Forord til Archers historie

Jeg har i mange år tenkt at jeg burde skrevet en bok om Archers historie. Tidligere utgitte bøker er ute av trykk for lengst og er litt mye spikersuppe så en mer faglig vinkling kunne trengs. I 1993 fikk jeg avtale med både norsk og engelsk forlag om em felles utgivelse. Med engelsk versjon ville det da kanskje også bli litt betalt for arbeidet. Heldigvis ble ikke boken noe av. Det siste 10-år har jeg kommet over og satt meg inn mye kildemateriale som kaster nytt lys Archers historie. 

Opp gjennom årene har jeg kommet over mye interessant om Archer som ikke har vært kjent. i 2008 oppdaget jeg at Archer engasjerte assistenter som har gjordt mange av de ren-tegningingene som alle har trodd Archer selv gjorde. Dette gjelder Jens Brandi, Peder Iversen i Horten og Axel Harmann som nok også etterhvert gjorde konstruksjonstegningene.

Tidligere bøkers forenklede historie om hvordan prosessen med RS-konkurransen egentlig foregikk, har ledet til mange rare påstander og til dels konspirasjonsteorier. Etter mye studier, har jeg funnet ut av dette og prosessen var naturlig og ryddig, men det var selvfølgelig også en kamp om å få ordre.

Hvordan Archer første tid som båtbygger har tidligere ikke blitt fastslått. Etter mye kildestudier begynner bildet av denne tiden nå også å bli ganske komplett.

Høsten 2017 bestemte jeg meg for å samle alt stoffet i en ny bok om Archer. Skrivingen ble påbegynt men foreløpig (2019) brukes ennå det meste tiden på å gå gjennom Archers korrespondanse, regnskaper og studere tegninger.

Håpet har vært å få boka ut i 2021, men siden det ikke ser ut som jeg får noe skrivestipend, kan det dra noe ut.

*******''''''''''

Ønsker du å donere noe til bokprosjektet / mitt historiske arbeid, se her.

************'''''''

Kilder, les her.

********************''''

Tilbake til Colin Archers historie

***************'''''''''

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  -&-  www.colin-archer.no
& engelsk: www.colin-archer.net
Mail: jeppejul(at)online.no

Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4956 Risør - Norge