ikke bygget > trykkfeil i Morgenbladet 1871, gjentatt i KNS jub. bok 1933.
7 Polytek. tgn. Lodsbaad no. 1 - skøyte
Losbåt, klink, spri
1872 PILEN 35' x 12'
B=34,2%

Johan Nilsen, Aarøsund, Nøtterøy
1890 Værftsbaad i Fredriksværn (Stavern)
SpririggetDingy
1872Jeannie, Tolderodden 20 Spd
Toldsjægte 1872Laurvigs Toldkammer, 23,36 Spd
Skips Slup
1872Fritzøe Værk kostnad 37 Spd solgt for 35 Spd
Færge
1872


Færge til Havnevæsenet

8 III 137 Centreboard no.1 Kutterskrog, gaffel? 1872

Jernplate Fyrvæsenet, Horten, v/ Kaptainlieutenant J. Koren Gaffelrigget


Centreboard no.2 Jolleform, gaffel? 1873

Jernplate Marinen, Horten Gaffelrigget
12 Avbildet ca 1875 Kutter (Kt.5.) Lystbåt, klink, gaffel 1873 MARINA 38,1' x 12,6' J.kj.500 kg
Colin Archer m.fl., Larvik. Gaffelrigget. Nr. 1 i lystbåtklassen i Jomfruland-regattaen 1873.
1886 Barth løitn.
1891 Holm, Hans, Christiania

9 Polytek. tgn. Lodsbaad no. 2
Losbåt, klink, spri
1873 OPREISNINGEN
Les historien her
35' x 12'
B=34,2%

1873 Nils Eliasen Nilsen, Brøtsø, Hvasser, Tjøme
1887 Ukjent eier etter Nils Eliasen død.
Spririgget
10 Polytek. tgn. Lodsbaad no. 3
Losbåt, klink, spri
1873 GARIBALDI (1) 33'
1873 Josephsen, Wilhelm, Nevlunghavn. Spririgget.
Nr. 1 i Jomfruland-regattaen 1873. Nr.2 i Arendal 1878.
2 fot kortere enn nr 1 & nr 2

Polytek. tgn. Lodsbaad no. 4
Losbåt, klink, spri
1874
33'
Jac. Berhard Larsen og Hans Sörensen, Fr.værn Antatt spririgget


Skonnert 2-mastet
Lastebåt
1874-
1875
ARIES
86'x 21'

Knutsen & Herlofsen, Archer m. fl., Larvik


Seilbaad no.12 Halvdekket sjekte, muligens kravell 1874 BOMERANG 20' Jernballast innv. Bygget på spekulasjon. Seilt til Christiania for regatta og salg juni 1875. Solgt til Simon Jørgensen for 135 Spd. Han ble nr 5 i regatta 14 juni og nr 12 i regattaen 28 juni. Rigget med klyver og topseil


Seilbaad no.13 Halvdekket sjekte, muligens kravell 1874 BØLGEN (2)
22'x7,5'
Jernballast innv.
Bygget på spekulasjon og brukt privat første sommer. Seilt til Christiania for regatta og salg juni 1875. Ble nr. 8 i regattaen 14 juni.
Solgt 1875 etter regattaen  for 160 Spd til Svend Peder Holst, Moss Skibsværft (Vogt & Holst)
Rigget med klyver og topseil


Baad no.14 Sjekte, klink, halvdekker, spri 1875


Båt bygget til Haandversforeningen for utstilling.
1875 Solgt til L. B. Gjertsen, Tjömö
Spririgget

Polytek. tgn. Lodsbaad no. 5
Losbåt, klink, gaffel
1875
33'
Hansen, Hans, Fredriksvern (Stavern) Gaffelrigget på maleri. Kan være rigget om fra spri.

Regntegn. Larvik Lodsbaad no. 6
Losbåt, klink, spririgget
1875
33'
Finske losvesen. Handelen formidlet av Jens Brandi, Risørfødt skipskonstruktør, på denne tiden bosatt i Christiania. Spririgget. Vannballast etter det finske losvesenets ønske.
11 & 43 I 41 Baad no.15.  (Kt.6.) Lystbåt, kutter. Kravell. Gaffelrigget 1876 HAVSKUM
1886 GLITNER
27' x 7,7'
24'8x 7'9
6 tonner
Tung jernkjøl montert i ca 1885.
1876 Colin Archer, Laurvig/D. Herlofson. Nr. 3 på korrigert tid i Christiania 1876 (nr. 2 i mål). Nr.2 i Arendal 1880.
1880 Andersen, sakfører, Arendal
1886 Axel Paulsen, Christiania (KNS s38)
1888 Laurtiz P. Larsen, Christiania
1897 E.S Evensen, Christiania


Lodsbaad no. 7
Losbåt, klink
1876
33'
Hans Martin Olsen, Helgeraaen Antatt spririgget


Baad No.16 Sjekte 1876


Haandværks- & Industriforeningen  > Alle større båter etter dette, er konstruert med deplasementskurve etter Archers Bølgeform-teori.
13 III 102 Lodsbaad no. 8
Losbåt, klink
1876 KRABBEN I 33'
1876 Søren H. Svendsen, Nevlunghavn Antatt spririgget
14
Lyst-Baad no.17.  (Kt.7.) Kutter. Kravell, gaffel. Først halvdekket, men fikk overbygg i 1878 1877 CAPRICE 28'8x7'8 Formstøpt blyballast
1877 Ohlsen, Harald, Christiania - No.2 Bastø 1880
1880 Wilhelm Wolf, Christiania
1883 Rosenberg, Nils. M., Christiania - Nr.4 Hankø 1882. Nr.3 Moss 1887
1890 Nicolaysen, L. W., Fredrikstad
1893 Berggrav, J. Anton, Fredrikstad
1899 Movig, L. B., Fredrikstad
1901 Olsen, Arthur, Fredrikstad
1904 Larssen, Halv., Fredrikstad


Baad no. 18 Jolle, kravellbygget 1877


Baad no. 19 Jolle, kravellbygget 1877


E. Frølich
15
Baad no.20 (Kt.8.) Lystbåt, kutter, gaffel 1878 BØLGEN (3)
1905 REIDAR
28'8x 2,20 Formstøpt innv. bly/sink 1,6 tonn Archer, Archib., Lauvig - No.1 Christiania 1879. Nr. 2 Arendal 1879
1880 Peter Høeg, Drammen
Tholander, T. S.borg
Gaffelrigget
16
Baad no. 21 Lystbåt, seilsjekte med lugger-rigg med liten fokk
1878


Christiania Haandv. og Ind. forening


Karens Baad Lystbåt 1878 MAAGEN

Karens Sophie Wiborg Archer (Colins kone)


Skonnertbrig
Lastebåt
1878-
1880
LEON  Les historie her
108'x 27'

Brødrene Herlofson, Arendal. Kontrakt skrevet med Didrik Herlofson, Paris. Sank etter 35 år i Nordsjøen; alle reddet. > LEON figurer i Harold Underhills bok om modellbåtbygging og modeller er derved bygget i stort antall verden over.
17 III 110 Centreboard no. 3 Jolleform 1878

Jernplatekjøl Torpedovæsenet. Horten

III 110 Centreboard no. 4 Jolleform 1878

Jernplatekjøl Torpedovæsenet. Horten
18 III 139 Lodsbaad no. 9
Losbåt, klink, gaffelrigget
1878


Mathiesen, Jørgen, Nevlunghavn Riggetgning med meget stor gaffelrigg >  I regatta før 1878 måtte båter med utvendig ballastkjøl (bly/jern) seile i egen klasse. Etter store protester fra de som hadde disse høsten 1877, ble dette opphevet.
 > Etter dette fikk Archers lystbåter store jernkjøler og minst mulig innvendig ballast.


y 53 Bygget av Ole Martin Olsen, Svinodden Værft, Arendal Kravellbygget kutter, smal og dyp, gaffelrigget
1879 GLIMT 34'4x8'3
B=24,0%
Blykj. 5,8 tonn
1879 Banksjef Herlofsen, O.J. Arendal
1897 Røed, C.C. Christiania
Smal og dyp som engelske regattakuttere etter ønsker fra kjøper. Blykjølen var for liten og ble skiftet til en ca 3ganger så stor.
19 I 30 Kutter  (Kt.9.) Lystbåt, kravell, gaffel 1879 AGNES 34'6x9'6
1879 Oppen, M. Laurvig
1895 Johannesen, Ole, Consul, Bergen
Gaffelrigget
20
Lodsbaad no. 10
Losbåt, klink
1879


Rakke, Hans Petter, Rakke ved Fredriksvern (Stavern) Antatt spririgget
21 III 104 Lodsbaad no. 11
Losbåt, klink
1879 DEN BLEI

Josephsen, Olaf, Nevlunghavn (Bror til Wilhelm) Antatt spririgget
22 III 107 Dampjolle Åpen m dampmaskin
1879


Andersen, Smed, Laurvig
23
Lodsbaad no. 12
Losbåt, klink
1880


Bua, Ola, Helgeroa (TBS) Antatt spririgget


Centreboard no. 5 Jolleform 1880

Jernplate Heiberg, Jacob, ProfessorSpissgattet og dyp Spissgattet lystbåt, halvdekker, klink 1880
25' x 8,5' Blykj. 500 kg Joh. de Besche


-''-, samme tegning, men akterskip forlenget 1 fot Spissgattet lystbåt, halvdekker, klink 1880 ILLAM 26' x 8,5'
B=32,4%
Blykj. 500 kg
Archer fam. Laurvig. Avertert etter 2 år.


Lodsbaad no. 13
Losbåt, klink, gaffel
1881


Søren Olsen, Nevlunghavn Gaffelrigget. Kontrakt nesten ferdig båt. Levert mars 81.


Ikke nummerert (Bygget Rekkevik?)
Losbåt, klink, gaffel
1881


Danske losvesen, Hals ved Limfjorden
Gaffelrigget. Levert mai 81.


Ikke nummerert (Bygget Rekkevik?)
Losbåt, klink, gaffel

1881
N.N.?
 32'

Gaffelrigget. Bestilt av seilmaker E. Brønlund, Arendal, for markedsføring av Archers båter eller på på vegne av losen.
Taarup Tønnesen, Jens, Mærdø. Levert 27/9-1881. Jens døde allerede 1/12-1881 av slag.
1882- Solgt til Ula. Mulige kjøpere er Christian Nielsen eller Søren Christoffersen (1893 CA bygget SIGURD)


Centreboard no. 6 Jolleform, gaffel 1881

Jernplate Torpedovæsenet, Horten Gaffelrigget


Centreboard no. 7 Jolleform, gaffel 1882

Jernplate Torpedovæsenet, Horten Gaffelrigget
25 I 31 Kutter.  (Kt.10.) Kutter, Lystbåt, gaffel 1882 ELLIDA 28'7x8'8 J.kj. ? tonn 1882. Bygget på spekulasjon. Byttet jernkjøl til større for salg til GSS.
1883 Gøteborg Segelsällskap, Göteborg
1885 Dahlgren, Magn., Göteborg
1889 Bodach, Hj.Sjøkvist, J., Göteborg >
1890 Brusell, H., Stocholm
1895 Nobel, L. E., Stocholm
1898 Bonde, Count. G., Stocholm
1903 Andersson, G. Capt., VerkebäckSpissgatter, gaffel 1882

J.kj. ? tonn Löitn. C. Lemchen, Stockholm Gaffelrigget
24

Lystbåt, gaffel 1883 ALF
? Jensen, Anton, Christiania Gaffelrigget


Ikke nummerert (Bygget Rekkevik?)
Losbåt, klink?, gaffel
1883


Danske lodsvæsen, Hals. levert 26/4-1883
Gaffelrigget
26 I 47 Kutter.  (Kt.11.) Kutter. Lystbåt, klink, gaffel 1883 MAGGIE II
J.kj. ? tonn Archer, Familien, Laurvig Gaffelrigget > Alle losbåter ble heretter bygget kravell, gaffelrigget og med jernkjøl (untatt GARIBALDI som hadde bare innvendig ballast). Alle hadde innvendig ballast i tillegg.

27  Kan være tgn III 108 men uten jernkjøl. Lodsbaad no. 14
Losbåt, 1ste kravell
1883 GARIBALDI (2) 36' Ballast_5,0tonn
1883 Josephsen, Wilh. Nevlunghavn
1960 Harald Martinsen, Engelsviken
Første losskøyte i kravell. Ballastmengden var betydelig økt fra tidligere og skroget dypere, men denne hadde ikke jernkjøl.
28 Usikkert hvilken tegning/model dette er.
Modell av losbåt
1883


Utstilling i Christiania. Fikk sølv-medalje.
29 III 108 Lodsbaad no. 15
Losbåt, 1ste Lb med jernkjøl
1883
36' J.kj. 1,1 tonn Vardø losforening v/overlos Claus Petersen. Kontrakt skrevet 14 mai 1883 i Horten, dvs før GARIBALDI slik at denne til Vardø egentlig er den første kravel. Første losskøyte med jernkjøl.
31 III 106   ? Skøyte 1884 LAURVIG 35' J.kj. ? tonn Statens Fyrvæsen, Christiania Kravell, 2 master.
32 III 108 Lodsbaad no. 16
Losbåt
1884 TVENDE BRØDRE
J.kj. 1,6 tonn Mikkel Jensen, & Lars Olsen, Sandvigen, Hisøya, Arendal Nr. 3 i den legendariske regattaen i Arendal 1886.

III 108 Lodsbaad no. 17
Losbåt
1884

J.kj. 2,0 tonn
Svenske losvesen

III 108 Bygget på Archers skipsverft i Rekkevik og derfor ikke nummerert.
Losbåt
1884 ODIN
J.kj. 960 kg Nils Ambjørnsen, Ole Albrechtsen, Anun Arnesen. Aarøsund, Nøtterø Nr. 2 i den legendariske regattaen i Arendal 1886.

III 108 Bygget på Archers skipsverft i Rekkevik og derfor ikke nummerert.
Lystbåt etter Losbåttegning
1884
35'
J.kj. 1,28 tonn Hans P. Jacobsen, Langesund (Skipsreder, Baldershage). Aktiv med bestillingen sv RS 4 LANGESUND.
 


Archer innfører herfra ny nummerering:
Kuttere ble nummerert med Kt. nr.
Etter opptelling bakover har han tydeligvis kommet til 11 kuttere før ny nummerering. Jeg har over skrevet kutter nr i parentes (Kt. nr. ) på de jeg antar er kuttere.
Losbåter og andre skøyter nummereres alle heretter med Bd. nr. Nummereringen fortsetter fra siste losbåt nr. slik at totalt antall båter ikke stemmer; flere er bygget enn tallet tilsier. I tillegg ble båter bygget på Archers skipsverft i Rekkevik ikke nummerert før 1887 da Archer kun var medeier i verftet til høsten 1886.
Fiskesjekter og sjekter får egen nummerering, se egen list under denne hovedliste. Nummereringen starter på nytt så sjekter før 1884 kommer i tillegg.
Når motoren innføres, nummereres motorbåter særskilt som Mb.
35 I 32 Kt. 12 Kutter. Lystbåt 1884 HERVOR
1892 OLGA
1897 PIRAT
1900 OLGA
34'x 9'
1884 Gøteborg Segelsällskap. Utlodningbåt
1885 Roempke, Oscar, St. Petersburg.
1890 Holst, H., St. Petersburg.
1892 Bindeman, Edwin, St. Petersburg.
1893 Dohnberg, H. Dr., St. Petersburg.
1897 Demidoff, Donato, Prince, St. Petersburg. >
1900 Gerassimoff, N., St. Petersburg.
1904 Tetsnar, M., St. Petersburg.
1905 Trubkoe, K.A., St. Petersburg.
1906 Tronbetskoy, A. Prince, St. Petersburg.
1915 Paist, M., Petrograd
33 III 115 Kt.13 Kutter. Expressbaad til Fyrvæsenet 1884 RØST
J.kj. 2,4 tonn Statens Fyrvæsen, Christiania
34
Kt.14 Kutter. Lystbåt 1884 VESTA 29'1x 8'9 J.kj. 4,0 tonn 1884 Brunskog, Carl, Stockholm
1895 Österblad, Åbo
Som 25
36 I 34 Bd. 18
Fiskesk. m jernkøl
m jernkjøl, gaffelrigg
1885 GADUS
36 fot J.kj. 2,5 tonn  1885 Vardø Fiskeriselskap v/Claus Petersen, Vardø. Båten skulle selges videre, men ble leid ut isteden.
1890 Tollfartøy i Vardø, solgt 1916.

37 I 34 - skalert ned Bd. 19 Lystbåt, spri 1885 NØKKEN (II) 22' J.kj. ? tonn Archer, David, London
38 Tegn på NMM. Nr.? Bd. 20
Losbåt
1889 Ombygget til lystbåt av Archer
1885 AMALIE
1889 MAAGEN
1910 LIFE II
1923 GERD II
1949 KAISA

  Les historie her
35,0' x 11,2'
B=32,0%
J.kj. 2,7 tonn
byttet til 1,7 t av Archer
Senere byttet til 5,5 tonn.
Bygget på spekulasjon.
1885 Solgt til Anders Arnt Andersen, Nøtterø 28 august 1885. Vinner av den legendariske losskøyte-regattaen i Arendal 1886.
1889 Wilhelm Stibolt, Grosserer og skipsreder, Drammen. Ombygd til lystbåt MAAGEN. Nr 2 i lystbåtklassen i Christiania 1889 og Risør 1890.
1910 Kløcker, N., Arendal
? Sørensen, A. F., Arendal
1913 - Grosserer V. Owesen, Christiania>
1923 Ustvett, J. Chr., Oslo
1949 Hannisdal, Lars Dr., Oslo
1956 Konsortium v/ A. T. Petersen, Oslo
1964 Nakling, Yngve og Dietlind, Bærum og Vestlandet; Haugesund-Bergen.
1976 Selvåg, Olav, Randaberg
2018 Selvåg, Tor, Randaberg

Modell antageligvis bygget etter tegning til AMALIE
Modell av losbåt med jernkjøl.
1884 Model av losbåt AMALIE
41 III 103 Dampjolle
1885
26'
Borge, Dr., Laurvig
42 III 121   ? Arbeidsfartøi 1885

J.kj. 2,4 tonn
Statens Fyrvæsen, Christiania 2 master
39
Bd. 21
Losbåt
1886 KRABBEN (2) 34,3' x 11,8'
B=34,4%
J.kj. 1,8 tonnBygget på spekulasjon, sjøsatt i mars 86. Forsøkt solgt til Svenske losvesen, men de hadde bygget en ny selv
Utleid til Thor Andersen Ula. Han likte båten, men han ville ha mindre båt.
1886 Svendsen, Søren H. Nevlunghavn, kjøpt fullt innredet aug 1886 kr 2400 på avbetaling.

45 I 33 - 1/2 Bd. 22 Lystbåt 1886 VINGA
J.kj. ? tonn 1886 Gøteborg Segelsällskap
1890 Ekman, Gustav, Göteborg
 Seilte lenge som bermudarigget lystbåt i Sverige. Ble tatt på land for restaurering ca år 2000. Ble kondemnert ca 2010. Uvisst om noe ble tatt vare på.


Bd. 23 Lystbåt 1886


Ingeniør R. Lilljeqvist, Skotland


Bd. 24 Lystbåt 1886


Ingeniør R. Lilljeqvist, Skotland
46 III 116 Bd. 25
Losbåt
1886 ULABRAND

32,7x12,0 n.fot
B=36,7%
J.kj. 1,3 tonn 1886 Andersen, Thor, Ula. Levert uten innredning 7 august kr 1453,65 + kjølens kostnad.

47 I 42 Bd. 26 Lystbåt 1886 ODD 31'x7'-6 tonner
B=22,6%
J.kj. ? tonn Bygget på spekulasjon.
1886 Wolf, Wilh. Christiania
1887 Larsen, Alfred W.G. Christiania >
1891 Halvorsen, G. Kragerø
1900 Klein, U.A. København
1903 Nielsen, C.  Skibsr. Kragerø
48 I 40 Bd. 27 Lystbåt 1886 KATHINKA 37'7"x 9'8"
B=25,8%
 J.kj. 3,5 tonn
1886 Bygget på spekulsjon. Konstuert som "Fræmtidslodsbaad", høyt fribord, stor jernkjøl og smal. For radikal for losene, så utrustet som lystbåt. Tok tid å få solgt.
1888 Ahrenberg, D. T., Chefsbaad for Losoldermannen, Göteborg
1895 Hammar, B. G. Halmstad
(KATINKA kjøpt av Nathan Johnson i 1971, restaurert hos Gregersen og deretter seilt Middelhavet, er ikke denne båten)
50 I 44 Bd. 28 Lystbåt 1887 VALBORG 29'2 x 9'2 J.kj. ? tonn Gøteborg Segelsällskap
1889 Munthe, S.W. Göteborg
1900 Ljungmann, K. Stockholm >
1904 Munthe, S.W. Stockholm
1911 Nystrand, T.A.W. Stockholm
51 I 36 Bd. 29 Lystbåt 1887 VIOLA
J.kj. ? tonn Gøteborg Segelsällskap
52 I 45 Kt. 15 Kutter. Lystbåt 1887 VELA 32'x10'4 J.kj. ? tonn Michelet, A. Tønsberg
1901 Larsen, Ole. Christiania
1902 Halvorsen, Hans, Bygm. Sarpsborg
54 III 120-1/5
"Feie"
Bd. 30
Losbåt
1887 IDA 35,7'x12,6'n.f
11,20x3,95m
J.kj. ? tonn Andersen, Nils, Bredvig, Nøtterø
55 III 120-2/5
"Feie"
Bd. 31
Losbåt
1888 STORMFUGLEN 35,7'x12,6'n.f
11,20x3,95m
J.kj. 1,44 tonn Absalon Knudsen & Ole Iversen, Møgster, Bergen. Deltok i regatta Bergen 1898, nr 6 av 7 og fikk ekstrapremie.


Bd. 32

1888? kr 268,61Bd. 33

1888Carl ArnesenBd. 34

1889-''- sum 33 & 34 kr 505,00

58 I 46 Kt. 16 Kutter. Lystbåt 1889 MIGNON
1901 ELLEN
1906 MIGNON
44'x10'5 J.kj. ? tonn Wiel, Mads. Fredrikshald
1896 Baron Gyldencrone, Aarhus
1901 Peter Lotz, Fredrikshavn >
1906 Gunner Jensen, Aarhus
1960? Carl Nielsen, København
1990 Brent i Frankrike
59 I 50 Bd. 35 Lystbåt.
Søsterbåt til GRANE 1893, men forlenget 4 fot 1902.
1889 VENUS Bygget 37'4x11'5
B=30,6%
Forlenget 4 fot:
41'4x3,62m
B=28,7%
J.kj. 4,5 tonn 1889 Meyer, W. F. Bergen
1902 Forlenget 4 fot.
Einar Andersen, Oslo
1980 NSM v/Quale, Thoralf & ARE
Restaurert
60 III 119 - Tegning svært lik III 120 Bd. 30 m.fl. (inkl RS FEIE).
Bd. 36
Losbåt
1889 DAGNY 
1960
WEST WIND
  Se båtens hjemmeside her
37,9x13,0e.fot
36,8x12,6n.fot
11,56x3,95
B=34,2%
J.kj. 1,6 tonn 1889 Andersen, Nils, Aarøsund, Nøtterø.
1892 utleid til Tollvesenet som krydsbaad, og bestiller ny båt hos Archer TERNEN.
1910 Johan E. Andersson, Gøteborg
1949 Erik Jonsson, Malmø
1968 Moltke Nielsen. Aarhus, Danmark
1998 Antonsen, Truls. Oslo, se mer her WEST WIND
Samme tegning kan også ha vært utlånt til Thor Martin Jenssen, Porsgrunds Baadbyggeri.
61 III 114 - 1/3 Bd. 37
Losbåt
1889 HJÆLPEREN 36x12,9 e.fot
35x12,5n.fot B=35,8%
10,98x3,90m
J.kj. ? tonn 1889 Josephsen, Olaf, Nevlunghavn. Deltok i regatta Bergen 1898 og fikk 3dje premie.
1908 annonsert til salgs 35x12,5 fot med jernkjøl


Kan være Bd. 37 HJÆLPEREN eller Bd. 43 Reinhardsen, eller annen 36 foter.

ex Losbåt

?
1931 MARY JANE
36'n.f

Usikker hvilken båt dette er og hvem som var første eier.
1931 Alfons Hansen (Alf Møller Hansen). Kjøpte i Fredrikstad september 1931 og døpte den MARY JANE. Bilder stemmer med CA losskøyte, og selv sa han det hadde vært Ulabrands sønn som hadde hatt båten, men det stemmer ikke; det var nok heller en søsterbåt.
Etter en tur hjem til Nord-Norge, seilte Alfons Hansen på langtur i 1932.
I 1934 forliste han utenfor Chile ved Corral ca. 400 n.m. sør for Valparaiso. Vrakrester ble funnet som identifiserte båten.
62 III 114 - 2/3 Bd. 38
Losbåt
1896 ombygd til Lystbåt av Colin Archer.
1889 FÆRDER
1912 IRMA
1938 HAV
38,1x13,3e.fot
11,62x4,04. Forlenget utgave av Bd. 37
J.kj. ? tonn. Jernkjøl økt til 4tonn med innsatt del som lystbåt 1896.
1889 Evensen, S. & Hansen, A. Sandøsund, Hvasser
1896 Stephansen, Chr. & Alice, Christiania
1899 Bjørnstad, C, Sarpsborg/Moss
1901 Bjørnstad, Albert, Moss
1910 Monrad-Krohn, Georg H., Bergen >
1914 Berg Hansen, B., Arendal
1918 Markussen, skipsreder , Bærum
1938 Martinsen, Gustav, Oslo
2001 Martinsen, Thomas, Oslo
64
Bd. 39 Lystbåt 1890 LILLEGUT 26'10x 2,03 J.kj. ? tonn Larsen, Gerh. Christiania
Stephansen, Aug. Christiania
Larsen, Gerh.

65 I 51 Bd. 40 Lystbåt 1890 STOREGUT 38'11x3,5m
B=29,5%
J.kj. ? tonn 1890 Wolf, Wilhelm, Christiania
1892 Olsen, Fred, Christiania
1903 Müller, H., Bergen
1905 Berle, H. F., Bergen >
1908 von Erpecom, Georg B., Bergen
1910 Stibolt, Willem, Drammen, Grosserer  i trelast
1913 von Erpecom, Eilif, Bergen
1915-22 Falck, Alf, Bergen
66 I 33 - 2/2 Bd. 41 Lystbåt.
Forstørret og strukket VINGA Bd.24, 1886.
1890 FANTOM
1913 SEAGULL
1916 FANTOM
1937 NOREG II
1942
VELSIA
  Les historie her
35'4e.fotx 3,35m
B=31,1%
J.kj. 4,0 tonn 1890 Sørensen, Westye O. Fredrikstad
1900 Sørensen, Lars R.
1906 Jacobsen, H. Skibsr.
1913 Dick, H. Charles, Fornebo, Lysaker, Britisk visekonsul i Oslo
1916 Vegard, Knut N. Fredrikstad
1923 Jacobsen, Enok, Fredrikstad/Oslo >
1925 Wikborg, Thorolf, Drammen/Oslo
1936 Hiorth, Jens, Lyngør/Høvik
1937 Gutzeit, Henri, St. Malo
1942 Hinton, Leslie, Hamble River
1948 Cox, Philip, Hamble River
1980 Cox, David, Falmouth
2010 Cox David & George, Falmouth
67 I 38 Bd. 42 Lystbåt 1890 BIBI
1905 EYDIS
29'6x2,5m
B=27,8%
J.kj. ? tonn Malling, P. T. Christiania
1905 Kårbø, O. J.  Svolvær

68 III 114 - 3/3
Bd. 43
Losbåt
1890 N.N
36' ?
Jernkjøl ? tonn
ballast 2,88 tonn
Reinhartsen, Kornelius, Hesnæsø, Grimstad.

69 I 37 - 1/2 Bd. 44 Lystbåt.
Av CA kalt "Lods Lystbaad" pga stevnprofil og større bredde enn lystbåtene.
1891 VIKING
1895 ULL
1950 JOHANNE AF OSLO
1978 JOHANNE

2021 IONNA
  Les historie her

38,7x12,5e.fot
37,5x12,2n.fot
11,78x3,82m
B=32,4%
J.kj. 3,0? tonn 1891 Gustav A. Benneche. Horten/Oslo. Gift med Lagertha Huitfeldt. Benneche kjøpte ny etter samme tegning i 1896 - MARS.
1895 Jebsen, O., Bergen
1897 Jørgen Faye, Bergen
1901 Georg von Erpecom, Bergen (Eilif von Erpecom fikk bygget 12mR spissgatter RAAK i 1914 av Hobberstad, Fevig)
1906 Michelsen, P., Bergen
1911 Johannesen, Lasse (Lars) Pihl., Bergen (Fikk bygget 12mR spissgatter ULL 2 i 1914)
1913 Kramer, Thorleif, Bergen
1919 Skogland, Trygve, Haugesund.
1931 Oppegaard, K.F. Oslo. Aktiv seiler og fikk KNS Turseilingspokal i 1932 for seilas til Tyskland m.m. Oppegaard var også i Redningselskapets styre i mange år.
1934 Grunnstøtt på Hals Barre. Mistet roret. Slept  inn til Ålborg for reparasjon. Oppeggard fikk bygget en ny og større båt i 1936, men ULL sto registrert på ham til 1939. Neste eier ukjent.
1950 Ukjent tannlege kjøpte båten, da som motorskøyte, og tok den på kanaler til Sveits.
1966 Huber, Sveitstisk Volvo-importør
1978 Peter Stierlin, Sveits. Restaurerte båten tilbake til seilskøyte med 2 master. Ferdig 1982 og seilte til Hellas.
2013 Erich Lackner, Østerrike. Han beholdt båten i Hellas.
2021 Kevin Brennan, Irland. Seiler i Middelhavet.
70 III 117 - 1/4
Bd. 45
Losbåt
1891 PER UGLAND
Les historie her
39,6x13,6e.fot
38,5x13,2n.fot
B=34,2%
J.kj. 2,61 tonn

Jakobsen, Jacob og Jørgen, Havsøen, Arendal. Bestilt november 1890, levert 20 mai 1891. 
74 I 48 Kt. 17 Kutter. Lystbåt 1891

J.kj. ? tonn Archer, Thomas, Laurvig
76 III 117 - 2/4 Bd. 46
Losbåt som tollkutter
1891 NORA (MAAGEN?) 25' J.kj. 1.008 kg Gml. Hellesund Toldstation. Levert i april. Nedskalert losbåttegning til 25', men kravellbygget med jernkjøl, dekk og hytte.
77 I 39 Bd. 47 Lystbåt 1891 TERNEN 24'1x2,04m J.kj. ? tonn Jespersen, J. Christiania
78 I 49 Bd. 48 Lystbåt, Centreboard? 1891 GØI 26'2x 8'5 J.kj. ? tonn Apenæs, Ant. Fredrikstad
1898 Wetlesen, A. L.  Fredrikstad
Centerbord ?
79 III 117 - 3/4 Bd. 49

Søsterbåt til Bd.50.
Losbåt
1895 ombygd til Lystbåt av Colin Archer.
1891 FRITHJOF
1914 FREDEN
1932 Christian Krog
1956 FANTE MARIA
1973 HAABET
1976 FRITHJOF
36,7x13,2e.fot
35,7x12,8n.fot
11,20x4,00m
B=35,7%

J.kj. 2,42 tonn
Andersen, Thor (Ulabrands sønn), Ula
1895 Lystbåt for Middelton, C., Stavanger. Ombygget med større rigg hos Archer.
1914 Haaland, C., Haugesund
1932  Kunsterkollektiv i Oslo. Vant Norges første havkappseilas i 1933.
1956-73 div eiere
1973 Andersen, Hallvard, Oslo
1976 Olsen, Petter, Ramme Gård, HvitstenBd. 49 & bd. 50 er søsterbåter og ble bygget samtidig.
80 III 117 - 4/4 Bd. 50

Søsterbåt til Bd.49.
Losbåt
1891 HANS
1916 RANNEBERG
1922 NORMAL
1945 LEDA
1963 CERES
1981 LEDA
   Les historien her
36,7x13,2e.fot
35,7x12,8n.fot
11,20x4,00m
B=35,7%
J.kj. 2,42 tonn
1891 Langfeldt, Søren Fredriksen, Ny Hellesund. Ble by- & utseilingslos, et enklere arbeid med fast grunnlønn for eldre loser, i Kristiansand fra 1899.
1916 Fiskeskøyte R48HT m 12 hk Rap, Johannes K. Viste, Randeberg på Jæren
1922 Helgesen, Hersleb, Utsira. Fiskebåt reg. R-147-T fra 1926 R-3-U da Utsira ble eget distrikt. Byttet navn til LEDA i 1945.
1963 Lystbåt for Einersen, Bærum/Sandøya ved Tvedestrand.
1981 Solberg, Dag, Bærum
2018 Amundsen, Eric, Sandøya, Tvedestrand


Polarskip
3-mastet skonnert
1891-
1892
FRAM
114'x 35'

Fridtjof Nansen over Nordishavet 1893-96
Roald Amundsen til Sydpolen 1910-12
Museumsbåt FRAM-museet Bygdøy
81 I 54 Kt. 18 Kutter. Lystbåt 1892 HELA 48'5x 8'6
B=17,6%
J.kj. ? tonn 1892 Gresser, Major, Kiel
1897 Arenhold, L., Kiel
1901 Schneider, Carl, Kiel
1904 Prussing, Carl, Hamburg
1910 Krüger, Max, Swinwmünde
82 III 122 & III 105.
III 105 er tracing av III 122, men feilaktig datert 1883 i Archers journal.
Bd. 51
Losbåt
1892 STRAAHOLMEN (VIKINGEN) 36,0x12,4e.fot
35,0x12,0n.fot
10,97x3,77m B=34,3%
Lwl=31n.fot-9,73m
J.kj. 1,3 tonn 1892 Larsen, Amund, Straaholmen. RS 1 COLIN ARCHERs spanteriss ble basert på denne båten.
2001 Larvik Sjøfartsmuseum. Skal beveares i det planlagte Archer-senteret på Tollerodden.

83 III 122 Bd. 52
Losbåt
1892 PAULINE 38,4e.fot
37,3n.fot-11,68m
Lwl=10,31m
J.kj. ? tonn Wilhelm Kristoffersen Wigsøen og Iver Nielsen, Varøen i Sund, Bergen Skalert STRAAHOLMEN. Skalering usikker.
85 I 52 Bd. 53 Lystbåt.  Rettstevnet skøyte. Søsterbåt til VENUS. 1893 GRANE
1923 GRONDIN
37'4x11'5
B=30,6%
J.kj. 4,0 tonn 1893 Wolf, Wilh., Christiania
1897 Gjertsen, W., Bergen
1908 Martens, E., Bergen
1912 Rieker, Carl, Christiania >
1913 Whalley, A.E., Christiania
1923 Requat, M., LeHavre
1927 Levy, Pierre, LeHavre
1948 Burt, EJA, Weymouth
86 I 53 Kt. 19 Kutter. Lystbåt 1893 DOOIE
1895 EMMA
33'-9'3 J.kj. ? tonn Archer, Thomas, Laurvig
1895 Gjertsen, Joh. C. Bergen
1920 Sælen, Fr. O.  Bergen
1921 Reported lost
87 III 128 Bd. 54
RS 1
1893 RS 1 COLIN ARCHER
  Se hjemmeside her
45'9x4,65m
B=33,2%
J.kj. 5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1933. Les historie her.
1974 NSM v/ Knut von Trepka, Oslo

88 III 120 - 3/5
("Feie" nr 4)
Bd. 55
Losbåt
1893 MARTA
1925 SIGRID
1959 NORDSJØ
  Se hjemmeside her
37'
1937 forlenget til 42'
J.kj. ? tonn 1893 Sivert Sivertsen, Tungenes, Stavanger (Død 1896)
1896 ?Enok Sivertsen Tunge?
1904 Reginus Rott
1921 Peder Alvestad, Bokn - 1923 Fiskebåt R-37-B. Motor innsatt
1925 Kristen Munkejord, Veavågen, Karmøy R-80-A.
1959 Sandnes sjøspeidere
1937 Forlenget som fiskebåt.
1959 Tilbakeført til seilskøyte. Rigget med 2 master.
1970 Ved skifte av dekk ble fribordhøyden økt med 2 bordganger.
1989 Ny jernkjøl 3,8 tonn
89 III 126 - 1/3 Bd. 56
Losbåt
1893 SIGURD 38,3x13,7e.fot
37,3x13,4n.fot
11,70x4,20m B=35,8%
J.kj. ? tonn 1893 Søren Christoffersen, Ula
1918-64 Ole Elias Bækvold, Asker (Fiskebåt A-10-AS)

90 III 120 - 4/5 Bd. 57
RS 4
1893 RS 4 FEIE
J.kj. ? tonn 1893 Bergen redningsforening, senere NSSR. Solgt 1905, ombygd til fiskebåt.
1974 Skjervøy Sjøhistorisk selskap - 2001 Jon Ivar Rønnevik, Haugesund
2019 - Bergen Seilskøyteforening.
Losbåtegn III 120. Tettere spantet, høyere fribord og større jernkjøl. Rigg som losbåt; 1-master.
91 III 129 Bd. 58
Losbåt
1893 AMALIE (2)
1900 KVIKK 2

J.kj. 1,6 tonn Andersen, Anders Arnt, Bredvig, Nøtterø. 1ste premie  i den store regattaen i Kristiandsand i 1895. Eide tidligere 1885 AMALIE og vant den legendariske regattaen 1886 i Arendal. ca. 1900 Slevik i Østfold med navnet KVIKK II
94 ?
?
Lystbåt 1894 BRIS
J.kj. ? tonn Jensen, Jacob,  Fredrikstad
95 III 128 Bd. 59
RS 6
1894 RS 6 NORDLAND 45'9x4,65m
B=33,2%
J.kj. 5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Het HAVSKAAREN til 1897. Identisk med RS1.
Skadet 1900; brant under rep. og kondemnert.
  
97 III 138
Damplekter 1894


Christiania Sementfabrikk
99 III 126 - 2/3 Bd. 60
Losbåt
1894 TERNEN
J.kj. ? tonn Andersen, Nils,  Årøsund, Nøtterø. (Tidligere eier av DAGNY 1889 nå WEST WIND)
100 III 126 - 3/3 Bd. 61
Losbåt
1894 TRIO
1922 HAV
34'7x3,8m J.kj. ? tonn Krohn, H. Bergen
Wikborg, Kragerø

101 III 131 Bd. 62 Reisebåt 1894 VIKING
J.kj. ? tonn Michelsen, N. Chr.  Hebridene
102 III 134 Bd. 63
Losbåt
1895 GARIBALDI (3)
1928 TEDDY

J.kj. ? tonn Josephsen, Wilhelm Nevlunghavn
1928 Tambs, Erling, Nevlunghavn
Forlist i New Zealand ca 1935. Tatt av strøm i vindstille og drev på land.
103 I 57 Bd. 64 Petr.jolle 1895


Waux, de,  Frankerike, Paris
104 III 128 Bd. 65
RS 8
1895 RS 8 OSCAR TYBRING 45'9x4,65m
B=33,2%
J.kj. 5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1937 til Robert Robertson, Oslo
194x Ray Jenkins, USA, div eiere i USA. - 1988 Bo Ulmås, Sverige - 1990 Leffler, Sverige.
2000 Ukjent på Isegran, Fredrikstad.
Mye originalt på dekk og innredning forut, men trenger restaurering, eller bevaring under tak.
105 I 55 Kt. 20 Kutter. Lystbåt 1895 TITANIA
1900 OLGA
1903 SONJA
1905 TITANIA
1913 STEFI
1923 LUNA
1970 TITANIA

J.kj. ? tonn Moestue, Christoffer, Hvalfangstkaptein, fabrikkeier sjokolade, Christiania
1898 S. Haanshus, Christiania
1903 J. Bryhn, Christiania
1905 Mjelde, M., Christiania
1913 F. A. Engh, Christiania
1914 Carl Hauge, Drammen
1918 Ludwig Zetlitz jr. Stavanger
1918 Olaf Perersen >
1923 Bernt Øvregård, lektor, Sandnes
1946 Alf Baltzersen, Drammen
1954 Monstad & Breien, Oslo
1958 Per Nilsen, Oslo
1976 Andreas Falkenberg, Asker
2000 Sandefjord Kystlag (etter forlis)
2015 Kjell Normann Andersen, Oslo
106 I 56 Kt. 21 Kutter. Lystbåt 1895 LADY 23'7x 7'1 J.kj. ? tonn 1895 Hegge, F. Apoth., Langesund
1897-Dahl, Burauchef, Kristiania
1899-Rieker, Carl, Kristiania >
1900-Berg, C.H., Kristiania
1901-Bendixen, Adv., Kristiania
108 I 37 - 2/2 Bd. 66 Lystbåt 1896 MARS
1906 IRMA
1907 MARS
1909 FIORELLA
1915 SKARP
1929 ESCAPE
38'7x 3,82m J.kj. 3,0? tonn Benneche, G. Porsgrunn
1901 Bruusgaard, M., Drammen
1903 Benneche, G., Moss
1905 Svendsen, Paul, Christiania
1907 Larsen, Ole, Christiania
1908 Mulvad, Morten, Fredrikstad >
1915 Sparre, Chr., Horten
1929 Holland-Martin, Gloucester
1931 Robertson, D.W., Gloucester
1933 Howland, Waldo
1938 Forlist i hurricane i Padanaran Harbour, USA.
107 III 135 1/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 67
Fiskesk. m jernkjøl
.
1895 FREMAD
J.kj. 3,7 tonn Andersen, Jacob, Berlevåg 1900 Honningsvaag

III 135 Fiskeskøyte til Nord-Norge

Fiskeskøyte m. motor
.
1900Tegning III 135 Fiskeskøyte til Nord-Norge fikk inntegnet propell og egen tegning ble laget for dette og distribuert fritt til båtbyggere via Foreningentil Fiskeriets Fremme.


III 135 Fiskeskøyte til Nord-Norge > y 114

Losskøyte m. motor
.
1913Tegning III 135 Fiskeskøyte til Nord-Norge relansert som losskøyte med motor og gitt tegning nr blå 114.


I 47   Bygget av F. Trulsen?
Lystbåt.
Bygget etter MAGGIE II tegn.
1895 LINDA 31'5x9'1 J.kj. ? tonn 1895 Oppen M. Laurvig
1899 Saxlund, C.M. Capt., Christiania
1902 Larsen, L., Christiania
1907 Waage, H., Christiania >
1910 Hageness, Einar, Christiania
1914 Holbye, Th., Christiania
1919 Hanssen, Chr. S, Porsgrund.
1921 Reiersen, Chr., Skien
109 I 59 Bd. 68 Lystbåt 1896 VIVI 28'6x6'11 J.kj. ? tonn Mørch, J. A. Fredrikstad
Moy, Grosserer,  Kristiania

111 I 61 Bd. 69 Lystbåt 1896 OTR 23'10x1,97m J.kj. ? tonn Stub, I,  Laurvig
112 III 135 -2/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 70
Fiskeskøyte
.
1896 RAKEL 51,5' forlenget 1948 til 61'
Larsen, Laurits Severin, Ålesund
1970 i Tysk eie
2015 Dansk eie
2018 kondemnert
113 I 63 Kt. 22 Kutter. Lystbåt 1897 POMONA
1907 GERD II
1911 POMONA
1913 JUNO
35'x2,60m J.kj. ? tonn Archer, Thomas, Laurvig
1904 Lovatt, Henry, London
1905 Grønn, N.J., Fredrikshald
1907 Christiansen, H. F. Apoth., Kristiania >
1911 Mjelde, M.M., Kristiania
1913 Ydalus Jansen, P., Lillesand
1939 -48 Bøhmer, Chr.N., Oslo
114 I 64 Kt. 23 Kutter. Lystbåt 1897 N. F.
KIKU

J.kj. ? tonn Jubileumsbåt til utstilling Stockholm
Schiøtt, Pianist,  Kristiania

116 III 135 -3/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 71
Fiskesk. m jernkjøl
.
1897 KVIK
J.kj. ? tonn Bertheus Eilevsen Rød, Lavangen, Ibestad i Senjen, [Henningsvær??]
117 I 62 Bd. 72 Lystbåt 1897 VIOL
LULL
26'6x2,02m J.kj. ? tonn Nord, E. Christiania
Jeremiassen, S. Frk. Porsgund
1905 Marthiniusson
119 III 120 - 5/5
"Feie"
Bd. 73
Losbåt
1897 VENUS (Losbåt)

38'n.f
1,6 tonn Larsen, Anders, Møgster, Stolmen, Bergen. 4de premlie Bergensregatten 1898. Kontrakt 2 fot større enn Bd.31.
122 III 141 Bd. 74
RS 12
1897 RS 12 SVOLVÆR
1953 CHRIS
1971 LINGARD
1996 SVOLVÆR
47'x4,65m
B=32,4%
J.kj. 6,0 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1938.
1938 Jens Berntsen, hvalskytter, Tønsberg
1953 Th. Smith Christensen, Oslo
1961 Sigurd Coats, Moss
1971 Egil & Tore Bjørn-Hansen, Oslo
1996 Sigurd Kjelstrup, Svolvær


III 135 -4/4 Fiskeskøyte til Nord-Norge Bd. 75
Fiskesk. m jernkjøl
.
1897

J.kj. 3,7 tonn Ole Paulsen Bø, Risøhavn, Overberg
123 I 66 Bd. 76? Lystbåt 1898 NANA
1900 SPRAY
1902 NANNA
1911 TROLD
1914 GANNET
1931 JÆRBUEN_II
1966 MITRA
1975 JÆRBUEN_II
43,5'x13'1 J.kj. 6,5 tonn Wolf, Wilh. Christiania
1900 Sember, Charles
1902 Wolf, Wilh.
1904 Kaier, Elias
1911 Herbert, Arthur, Sir
1931 Fearnley, Ths jr.Landstad, Hans
1966 Bustorff, J
1975 Griem, Uwe, Tyskland
2008 Larvik Sjøfartsmuseum

125 I 68 Kt. 24 Kutter. Lystbåt 1898 BETCHEN 37'4 J.kj. ? tonn Waage, Thorbj.  Stavanger
127 I 69 Bd. 77? Lystbåt 1898 VIKING 30'x 8'5 J.kj. ? tonn Olsen, H. Russland, St. Petersb.
1908 Nobel, Rolf, Russland, St. Petersb.
1913 Stazauko, F.  Russland, St. Petersb.
Forløper til MARIE, samme linjer, men mindre.
128 III 142 Bd. 78?
Losbåt til Finland
1898 PITKÄPAASI
 - Finland no 1

  Se hjemmeside her
32' x 3,70 m
J.kj. ? tonn Det finske losvesen. Dette er første av 8 losskøyter bygde til det finske losvesen. De 7 første er 32 fot mens båt nr 8 er 36 fot.

III 142
Losbåt til Finland
1898-1901
HAAPASAARI
1921 SAARI
32' x 3,70 m J.kj. ? tonn HAAPASAARI er en av nr. 2-7 til Det finske losvesen 1898-1901.
1921 Solgt til Tyskland, senere England.
1970 Tom Cunliffe, Hamble River, Southampton
ca 1985 Solgt til Irland, skjebne ukjent.
HAAPASAARI er en øy i Finland ved grensen mot Russland.
Tidligere eier Tom Cunliffe besøkte øya i 2018 og fikk bekreftet øya som gammel losstasjon. Han besøkte også Åbo båtbyggeri og de mente skøyta ble ombygget til lystbåt ca 1920 og solgt til en utlending, muligens tysker.
129 III 142 Bd. 79?
Losbåt til Finland
1898 Finland no 2 32' x 3,70 m J.kj. ? tonn Det finske losvesen.
139 III 146 Kt. 25 Kutter. Reisebåt 1899 DAG 13,1x4,3m
Statens Havnevesen.
135 I 71 Kt. 26 Kutter. Lystbåt 1899 FRI
1931 L'INCOMPRISE III
SEAWEED
1934 DJEILAN
53'1x12' J.kj. ? tonn Thorne, Johan, Evje
1931 Baudrier, Jacques, Toulon, Frankrike
1934 Charles Micheletti, Toulon
1948 Grotti, Nice, Frankrike

136 I 72 Kt. 27? Kutter. Lystbåt 1899 VALKYRIEN
1934 HAVSKÅREN
1951 LIZ 4
1956 PURSUIT
51'x36'1x11'3
Målene er usikre, tegning ikke sjekket.
Forlenget med 10-12 fot av Alfred Holter.
J.kj. ? tonn 1899 Andersen, C. Boktrykker, Horten
1908 - Madsen-Mygdal, kontorsjef, Kjøbenhavn
1912 Fonnesbech, J. grosserer, Danmark
1913 Bøe, Hilmar W. tannlege, Bergen. Konkurs 1929, kjøper ny mindre båt 1930.
1928 salgsannonse kutter Valkyrien 13-14 seilmeter - høres for stor ut; annen båt?
?1934 Alfred Holter, Brevik. Anatt at dette er båten Holter kjøpte i 1934. Han fikk båten forlenget 12 fot og rigget som bm ketch. Holter omkom etter ekspolsjon/brann ombord august 1948.
1948-51 Forvalterne (Exors.) (av verdier) etter A. Holter.
? Bjørn. B. Bjørnson, Langesund (barnebarn B.B.)
1951 - Odd Godager, skipsreder, Oslo.
1956 Donald F. Hanberg, Bremertown USA & Wash, William & Robert Henderson, Sekiu.
x ?
1965 - Muligens sunket ved Hawai


Bd. 80 ?


137 I 73 Bd. 81 Lystbåt.
(Se også CRUISER 1902 ikke bygget)
1899 MARIE
1951 FANT
1963 Mai Ben Rai
1966 MARIE

   Se hjemmeside her

39'5x11'4 J.kj. 3,2 tonn Petersen, Eugen, Moss
1900 Anthon Bernard Elias Nilsen
1904 Mørch, Emil, Fredrikstad
1922 Gunnar Holst, Oslo
1942-1966 div eiere >
1966 Bjarne Lien, Bærum
1978 Ralph Arnesen, Bergen
1986 Roar Dege, Olso
2001 Kjelland, Morten, Nøtterøy
140 III 141 Bd. 82
RS 13
1899 RS 13 TRONDHJEM
1936 PHANNIE
47'x4,65m
B=32,4%
J.kj. 6,0 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1934.
1936 James L. Gardener, Southampton
Sist sett i Stillehavet. Antatt kondemnert.
141 III 141 Bd. 83
RS 37
1899 RS 37 CATHERINE BOOTH 47'x4,65m
B=32,4%
J.kj. 6,0 tonn Frelsesarmeen. 1931 NSSR - Redningselskapet. Solgt 1938 til Edmiund Leacock, Madeira. Antatt kondemnert på 50-tallet. Kondemnert Madeira


Steamyacht
Klipperskonnert
1899-
1901
INGEBORG
94'x 19'

Axel Heiberg Solgt 1907 til Cuba.
142 I 74 Bd. 84? Lystbåt 1900 PIPPI
1907 MAGNE II
1911 AGGA
33'1x8'5 J.kj. ? tonn Rosenberg, F. Christiania
1907 Holvech, Olaf M., Fredrikstad
1911 Bjøreby, Brede, Fredrikstad
1919 Leschly, A., Sandefjord

143 III 142 Bd. 85?
Losbåt til Finland
1900 Finland no 3 32' x 3,70 m J.kj. ? tonn Det finske losvesen.

144 III 142 Bd. 86?
Losbåt til Finland
1900 Finland no 4 32' x 3,70 m J.kj. ? tonn Det finske losvesen.
145 I 75 Bd. 87 Halvdekket lystbåt 1901 KATHLEEN 24'x 2,20m J.kj. 1,0 tonn Archer, James G. Laurvig, (Colins 4 år yngre bror). ca 1910-15 Archer, Ronald (James sønn). ca. 1935 Isachsen, Ludvig, verkseier. Pga krigen ble båten stående på land og kom aldri på sjøen igjen.
Rigg og arrangements-tegningene finnes, men linjetegningen er bortkommet. Linjene ble gjennskapt i full størrelse av Rients van der Woude og Jeppe Jul Nielsen i Risør i 1981basert på arrangemnetstegningen og Archers deplasementsberegninger. Rients bygget en kopi som idag befinner seg i England. Ingar Sørensen tegnet linjene på papir i 1984 og bygget deretter en kopi på Sydenden slipp med sin bror Stein Erik.


Kopi bygget 1984 i Oslo
.-''-
kopi 1984
KATHLEEN II
.-''-
.-''-
KATHLEEN II er idag i privat eie i Larvik med hjemmehavn Tollerodden. Autentisk kopi uten motor.
146 III 141 Bd. 88?
RS 14
1901 RS 14 STAVANGER
   Se hjemmeside her
47'x4,65m
B=32,4%
J.kj. 6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1939
1939 Jul. Nielsen, Oslo/Bærum. Omkom 1958.
1958 enke etter Jul.: Lillerut Bryn Hemsen, Bærum
1972 Jeppe Jul Nielsen, Bærum/Risør >
1997 avhendet til Redningselskapet som museumbåt på land, men planene ble ikke realisert.
2018 Tolleroddens Venner, Colin Archer-senter, Larvik.
2019 Står på Tollerodden i telt med omvisning.
Nytt bygg for Colin Archer-senteret på Tollerodden er under planlegging. 
147 III 141 Bd. 89?
RS 15
1901 RS 15 LANGESUND_II
SVALA
47'x4,65m
B=32,4%
J.kj. 6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Het HAVSKAAREN III til 1913.
1938 Bjarne Aas, Fredrikstad
1945 Henry Olrich (Kjøpt av Jul. Nielsen på vegne av Olrich)
1947 Solgt til ukjent
1956 Harry & Stanley Slavin, USA. Kjøpte båten i Oslo for langtur.
1960/62 Forlist i Biscaya.
148 III 142 Bd. 90?
Losbåt til Finland
1901 Finland no 5 32' x 3,70 m J.kj. ? tonn Det finske losvesen.
149 III 142 Bd. 91?
Losbåt til Finland
1901 Finland no 6 32' x 3,70 m J.kj. ? tonn Det finske losvesen.
150 III 142 Bd. 92?
Losbåt til Finland
1901 Finland no 7 32' x 3,70 m J.kj. ? tonn Det finske losvesen.
151 III 153 Bd. 93 Skøyte
Krydsbaad til Kjærringvik
1901 ØRNEN
29' J.kj. ? tonn Kjærringvik, Tollstasjon. Tollvesenet hadde tidligere en båt som også het ØRNEN, utrangert på 1890-tallet.
1908 - overført til Drøbak tollstasjon

152 III 152 Bd. 94 Reisebåt 1901 UNDA
J.kj. ? tonn Michelsen, Australia
Larvik Sjøfartsmuseum
Utstilles på land
153 I 76 Kt. 28 Kutter. Lystbåt 1902 UTOWANA
1922 ALKEN
50'x4,26m J.kj. ? tonn Kloed, Wilh. Christiania
1922 Falck, Hans, Stavanger
1921 Piene & son, T.C., Stavanger >
ca. 2000 eller før til 2016 Torkil Jamte Einrem fraTrondheim. Einrem hadde båten under restaurering i Caleta de Malaga i Spania. Torkil døde i 22.06.2016 og status på restaurering eller videre skjebne er ukjent. Båten var annonsert som resturert på ukjent tidspunkt for 95.000£ fra marina i Malaga.
154 I 78
Tegnet av G. L. Watson
Kt. 29? Kutter. Lystbåt 1902 FIGARO
1910 BLENDA
1913 PALOMA
1928 BOY
50'8x10'8 J.kj. ? tonn Olsen, Fred. Christiania
1910 Larsen, O. jr. Christiania
1913 Plathe, V. Christiania
1928 Rasmusen, H. Consul, Korsør, Danmark
Royal Danish Navy,  København

156 III 154 Motorbaad No. ? Motorbåt 1902


Til Nordland.


Bd 95?157 III 155 Bd. 96
RS til Russland
1902 KSENIA ALEXANDROVNA J.kj. 10,0 tonn Det keiserlige Russiske Redningsselsk. 52'x 4,85 m B=30,6%
158 III 155 Bd. 97
RS til Russland
1902 ALEXANDR MIHAILOVITCH J.kj. 10,0 tonn Det keiserlige Russiske Redningsselsk. 52'x 4,85 m
159 III 156 Bygget i Australia?
Fiskesk. m motor
1902 COLIN ARCHER

Anderson, Charles, Australia, S. Gipsland Victoria,
160 I 73 Kt. 30 Kutter. Lystbåt 1903 HEJMEN
J.kj. 4,5 tonn Rietshoten, J. van,  Nederland, Rotterdam Hekkbåt med MARIE 1899 forskip, men større kjøl.
161 III 157 Bd. 98
Losbåt til Finland
.
1903 Finland no 8 36'x ca 4 m J.kj. ? tonn Det finske Losvesen.

162 III 141 Bd. 99
RS 18
1903 RS 18 WILLIAM_EGER
1959 ROBANNE

J.kj. 6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Solgt 1934.
1934 Nilsen Hauge, A. Kristiansund. Rigget om til 1-master 1936.
1948 I. D. Osborn, Southampton
1950 Blackburn, Southampton - Fikk ny innredning på Moen i Risør.
1959 Chistopher B. Hills, 110 harbour Street, Jamaica
163 I 84 Motorbaad No. ? Motorbåt 1903
15'
Sinding-Larsen, A.  Laurvig
166 I 79 Bd.100 Lystbåt 1904 FRAM
(Lystbåt Kiel)
33'5x8'8
B=25,9%
J.kj. ? tonn Stahl, C. Hamburg, Kiel
1908 Gätjens, Otto & Laeisz, E. Hamburg >
1913 Kerzmann, Dr.  Cologne
170 III 158 Bd.101 Skøyte m/motor 1904 ESTHER
J.kj. ? tonn Christensen, H. F.
171 III 160 Motorbaad No.4 Kutterskrog 1904


Archer, William,  Laurvig
172 III 161 Motorbaad No.6 Kutterskrog 1904


Bergh., Waldemar
173 III 164 Bd.102
Fiskeskøyte
1904

J.kj. ? tonn Berentsen, Karl,  Sverige, Ökerö
179 I 80 Kt. 31 Kutter. Lystbåt 1905 ASGARD 50'7x 3,96
J.kj. ? tonn Childers, R. E. London.
1914 Fraktet våpen fra Tysland for frigjøring av Irland fra England.
1961-74 Skoleskip for Irske Stat, Dublin
På land i Irland siden 1974. Restauret 2007-2012.
Nå innendørs  i National Museeum of Ireland
180 III 165 Bd.103? Skøyte 1905


Martinsen, Lars,  Nevlunghavn
181 III 166 Bd.104
Losbåt
.
1905 GARIBALDI
J.kj. 1,4 tonn Wilhelmsen, Josef, Fredriksvern (Stavern) Denne losskøyta er Archers mest underskårne. De neste var mer som de tidligere så ble det ikke bygget flere losbåter av denne underskårne modell.
182 III 167 Bd.105
Fiskesk. m motor
1905 RAPP
J.kj. 1,0 tonn Jensen, Jens, Nevlunghavn
183 III 170 - 1/2 Bd.106
Fiskesk. m motor
.
1905 GREI
1962 TORILD
1968 ENIGHETEN
2017 GREI

- 1905 Andreas Hansen, Nevlunghavn (1884-1945) - V-12-B
1945 Hilmar Pedersen, fisker i Nevlunghavn
1962 Bjarne John Johannesen, fisker i Rekkevik i Larviksfjorden V-28-TL
1963 omgjort til lystbåt. Peter jacob Sørensen (Sørensen & Balchen), Oslo
1968 Aleksander & Johan M. Holst, Tjøme/Oslo.

1981 Helge Svendsen
? Tom Semre, Bergen
1995 Yngve
Sivertsen og Camilla Murel, Tjøme
1997 Klostergården ANS
2003 Egil Kvlheim, Måløy
? Arild Ove Aarskog, Måløy/Stavanger
2017 Bjørn Magne Hansen, Solund i S&F, barnebarn av første eier. (Medeier 2017-2018 Bjørn kasper Ilaug, Oslo)  
184 III 172 Bd.107 Reisebaad. Skøyte m/motor 1905 ULL 33'x 2,90 J.kj. ? tonn Backer, P. Dr.  Lofoten
187 III 168 Bd.108
Losbåt
1906 FRED 39'
J.kj. ? tonn Fredriksen, Johannes  Nevlunghavn Som Josephsens båt (III 114), men 38' mel. stevner og med høyere fribord. Seilnr 61
188 III 114? Bd.109
Losbåt m/motor
1906 TORDENSKJOLD
40'x14'n.f
J.kj. ? tonn Julsen, Andreas, Trolldalen, Fredrikstad. Medeiere/senere eiere brødre/sønner Rolf, Johan, Frits, Hans. Senere eiere var Knut Ekeli og Eilert Eilertsen.
Kontrakt signert 13 mars 1906. Kontraktsum 3400 kr uten motor og rigg. Ferdig båt kostet 9000 kr ifølge avisartikler.
1952 - Lystbåt - Else og Alf Finseth, Oslo. Dro på langtur. Et år i Afrika og deretter til Karibien i 1955.
189
  ?
Los eller fiskebåt m/motor
1906 ?
MAUD
40'x14'n.f
ikke jernkjøl
Sjursen, Los
2019 Båt i England er muligens denne? Kan være bygget av andre. Båten er til salgs 2019.

190 III 159 Bd.110
RS 19
1906 RS 19 HALTEN
J.kj. 6,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Motor 1942. Solgt 1949.
1961 Helge Ingstad (Ekspedisjonbåt til Vinland). Solgt til USA, skjebne ukjent.

192 II 103 Bd.111
Fiskeskøyte
1907


Eriksson, Edv.  Sverige, Ökerö
Alexandersson, P.  Sverige, Ökerö

191 III 159 Bd.112
RS 20
1907 RS 20 BERGEN_II
1951 MARIE - E23

J.kj. 6,5 tonn 1907 NSSR - Redningsselskapet.
1940 august: Henry Olrich ved Jul. Nielsen på vegne av Olrich
1943? Tatt av tyskerne under krigen.
1945 ?
1956 A. Hart Dyke, Sør-Afrika.
Skjebne ukjent.

III 169 Motorbaad No.7
?. m motor
1907


Dr. Sandborg
195
Motorbaad No. ?
Fiskesk. m motor
1907
28'x 9'3 x 3'9
B=33,0%

Larsen, Thorvald & Karl Ulriksen, Fredriksvern (Stavern)
196   Motorbaad No. ?
Fiskesk. m motor
1907


Nilsen, Axel L.  Rakke, Fredriksvern (Stavern)
198 I 83 Motorbaad No. ?
1908 CUBA 30'
Sverdrup, Otto,  Christiania
199 III 159 Bd.113?
RS 21
1908 RS 21 SOLLI
1942 ANTON PAULSEN
1948 GRIP
1976 SOLLI

J.kj. 5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Motor 1942.
1948 Losvesenet.
1976 Erik Hollo, Molde
2021 - til salgs

201 III 170 - 2/2
Skalert opp
Bd.114
Fiskeskøyte for motor
Motor ble ikke montert, og båten ble Archers lystbåt og litt utleid som losbåt.
1909 SKJOLD 37'x 4,10m
B=36,4%
Kun innv. ballast. 1909 Colin Archer, privat lystbåt. Bygget etter tegningen til GREI 1905, men oppskalert.
Forsøkt solgt våren 1909 som ny type med motor til fiske. Også markedsført som lystbåt med motor for den nye tid. Motor ble ikke montert i påvente av kjøper. Båten var fortsatt usolgt da Archer la ned verftet samme høst, så han beholdt den som sin private båt. Motor ble ikke installert i hans eie. I perioder ble den utleid som losskøyte.
1916 Aphoteker Wolff.

202 III 171 Motorbaad No. ?
Skøyte m motor
1909


Krydsbaad til Tønsberg
203 III 173 Bd.115
RS 22
1909 RS 22 VARDØ
1942 COLIN ARCHER

J.kj. 5,5 tonn NSSR - Redningsselskapet. Motor 1942 og omdøpt. Solgt 1948.
Skjebne ukjent.

Tegninger ikke bygget - not builtAvbestilt des 1879
Kutter BØLGENs tegning med blykjøl, men avbestilt des 1879 Kutter. Lystbåt 1879

Blykjøl W. Eikhoff, men avbestlit før bygging.

III 135 - Fiskeskøyte til Nord-Norge Sendt tegning til Dansk Biologisk Station
Fiskeskøyte til Nord-Norge
.
1897

13,43 m (44') x 4,24 m
3,5 tonn jernkjøl
Petersen, Dr Carl Georg Johannes - Dansk Biologisk Station - Sendt tegning kr 200.
Ble ikke bygget da de gikk over til dampdrevet forskingsfartøy kombinert som logiskip.

x 92 Ikke bygget Lystbåt 1902 CRUISER til København
J.kj. 4,5 tonn Linjer som MARIE men med høyere fribord og større jernkjøl. Hytte og innredning som Marie ble bygget. En av de mest benyttede tegninger å bygge etter på 1970-tallet og utover.

x112* Ikke bygget* Seilskøyte, Lystbåt 1909 Sköite til Ole Larsen, Kristiania 47,2' x 4,45m J.kj. 7,0 tonn Flott skøyte.

x114 Ikke bygget Motorbåt. 1909 Udkast til Motorbd. Chr.sand Toldvæsen
 

x118* Ikke bygget* Seilskøyte, Lystbåt 1909 Auxiliary Cruiser til Stahl, Hamburg. 45,6' x 4,24m J.kj. 7,0 tonn Flott skøyte. Sjøsterk, litt fyldigere linjer. Stevn utforet for propell.


 * Axel Harman Hansen (1876-1909), Archers unge formann og arvtaker av verftet, døde sommeren 1909 og Archer startet ingen større nybygg etter dette. Driften ble gradvis avviklet i løpet av høst og vinter.
Axel be ansatt som 16-åring i 1892. Med tegneerfaring fra sin fars skipsverftet, startet Axel med rentegninger for Archer fra han ble ansatt.
Det er sannsynlig at Axel konstruerte mange, kanskje de fleste, av verftets båter fra ca 1900. Seilskøytene x112 & x118 er blant de flotteste turbåtene.


.     Sjekter etter 1883 - Small double ended boats, row and sail.

Fiskersjægte No.1
1884


Wilhelm Josephsen - Nevlunghavn


Fiskersjægte No.2
1884


Amtman. Michelet, Næs pr Tønsberg


Fiskersjægte No.3
1884


Fiskersjægte No.4
1885


E. Eilertsen


Fiskersjægte No.5
1885


Hans Lauritzen


Fiskersjægte No.6
1885


Fiskersjægte No.7
1886


Fiskersjægte No.8
1886


Fiskersjægte No.9
1887


Sjægte m seil

1887


Amtman. Michelet, Næs pr Tønsberg C.A. skriver sjekten er noe rank, trenger ballast, særlig under seil.


Pram

1887Amtman. Michelet, Næs pr Tønsberg
53 III 111 Rosnekke
1887


Iversen, E. B.
56 III 150 Sjekte
1888


Hvoslef, Laurvig


Fiskersjægte No.10
1890


Nils Samuelsen


Fiskersjægte No.11
1890
92 III 125 Sjekte 12
1893


Eriksen, E
96 III 124   ? Lystbåt 1894 NÆSEVIS
J.kj. ? tonn Gripenberg, Baron,  Finland
110 I 58 Sjekte 21 Lystbåt 1896


Morison, W. T.  India
155 III 154 Sjekte
1902 GRIFFIN
J.kj. ? tonn Seilbåt til Rekkevik. Laurvig
174 III 162 Sjekte 19
1904


Thorsen, Thor
175 III 163 Sjekte 20 Lystbåt, gaffelrigg 1904 CONCORDIA
J.kj. ? tonn Steen, Otto
176 III 162 Sjekte 21
1904


Hvoslef, Løytnant,  Laurvig
177 III 162 Sjekte 22
1904


Thorsen, Thor
178 III 162 Sjekte 23 Lystbåt spririgg
1904 REIDAR? nr 23?


?Lars Thommesen, los i Stavern fra 1856 & havnefogd i Larvik fra 1895. Sønn het Reidar født 1889.

194 I 82 Sjekte 28
1907


Foljambe,  Møsvatn, Telemark
197 I 81 Sjekte 29 Lystbåt, gaffelrigg 1908 SAGITTA II
J.kj. ? tonn Archer, Mary,  Laurvig Vraket i Larvik på 50tallet
200 I 85 Sjekte
1909 GOUL
J.kj. ? tonn Willoch, J. O.  Drammen
.  Andre småbåter etter 1883 - Other small boats.
40
Fangstbaade no. 1-5. Robåter. De fleste kravellbygget. 1885
25'?
Porsgrunn Bottlenoseselskap, Porsgrunn Til 3-mastet bark POLAR STJERNEN bygget i Arendal 1885.
98 III 132 Jolle
1894


Fritzøe Hus, Laurvig
120 III 140 Amerikansk tegn. Dory 1897


Til Nord-Norge.
121 III 140 Amerikansk tegn. Dory 1897


Til Nord-Norge.
124 I 67
Damjolle 1898 FLIRT
- Wright, G. H. C.
126 I 70
Kutterjolle 1898 Jolle til Betchen

Waage, Thorbj.  Stavanger
205 III 175   ? Jolle til RS ?
130-
134

5 stk Barkasse
1898


Marinens Minevesen.
164-
165
II 95 2 stk Fangstbåt Antagelig robåter 1903


Ferguson, R. Til Vega-ekspedisjonen
167-
169
II 97 3 stk Reisebåt for Nilen Demonterbare elvebåter 1904


Jessen, B. H. London


.   Bygget av andre båtbyggerier - Built at other boatyards.

x 53 Ole Martin Olsen,
Svinodden Værft, Arendal
Kravellbygget kutter, smal og dyp 1879 GLIMT 34'4x8'3 Blykj. 5,8 tonn
Herlofsen, O.J. Arendal
1897 Røed, C.C. Christiania
Gaffelrigget.

III 113 Thor Martin Jenssen, Porsgund. Røra Baadbyggeri
Tollkutter
.
1886


Kutter eller skøyte?

III 118 Thor Martin Jenssen, Porsgund. Eidanger  Baadbyggeri, Røra
Fiskeskøyte
.
1886

innv. ballast


III 119
Thor Martin Jenssen, Porsgund. Eidanger  Baadbyggeri, Røra
Losbåt
.
1886
TORDENSKJOLD
38

Ukjent første eier og byggeår er usikkert. Antagelig bygget etter Colin Archers tegning nr 119, samme som WEST WIND ex. DAGNY 1889. Kjøpt av Fyrvesenet 1891 som har flere bilder av båten som viser stor liket med Archers tegning. Fyrvesenet solgte den i 1915.
49 I 43 Bygget av Skibsbyggermester Thommesen, Kirkeholmen (ved Kragerø?)
Lystbåt 1886 BØLGE 25'11"-24'6"-B6'1" -D4'3"
Kl.-4tonner
J.kj. 2,75 tonn Hortens Værft.
1887 Wiborg, Nic. Kragerø
1898 Grieg, Alex.


y 54 ? Cup, kutter 1887

  y60 Lofgren, Borgaa, Finland
1888 MARIA 23'8x8' J.kj. ? tonn Ruth, S.V. Borga
1895 Rosenius, Carl, Borga
1898 Fredrikson, Wiborg

y 52
Lystbåt 1889


P.A. Sahlsteu, Helsingfors


Hackman & Co, Wiborg Lystbåt, kutter 1889 Mary Vetscra
1897 Anna Greta
23'8x7'8 J.kj. ? tonn 1895 Sohlberg, S, Wiborg
1897-1904 Olson, A., Stockholm
Lengde usikker

  y50 ? K.F. Majander, Helsingfors, Finland Lystbåt, kutter 1891 BYLGIA 24'2-7'8 J.kj. ? tonn Mellberg, E. Finland, Helsingfors

y 51
LystbåtBindeman, Edwin, St. Petersburg

  y71  Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1892 ALICE 35'x10' J.kj. ? tonn Andsten, Alex.  Finland, Kotkee

  y57 ?  M. Hirn, Säkkijärvi, Finland Lystbåt, kutter 1892 MARGIT 33'x8'2 J.kj. ? tonn Wahl, A. A. Wiborg
1897 Gallén, Hj. Wiborg


? Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1893 Maritania
1906
45'5x7' J.kj. ? tonn Österblad, J. Åbo
Cairenius, Uno,  Hango


  y64 ? C. Nielsen, København, Danmark Lystbåt, kutter 1893 URANIA
1897 MIGNON II
1901 MORGANA
1993 CUTLASS
45'x3,2m J.kj. ? tonn Lindholm, A. København
1895 Søren Th. Capjon, Fredrikstad
1897 Mads Wiel, Fredrikshald
1901 Consul Ekman, Gøteborg
1905 B. Dahlgren, Gøteborg
1906 Axel Rubenson, Gøteborg
1908 Alfred Heyman, Gøteborg
1916 Carl Eric Heyman, Gøteborg
1927 C. Wieselgreen, Gøteborg
1931 Knut Georg Reenstierna  , Marstrand
1948 Tom Francke, Marstrand
1993 Frankrike. Videre eksistens ukjent


Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1894 KARIN 31'x8' J.kj. ? tonn Golin, Robert,  Wiborg


Åbo Båtvarf, Finland Lystbåt, kutter 1894 STORM 47'9x11'6 J.kj. ? tonn Tudeer, O. Lieut. Helsingfors
1903 J. Strömberg, Stockholm
1912 A. Peterson, Stockholm
2019 Mats Edin?
Se artikkel i "Frisk Bris"

y 82
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri Dampjolle
1895
TRYG


Pastor Holmboe


  y77 Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri Lystbåt. Skøyteskrog. Bygget i teak. 1896 WYVERN
1909 TATJANA
1925 HAVFRUEN III
1974 CHRISTIAN von DANZIG
1980 WYVERN
59'9x 5,4 Blykj. 12 tonn Croft, Frederick, Statthelle, Porsgrund
1909 Stahl, C. Kiel
1924 Thommesen, Rolf, Oslo/1934 England
1947 Anne og Terrence Carr, Hamble River, UK.
1974 Hjemmehavn Ibiza
1978 Stavanger Sjøfartsmuseum
Restaurert med  to master


?
1897 GARIBALDI 7,5x 2,12m


138 III 145 Bygget i Sverige
Losbåt
.
1899 TRYGG
1912 TROMP
38'1x 3,86 J.kj. ? tonn Det svenske losvesen
1912 Jacobsen, Alfred, Malmø
1919 Kramer, Herman, Malmø
En 33' fra samme tegning


Thor Martin Jenssen, Porsgrund ? 1899 STORM 41'6x4,45mJ.kj. ? tonn Dhn, Edward de, Col.  Reval


y 99  ?
Fiskeskøyte
1905


Fr. Hegge

y 87

1905


Kand. Hjelt, Aabo
185
 ?
Fiskesk. m motor
1906


Latimer, John,  Afrika, Øst, Port


?
1906 SJØITA
1931 MIA
CAMILLA
38'5x13' J.kj. ? tonn Folkmann, Skien
Aarberg, Rolf Chr, Tønsberg

186 y 106 Thor Martin Jenssen, Porsgrund Toldkutter til Fr.stad 1906 TERNEN

Tollvesenet
? Iversen, Fredrikstad
Sunket 1967 Fosanger ved Bergen?

  y113 Thor Martin Jenssen, Porsgrund Lystbåt. Skøyte svært lik RS. 1908 Oeger 1919 OGRE "DREAMSHIP" 47'8x4,7m J.kj. 5 tonn Haig, Edric W. London
1912 Thurburn, P.C. London
1919 Stock, Ralph  London

204 III 174 Bygget av Varild? Livbåt 1913


til Straaholmen.  Redningsselskapet. ChristianiaRS 22? Chang Lung Shing, China RS kopi 1922 SHANGHAI 46'7x4,84m J.kj. 6,5 tonn Kajer, H.  København
1924 Fredric DeWitt Wells
Bygget i teak. Forlist 1924 Nova Scotia, alle reddet

RS 12 ? E. Løvfalls, Rosendal RS kopi 1925 VIKING 47'x4,65m J.kj. 5,5 tonn Lindsay, R. Liet.  Hayling Island Total loss 1953

RS 12? Tangen Mek,Tvedestrand RS kopi 1925 NORTH STAR 47'4x4,55m J.kj. 6 tonn Tennant, Michael Skjebne ukjent


Konstruktør -
Tegning
Redningsskøyter bygget ved andre båtbyggerier. - RS built at other boatyards.

Archer-type
Ukjent konstruktør
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 2
1892  LANGESUND
1937 FLINKEN
1944 kondemnert
42' J.kj. ? tonn1892 Langesund Redningsforening. Losbåttegn Archer-type, men ikke Archers tegning. Rigg som losbåt; 1-master.
1894 Redningsselskapet.
1913 Sjøkartverket.
1937 Eilert Dingen, Bergen
1944 Hans Nautsheller, Klokkarvik
1966 Thorleif Marvold
1984 kondemnert
Båten som idag bærer samme navn og RS 2, har helt andre linjer og har ikke noe med denne originale å gjøre.
Archer-type
Ukjent konstruktør
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 3
1889 TORDENSKJOLD
1924 BRØDRENE
1926 ASTRI
1951 LYKKEN
41' J.kj. ? tonn1889 - Losene Josef og Ole Johansen, Stråholmen ved Kragerø. Losbåt av Archer-typen med jernkjøl, men ikke Archers tegning.
1892 - Bergen Redningsforening - Ombygget synkefri med garnering. Fortsatt rigget som 1-master losbåt.
1894 - NSSR - Redningsselskapet.
Solgt 1905, ukjent kjøper.
1909 fiskebåt Hartvik Nilsen, Ibestad. - 1919 Mikael Hansen, Ibestad.
1924 Johan, Ole og Otto Olsen, Gimsøy i Lofoten
1926 Jacob & Astri  Daleng, Arnfinslett - 1942 leid av dito enke til Kåre Fenes, Rinøyvågen
1945 Peter Rinø, Rinøyvågen - 1951 Haldor Rinø, Rinøyvågen
1962 Kondemnert og senket.
Stephansen &
Colin Archer
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 5
1894 LIV 47' J.kj. 6,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Stephansens vinnertegning i konkurransen om redningsskøyter. Modifisert av Colin Archer.
Solgt 1932 tilo distrikstlege Bjerknes, Hamnvik.
1934 fikerioppsynet, senere ferge.
1965 Arne og Unni Smith, Asker - 1999 Terje Smith, sønn av dito.

Oluf Joachim Hilmar, Bergen Rasmus Rolfsen, Nyhavns Verft, Bergen
RS 7
1894 BERGEN 45' J.kj. 5 tonnBergen Redningsforening. Konstruktør Oluf Joachim Hilmar, Bergen. Rettere forstevn, 1 fot kortere og 1/2 fot smalere enn RS 1. Senere overdratt til Redningsselskapet.
Forlist i tjeneste 1907, alle reddet.

Oluf Joachim Hilmar, Bergen Rasmus Rolfsen, Nyhavns Verft, Bergen
RS 9
1895 STADT 45' J.kj. 5 tonn.-''- søsterbåt RS 7.  Solgt 1931 til Distrikstlege Bjarne Gaarder i Hamarøy. Skjebne ukjent.
Konstruktør Oluf Joachim Hilmar, Bergen. Rettere forstevn, 1 fot kortere og 1/2 fot smalere enn RS 1.
Colin Archer
RS1
Carl Arnold, Christiania Baatbyggeri
RS 10
1896 CHRISTIANIA 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1932 til kystlos Wallan, Kristiansund. 1940 rekvirert av tyskerne og ombygd til fraktebåt. Etter krigen omdøpt til OMA II.
1962 Erling Brunborg, Oslo, restaurert tilbake seilskøyte.
1967 Richard Cook, Oslo
1977 Carl Emil Pettersen & sønner, Asker

Colin Archer
RS 1
Carl Arnold, Christiania Baatbyggeri
RS 11
1897 TROMSØ 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Het HAVSKAAREN II til 1901.
1937 Heinrich Meyer, Oslo. 1944 rekrivert av tyskerne. Skjebne ukjent

Colin Archer
RS 12
Thor Martin Jenssen, Porsgunds Baadbyggeri
RS 16
1901 CHRISTIANSUND 47' J.kj. 6,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1921 etter skade.
Eid i Sverige i mange år.
2000 Venneforening i Kristiansund

Kristian Dekke, Bergen Brunchorst & Dekke, Bergen
RS 17
1904 CHRISTIAN BØRS 47' J.kj. 6,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Konstruktør Kristian Dekke, Bergen. Proporsjoner og rigg som RS 12.
Solgt 1936 tysk ektepar som seilte til Sør-Amerika. Skjebne etter 1970 ukjent.

Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 23
1910 NORDLAND II 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1942.
1948 Olaf Holm, Oslo. Brukt av nazizter til Buenos Aires, skjebne ukjent.

Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 24
1911 RISØR I 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet.
Forlist 1913, sporløst borte.

Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 25
1912 NAMSOS 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1935.
1959 Jack & Jean Diteman, USA.
19xx David E. Outerbridge, USA som kondemnerte båten i 1989

Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 26
1912 BERGEN KREDS
1956 PJUSK 7
1960 VISA
WINDJAMMER
1969 BRIS
47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1942.
1948 Fabrikkeier J. H. Andresen, Oslo
1956 Trygve Aas, Oslo
1960 Josef Franta, Tsjekker, gift 1960 med Holly Roth, kjent krimforfatter. De seilte til Middelhavet og i 1964 på vei til Kanariøyene, falt Holly overbord etter mulig kollisjon med større skip. Redningsfartøy slepte båten til Marokko.
1969 R. Ostrowsky, Marokko -
1970 Stolen and dynamited ifølge Lloyds register.
Colin Archer
RS 22
Brødrene Marcussen, Gjeving/Lyngør
RS 27
1913 VADSØ
1942 OSCAR TYBRING
1959 JANINE
1990 VADSØ
47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1942.
1959 Bjørn Hallén, Oslo - 1961 Ralph C. Allen, USA
1969 Halvar Wickholt, USA/Oslo
1972 Todd Moorhead, USA - 1990 Bo Ulmås, Hawaii/Sverige
1993 kondemnert i USA ifølge tidligere eier Wikholt

Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 28
1913 SANDEFJORD 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1934 til Tannlege Kr. Schøyen, Sandefjord
1935 Erling Tambs, nevlunghavn
1938 Tilly Penso, Cape Town.
1974 Erling Brunborg, Asker/Lyngør -
1976 Petter Omtvedt, Oslo
1993 Gunn von Trepka, Oslo
2017 Tobias Revold, Oslo

Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 29
1913 ARNE FAHLSTRØM
1946 SARIE
47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1935. Solgt 1946.
1946 Buster May. Seilt til Durban i Syd-Afrika vi Suezkanalen og det indiske hav.
1948 Solgt til ny eier. Sank i Durban havn etter slange til motor løsnet i storm. Hevet men ødelagt under landsettingen og kondemnert.

Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 30
1914 RISØR II 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1937
1937 John & Peggy Downes-Martin, England
1971 May & Fred Bessant, England
1986 Risør II's Venner. Restaurert og sjøsatt 1991.

Colin Archer
RS 22
Risør Baatbyggeri, Olsen & Jebsen, Holmen, Risør
RS 31
1914 HAUGESUND
1932 KRISTIANSAND
47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Solgt 1938. Skjebne ukjent.

Colin Archer
RS 22
Lindstøl & søn, Lindstøl, Risør
RS 32
1920 KRAGERØ 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1934. Solgt 1960 til USA.
1996 Olav Bjørshoel hentet båten i USA og rigget tilbake til seilskøyte.
2019 -  Knut Nilsen, Isegran

Colin Archer
RS 22
Lindstøl & søn, Lindstøl, Risør
RS 33
1920 LARVIK 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1934. Solgt 1960 til Rita og Alf K. Beck Pettersen, Ballangen.
1964 Solgt til England
1988 Tor Jacobsen og rigget tilbake til seilskøyte i Oslo
1997 Kai Torkildsen, Nærsnes

Colin Archer
RS 22
Lindstøl & søn, Lindstøl, Risør
RS 34
1921 KRISTIANSAND
1932 HAUGESUND
47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1932. Solgt 1960 til Danmark.
1973 Sissel og A. Brazwell, USA. Forlist 1976 nord for Spania.

Colin Archer
RS 22
Tangen verft, Tvedestrand
RS 35
1924 JOHAN BRUUSGAARD 47' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Motor 1933.
1959 Egil Woxholt, , bror til Greta Gynt, Han brukte skøyta som ekspedisjonsbåt for filminnspillinger med bl.a. undervanns-fotografering. Skjebne ukjent.

Colin Archer Russisk RS & Christensen Christensen & Moen, Risør
RS 36
1930 ANDREAS AARØ
Første bygget for motor
52' J.kj. 5,5 tonnNSSR - Redningsselskapet. Linjer basert på Archers forslag til RS med motor 1908.
Solgt 1965 W. Herbert, Bishop, England. Antatt sunket på Barbados 70-tallet

.TBS utsorterte linjer - Incorrect in TBS-book.


30

Lystbåt 1884 OLGA. Se 1884 HERVOR kt.12

44

Ombyging av losbåt
1886 MAAGEN. Se AMALIE 1885 Lodsbaad no.20 Stibolt, W. Gross. Ombygging losbåt til lystbåt
57   ? ? Lystbåt 1889 SPLENDID
J.kj. ? tonn Capion, Søren, Fredrikstad
63
? Lystbåt 1890 MAGGIE: Se MAGGIE II 1883 Archer, Mary Laurvig
71

Ombyging av losbåt 1890 FÆRDER. Se FÆRDER 1889 Bd.38 Losbåt ombygd til lystbåt av C.A. Ombygging losbåt til lystbåt
72   ? ? Lystbåt 1891 NATHALIE
1896 NORA
?
19 tonn
J.kj. ? tonn Andrén, J. E. Christiania
1896 Pay, Olaf, København

73

Lystbåt 1891 VIKING. Se 1890 VIKING Bd. 44

75 I 34 Bd. ? Lystbåt 1891 NØKKEN: Se NØKKEN 1884 bd. 19 Archer, David, Laurvig
84

Lystbåt 1893 ELLIDA. Se 1883 ELLIDA

93

Lystbåt 1894 EMMA. Se 1893 DOOIE Kt.19

115

Ombyging av losbåt 1897 FRITHJOF. Se 1891 FRITHJOF bd.49 Middelthon, C, Stavanger Ombygd til lystbåt.
118 III 120 ?
Losbåt
1897 Se Bd. 73 - 1897

Stolmen
193 III 103
Fiskebåt
1907 Se TBS 192 Bd.111

Alexandersson, P.  Sverige, Ökerö
x
x
Ønsker du å donere noe til bokprosjektet / mitt historiske arbeid, se her.
Jeppe Jul Nielsen
www.jul-nielsen.no  & www.colin-archer.no
Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929
Email: 

Tilbake til åpningsside
x
x