Colin Archers historie:

Redningsskøyta blir til

Av Jeppe Jul Nielsen, Risør

Denne siden er under arbeid høsten 2015. Oppdateringer gjøres fortløpende.
Det vil komme mer sitat fra rapporten fra komiteen om redningsskøytekonkurransen.

Forord, les her.

INNHOLD

.

PEDER NORDEN SØLLING

En mann ved navn Peder Norden Sølling mente losene burde ha bedre båter og importerte 1798 en liten engelsk loskutter med dekk og gaffelrigg. For norske loser var båten fremmed i form og veldig dyr. Den var som skuter på den tiden, butt i baugen og tung og ikke noen rask seiler. Hurtighet var viktig for losene da det var bestemt ved lov at losene ikke fikk samarbeide og førstemann fram fikk jobben. Ingen loser ville kjøpe kutteren.
Sølling lanserte deretter skøyte med dekk og gaffelrigg, men den ble også for dyr.
Da gikk han til losenes koner mens losene var ute og fortalte om hvor mye sikrere skøytene ville bli med dekk. Han fikk også gjennom statsstøtte til de som bygde dekk på skøytene så da losen kom hjem hadde kona klare krav til sin mann. Denne kombinasjonen ga resultater og på 1860-tallet hadde de fleste losskøytene dekk.

.

********************''''

Tilbake til Colin Archers historie

*******''''''''''

Kilder, les her.

***********'''''''''


Skrevet av Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  -&-  www.colin-archer.no
Mail: jeppejul(a)online.no - & jeppejul02(a)gmail.com
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge