Forord til Archers historie

Jeg har i mange år tenkt at jeg burde skrevet en bok om Archers historie. Tidligere utgitte bøker er ute av trykk for lengst og er litt mye spikersuppe så en mer faglig vinkling kunne trengs.

I 1993 fikk jeg avtale med både norsk og engelsk forlag om em felles utgivelse. Med engelsk versjon ville det da kanskje også bli litt betalt for arbeidet.

Heldigvis ble ikke boken noe av. Det siste 10-år har jeg kommet over og satt meg inn mye kildemateriale som kaster nytt lys Archers historie. 

Archer engasjerte assistenter som har tegnet mange av de tegningingene som alle har trodd Archer selv gjorde. Dette gjelder Jens Brandi, Peder Iversen i Horten og Axel Harmann som nok også etterhvert gjorde konstruksjonstegningene.

Hvordan redningsskøyta ble til er viet en god del plass. Historien vært for enkelt fortalt tidligere, eller man hadde ikke nok insikt.
- Det at man satset på at loser skulle utgjøre redningsvesenet har gått i glemmeboka, eller redningsselskapet har kanskje ikke ønsket å fokusere så mye på famlingen den første tiden.
- Forenklingen av historien har ført til at mange har stilt spørsmål med hvordan prosessen med RS-konkurransen egentlig foregikk. Noen har sett på Archer som et geni som bare med en gang så hvordan en redningsskøyte skulle være, mens andre har lansert konspirasjonsteorier om hva som måtte ha foregått.
- Med korrekt historie ser man at det hele var en prosess med mange involverte og naturens innspill flere ganger og det hele blir mer logisk. Det er ennå kildemateriale her jeg håper i få tid til å grave i og få ennå noen detaljer på plass og verifisert.

Som dere kanskje har sett, består min publisering her av Archers historie i en "kortversjon" og med linker til utdypninger. Disse utdypningene har jeg bare såvidt begynt på å legge ut så jeg har mye mer som jeg legger ut etterhvert. det er også en del arbeid å få mange av tegningene presentable nok til linjene tydelig. Kom også gjerne med ønsker eller kommentarer.

*******''''''''''

Kilder, les her.

********************''''

Tilbake til Colin Archers historie

*****************'''''''''

Ønsker du å donere noe til mitt historiske arbeid, les her.

***************'''''''''

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  -&-  www.colin-archer.no
Mail: jeppejul(a)online.no - & jeppejul02(a)gmail.com
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge