.

Kilder til Archers historie

Av Jeppe Jul Nielsen, Risør

Tilbake til Colin Archers historie

********'''''''''' Siden er under arbeid, oppdateringer følger ******************'''''''

***************'''''''''

***********'''''''''

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  -&-  www.colin-archer.no
Mail: jeppejul(a)online.no - & jeppejul02(a)gmail.com
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge