SPENNER
Bygget i 1893
37,4 fot losskøyte bygget av Nils Eriksen Narviken, Risør.
Nils Eriksen Narviken hadde sitt verft i Narvika på nordsiden av Nordfjorden, halvveis inn til Søndeled.
I gamle aviser ble stedet alltid kalt Narviken i bokmålsform og han omtales alltid som "Nils Eriksen Narviken".

Konstruert av Jens Brandi. Les mer om Brandi her og her.

Lengde over dekk 11,45 m - 37,4 eng fot.
Bredde 4,18 m.
Eier fra 2019: Sony Honegger. See also SPENNER homepage www.traditional-sail.com

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no - Se også min hovedside om Colin Archer  www.colin-archer.no


SPENNER på tur 2020

Kapitler:
 1. Brikker falt på plass høsten 2020
 2. 1893 Nils Petter Klausen (1855-1937) Portør
 3. 1903 - Gunder Syvertsen (1855-1938) Mandal
 4. 1910 - Edward Edwardsen (1876-1960), Kleven ved Mandal
  1. . - Mer om Edwardsen
  2. .- SPENER til SPENNER
  3. .- 1923 redningsmedalje
  4. .- Losing sammen med Sverre Aavik fra 1926
 5. 1926 - Karolius Kristiansen, Tananger.
 6. 1935: Erling Tambs på besøk med RS 28 SANDEFJORD etter Atlanterhavs-kollbøtte
 7. 1933 - 1962 Fiskebåt
  1. .- 1933 Engel Endresen Holme, Espevær,
  2. .- 1936 - Anfinn Vestvik, Johan Kuntsen og Ole Thomsen Vårland, Espevær, senere Bømlo.
 8. Lystbåt 1962
  1. .- 1962 - 3 gymnasiaster; Røa.
  2. .- 1964 - Fredrik S. Michelet
  3. .- 1979 - Erik Johannessen, Stabekk, Bærum
  4. .- 1985 - Tom Ramsey, Oslo
  5. .- 1987 - Øyvind Melgård, Olso
  6. .- 1993 - Einar Aarnes, Oslo
  7. .- 1995 - Eivind & Rune Tønnesen
  8. .- 2005 - ?
  9. .- 2010 - Christopher Konings, Oslo
  10. .- 2014 - Martin Stolp, Emmendingen, Tyskland
  11. .- 2019 - Soni Honegger, USA
 9. Usikkerhet rundt historien
 10. English summary.
  1. Soni & Anna Honegger

Brikker falt på plass høsten 2020

SPENNERs opprinnelse var inntil nylig begrenset til bygget i Risør.
Under mine arkivsøk siste år, fant jeg annonse som viste båtbygger ved navn; Nils Eriksen Narviken i Risør.
I 2008 dukket det opp en linjetegning av Jens Brandi og i 2016 fant vi avisartikler som sa at de første kravellbygde losskøytene i Risør ble konstruert av Jens Brandi og bygget av båtbygger Nils Eriksen i Narviken (Narvika) i Risør.
Det kunne da være spennende å sjekke SPENNER om den kunne være en Brandi-konstruksjon.
Men SPENNER var nå på utenlandske hender, så det ble liggende inntil eier dukket opp i mail korrespondanse september 2020 med Colin Archer klubben.
Jeg tok kontakt med eier, som da var på Færøyene på vei til USA, men skulle overvintre på Færøyene.
Han tok mål av båten, spanteavstander m.m. og sendte meg bilder av båten både på land og på sjøen.

Ut fra mål og det jeg kan bedømme fra bilder, tyder det på at båten er bygget etter Jens Brandi sin tegning og etter det jeg omtaøer under, bygget av Nils Eriksen Narviken i Risør.
Jens Brandi var født i 1834 og utdannet skipsingeniør og flyttet til hvor mange seilskuter ble bygget etter hans tegninger.
På begynnelsen av 1880-tallet flyttet han hjem igjen til Risør og i 1891 tegnet han den første kravellbygde losskøyta i Risør. Les mer om Brandi her og her.


Jens Brandis tegning som kan være tegningen som SPENNER er bygget etter. (Tegningen er en blåkopi og eies av bokhandler Bosse Lindstøl i Risør.)

på land
SPENNER på land i 2019. Baugen har mer krumming enn andre fra Risør og stemmer med Brandis tegning.
Ballastkjølen ble satt på av Michelet hos H. Gregersen Båtbyggeri, Moen pr. Risør i 1976.

Jens Brandi kopierte tegninger for Colin Archer 1886-1890. Brandis linjer er derfor naturlig nok Archer inspirerte. Archer hadde meget skarpe forskip og fyldige akterskip.
Brandis linjer er mer moderate, men skiller seg fra linjer som senere ble brukt i Risør senere; mer symmetriske linjer, faktisk fyldigere forskip enn akterskip, i hvert fall i vannlinjen.
Dette ses på f.eks. DAGMAR 1900 og IMMANUEL 1905 som begge seiler i dag.
Brandi døde i 1903 og vi vet ikke hvor mange skøyter som ble bygget etter hans tegninger, men han hadde i hvert fall lært flere unge båtbyggere i Risør å konstruere før han la inn årene.

SPENNERs linjer viser tydelig mest slektskap med Brandis linjer, samt at lengde, bredde, spanteavstand og spanteplassering stemmer.

1893 Nils Petter Klausen (1855-1937) Portør

Petter Klausen bodde i Portør utenfor Kragerø og var losgutt for sin far fra han var ganske ung.
Men som med mange unge, så lokket utenriksfart på seilskuter, både for opplevelse og for å tjene gode penger. Så som 19-åring dro han til sjøs.
36 år gammel i 1891 hadde han kone og barn i Portør og flyttet hjem igjen. Han ble da ansatt som losgutt.I 1893 har han tydeligvis fått tatt los-eksamen og bestilte losskøyte hos Nils Eriksen Narviken i Risør.
Utenriksfarten hadde nok vært viktig for å ha økonomi til både hus og losskøyte.
Petter Klausen kalte losskøyta for SPENER.
Om navnet har forbindelse med seilskuta med samme navn, en 3-mastet barkentin (skonnertbark) bygget i Risør 11 år tidligere, vet jeg ikke.
Men det skal ha vært vanlig mange steder å kalle opp losskøyta etter første losjobb man fikk.

Barkentin SPENER bygget i Risør 1882 for redere i Risør. Les mer her. og her i Langfeldts eie, Ny-Hellesund fra 1910.

Petter Klausen seilte som los i 25 år til 1916, 61 år gammel.
Han byttet skøyte, minst en gang, muligens to ganger.
5 august 1903 bestilte han skøyte nr 2 i Risør, denne gang hos Søren Olsen på Barmen. Vi antar at denne fikk navnet MINDE.

1903 - Gunder Syvertsen (1855-1938) Mandal

Gunder dro til sjøs som ung.
Etter en del år kom han hjem og lærte å lose med sin far Syvert Gundersen (1812-1891), kalt Syvert Trægde.
I 1903 annonserte Gunder etter losskøyte.


I mai 1903 annonserte los Gunder Syvertsen etter losskøyte. Annonsen ble publisert i Norges Sjøfartstidende og Kysten, og kanskje flere aviser.

Annonsen er samme år som Petter Klausen kjøpte ny skøyte, så det er sannsynlig at Gunder Syvertsen da kjøpte Klausens SPENER. Dessuten ses navnet SPENER i annonser da Gunder senere solgte båten.
Da han kjøpte SPENER i 1903 var han 48 år og bosatt i Mandal.
Kleven er en del av Mandal, med havn på utsiden av østre odde som dannes med elva som renner gjennom Mandal.
Kleven var Mandals loshavn med flere loser og losskøyter. Syvertsen bodde på den andre side av elven enn Kleven, men fra der Gunder Syvertsen bodde er det kort å ro over elven og gangavstand til Kleven.

Det var mange losskøyter i Kleven, loshavnen ved Mandal, her et bilde fra 1909:

På dette bildet som skal være fra 1909, stemmer det nok at båt nr. 2 er SPENER. Bildet er fra boka Klevefolk utgitt av Dag Hunstad Johannesen i 1996

I 1909 fikk Gunder jobb som havnelos i Kristiansand og flyttet dit.


Avisnotis 1910: Gunder Syvertsen hadde fått jobb som havnelos i Kristiansand.

I 1909 avertere Gunder Syvertsen SPENER til salgs. Losjobben i Kristiansand og flytting ser ut til å være grunnen.
Salg 1
Annonse 19/10-1909. - "Grundet fraflytting er Lodsskøiten "Spener" af Kleven tilsalgs....."


Annonse 13/12-1909.
Skøyta annonseres som "billig tilsalgs" noe som indikerer at den er eldre, minst 10 år gammel og det kan da stemme med byggeår 1893, dvs. 16 år gammel.

I begge annonsene er Edvard Edwardsen også oppført som kontaktperson, men i annonsen over skriver Gunder Syvertsen "min Lodsskøite". Det indikerer at han eide den alene.
Dette kan tyde på at Edwardsen var losgutt for Syvertsen.

1910 - Edward Edwardsen (1876-1960), Kleven ved Mandal

Edwardsen var bosatt i Kleven som er en del av Mandal.

Ewardsen dro til sjøs som 15-åring, dvs 1891.
I 1898 avla han styrmannseksamen og fortsatte utenriks til 1905 (ifølge boka Klevefolk s. 486.)
I 1905 tok Edwardsen jobb som losgutt (ifølge avisomtale på hans 65-årsdag). Det er sannsynlig at Edwardsen var losgutt for Syvertsen siden han figurer i salgsannonsene av SPENER.
I 1909 ble Edwardsen los ifølge en artikkel på hans 60-årsdag. Dette stemmer da godt med at han kjøpte seg skøyte i 1910.
Edwardsen ble pensjonert i 1941 som 65-åring, men var reseve-los med sertifikat fram til 1947.

I mai 1910 annonseres SPENER igjen.
salg 2
Annonse 12/5-1910.
Det er høyst sannsynlig Syvertsen som er selger også ved denne annonsen da det står at selger har fått ansettelse som utseilingslos, som sannsynligvis er det samme som havnelos nevnt i notisen om Syvertsen nye jobb.
I annonsen står det "... ved Edvardsen" som tyder på at det ikke er Edwardsens båt, men at han bare er kontaktperson. Siden Syvertsen har flyttet til Kristiansand, er nå bare Edwardsen oppført som kontaktperson. Dessuten er Edwardsens navn stavet feil, noe Edwardsen selv neppe hadde gjort.

Denne annonsen viser også båtens navn og båtbygger.
Det passer også med at vi vet Nils Eriksen Narviken bygde etter Brandis tegninger på den tiden, dvs. den tegningen som jeg mener SPENNER er bygget etter.
Det er da også sannsynlig at SPENER er den som Nils Eriksen Narviken bygde til Klausen i 1893. 
(Det finnes også et håndskrevet brev av Alf Henriksen i 1956 som sier at byggeåret er 1897, men det kan være huskefeil eller skrivefeil.)

Siden båten har vært annonsert i 7 måneder, har tydelig prisen vært for høy, men nå avertert "billig tilsalgs" for andre gang.

Det er da sannsynlig at det ble Edwardsen som kjøpte SPENER til en pris han kunne klare som nylig utdannet los.
Eierskapet stemmer også med bøker om losene i Kleven som sier Edwardsen hadde SPENER til langt ut på 1920-tallet.

. - Mer om Edwardsen

1915 ble Edwardsen medeier i skonnerten CASTOR.

Selv om losene hadde fått bedre kår på denne tiden, var det ikke lett for en los å få endene til å møtes.
I 1916, under første verdenskrig, var det spesielt vanskelig og Edwardsen og 2 loser til, sendte en klage til myndighetene og ba om bedre kår.


1918 ble han medeier av Mandals Slip. Motor- & Mek. Verksted A/S

.- SPENER til SPENNER

På et eller annet tidspunkt ble navnet stavet med 2 N'er. Det kan lett skje ved et salg eller ved kjøp av en ny båt.


Bilde av SPENNER 1915.

Bildet skal være SPENNER i 1915 ifølge teksten under bildet, men jeg tviler på om det er 1893-SPENER; baugen ser annerledes ut.
Kan forfatter av boka ha blandet båter pga mangelfulle kilder så dette ikke er Edwardsens båt?

Eller er dette en nyere båt som Edwardsens ga samme navn, men skrevet med 2 n'er?
Boka Klevefolk skriver at SPENNER hadde motor i 1918 som første med motor i Kleven.

.- 1923 redningsmedalje

1923 fikk han tildelt engelsk redningsmedalje for redning av mannskapet fra skonnerten MONTE som forliste utenfor Hille.

1923.06.07 Mandalsloser redder besetning på MONTE - Vestlandske Tidende
Hvilken losskøyte som ble brukt, sies det ikke noe om.

.- Losing sammen med Sverre Aavik fra 1926

I boka Klevefolk skrives det at Edwardsen eide en halvpart i en annen skøyte, SYLVIA, med sønn av avdøde los Oskar Aavik.

Oskar Aaviks losskøyte SYLVIA. Han pensjonerte seg i 1923 og døde i 1932.

Oskar Aavik pensjonerte seg i 1923 ifølge andre kilder, og det kan være fra da sønnen Sverre overtok båten.
Edwardsen ble pensjonert i 1941 som 65-åring, men var reseve-los med sertifikat fram til 1947.

Edward Edwardsen loset med sammen med Sverre Aavik, og det kan ha vært fra 1926 og at Edwarsen da solgte SPENER.
Alf Henriksens håndskrevne brevet fra 1956, sier at SPENNER ble solgt til Tananger ca 1926 - 1928.
Dette kan stemme med opplysninger om loser i Tananger:

1926 - Karolius Kristiansen, Tananger.


Stavanger Museums årbok 1980.

Som vi ser i Stavanger Museum årbok 1980, så kjøpte Tanagerlosene en skøyte fra Mandal i 1926.
Skøyta var av Risør-type og hadde motor.
Dette stemmer med den håndskrevne av Alf Henriksen, men spørsmålet er om det er 1893-SPENER eller en senere båt Edwardsen hadde?
Losen i Tananger het Karolius Kristiansen (1869-1933). Sammen med ham, og muligens medeiere, var losene Reginius og Jon Roth. Reginius hadde hatt en 1893-bygget Archerskøyte 1904-1921, da på Rott.
Hvis det ikke var 1893-SPENNER, så kan det være den i 1915 avbildede som er fyldigere i baugen (eller som nevnt, at den avbildede er en annen båt)
Karolius Kristiansen gikk av med pensjon i 1929 og døde 64 år gammel etter sykdom i 1933.
Karolius Kristiansens 32 år gamle svigersønn Oscar Martinius Olsen overtok losstillingen hans i 1929 og sannsynligvis loset han i Karolius skøyte sammen med Roth-brødrene.
I 1930 bestilte Oscar Olsen, Reginius og Rasmus Roth en ny skøyte. Den ble bygget av brødrene Tjørve i Farsund etter Archer lignende linjer. Navnet ble TANANGER og lengden 47 fot.

1935: Erling Tambs på besøk med RS 28 SANDEFJORD etter Atlanterhavs-kollbøtte

Som kuriositet kan nevnes at Erling Tambs kom innom Kleven i 1935 med sin ex redningsskøyte SANDEFJORD.
De hadde vært i Amerika for å delta i en Atlanterhavs regatta, men i en storm gikk skøyta rundt, forlengs salto!
De hadde en dramatisk historie å berette til los Edwarsen og de andre i Kleven.RS 28 SANDEFJORD i Kleven i 1935. Vi ser så vidt baugen på en ukjent losskøyte med pullere helt framme.

1933 - 1962 Fiskebåt

.- 1933 Engel Endresen Holme, Espevær,

Engek Endresen kjøpte SPENNER i 1933. Han var også bosatt og registrert fisker i Espevær i 1930.
Det sies han kjøpte den "sørfra" hvor den til da hadde vært losskøyte, bl.a. i Tananger, og båten hadde ennå ikke styrhus.
Holme installerte en 15 hk Neptun og drev reketråling.
SPENNER ble registrert i merkeregisteret for fiskebåter i 1934, fikk nr H-67-BO og var da gråmalt.
Holme fikk tuberkolose og solgte sannsynligvis i 1936. I 1937 døde han.
1936
SPENNER i merkeregisteret i 1936. Målene her er i norske fot og stemmer med mål tatt av båten. Navnet staves nå med 2 N'er.
Byggeår er 1905, men som fremlagt over, er det neppe riktig. Det kan komme fra de tidligere eier Edwardsen kjøpte seg inn i båten. Eller hadde det med unionsoppløsningen fra Sverige?

.- 1936 - Anfinn Vestvik, Johan Kuntsen og Ole Thomsen Vårland, Espevær, senere Bømlo.

Merkereg 1962
I 1943 ble "ny" motor montert; 20 hk Scania som hadde stått i NESØY. SPENNER ble bl.a. brukt på sildefiske.
1962 er siste oppføring i merkeregisteret og eier var fortsatt Anfinn Vestvik.

Lystbåt 1962

.- 1962 - 3 gymnasiaster; Røa.

Disse kjøpte båten nedsunket i Bestumkilen. De fikk den opp, fikk på noe seil og seilte med båten uten motor.

.- 1964 - Fredrik S. Michelet

I 1964 ble båten kjøpt av Fredrik S. Michelet i Bærum og hadde båten i Holtekilen.
Vi bodde ikke langt unna med vår STAVANGER og vi ble fort kjent med Fredrik og Vesla og de ble meget gode venner med muttern, Lillerut.
Fredrik fikk bygget om SPENNER til seilskøyte igjen med nytt dekk og rigg, samt en del skrogreparasjoner for å få båten tett.
I 1976 sto skroget over vann for tur og båten tatt til H. Gregersen båtbyggeri på Moen i Risør. Fribord med spant over vann ble skiftet. Det ble også montert jernkassekjøl med bly inni.
SPENNER ble solgt ca 1979 og Michelet fikk ny skøyte bygget på Lista. Vi startet samtidig Risør Trebåtbyggeri og rigget den nye skøyta deres.

.- 1979 - Erik Johannessen, Stabekk, Bærum

.- 1985 - Tom Ramsey, Oslo

.- 1987 - Øyvind Melgård, Olso

.- 1993 - Einar Aarnes, Oslo

.- 1995 - Eivind & Rune Tønnesen

.- 2005 - ?

.- 2010 - Christopher Konings, Oslo

.- 2014 - Martin Stolp, Emmendingen, Tyskland

.- 2019 - Soni Honegger, USA

Soni seilte båten til Færøyene i 2019. Pga motorhavari ble han værende der over vinteren. Så kom korona, og mer å gjøre på båten, og han er der fortsatt våren 2024.

Usikkerhet rundt historien

Mest sannsynlig så er SPENNER bygget i 1893 av Nils Eriksen Narviken, Risør.
Det som synes sikkert,
er at mål og linjer på dagens SPENNER,  er etter Jens Brandis losskøyte-tegning som vi vet Nils Eriksen Narviken brukte.
Dessuten, dagens SPENNER gikk ut av fiskebåtregistert samme år som vi vet den ble lystbåt, så det tyder på at dette er samme båt som los Klausen kjøpte i 1893 og som havnet i Mandal 1903.

Jeg har laget en egen side som tar for seg et par feilkilder. Se siden her.

***********************''''''''''''

English summary.

SPENER was buildt in Risør 1893 by Nils Eriksen Narviken in Risør.
First owner was Nils Petter Klausen in Portør, a pilot harbour just outside Kragerø some miles NE of Risør.
Klausen ordered a new boat in 1903 and SPENER was sold to Gunder Syvertsen in Mandal, the southernmost town in Norway.
Edward Edwardsen in Kleven, a harbour in Mandal, became crew in 1905.
Syvertsen god a pilot job in Kristiansand in 1909 and the boat was advertised for sale.
It seems that Edwardsen was the buyer  and kept the name SPENER. Some time later the name was written with 2 n's: SPENNER.
One source says SPENNER was sold to Tananger in 1926, and it seems likely that this was SPENNER.
In the 1920's Edwardsen worked on another pilot's boat, Sverre Aavik.
Edwardsen was pilot until 1941 with one or two other boats.

1933-1952, the boat was a fishingboat in Bømlo: Spenner's owner on Bømlo was Angel Endresen Holme, residing in Holme, west of Bømlo.
He used it for shrimp trawling; the hull was painted grey at that time.
It was conducted in the fishing registry with the number H 67 BO. Holme mounted a 15 hp semi-diesel Neptune. In 1937 Engel died of tuberculosis at the sanatorium in Jondal, but probably he sold the boat before around 1936 until 1937.
From 1936/1937 was the trio Johan Knutsen, Anfinnsdatter Vestvikvågen and Ole Thomsen Varland. The "Spenner" was at this time on Kalavåg.
In 1943, a new engine, a Scania with 20 hp, was installed. This engine had previously been in Nesøy.
"Spenner" was used in the herring fishery and probably shut down in 1952.
SPENNER was last in the fishing register in 1962.

From 1962 the boat was a yacht and rigged as gaff ketch.
Owners from 1964.
1964 - Fredrik S. Michelet
1979 - Erik Johannessen, Stabekk, Bærum
1985 - Tom Ramsey, Oslo
1987 - Øyvind Melgård, Olso
1993 - Einar Aarnes, Oslo
1995 - Eivind & Rune Tønnesen
2005 - ?
2010 - Christopher Konings, Oslo
2014 - Martin Stolp, Emmendingen, Tyskland
2019 - Soni Honegger, USA

*****************************************

Soni & Anna Honegger

P.O. Box 548
Chama, NM 87520
info@traditional-sail.com
Phone: +1 (505 )787-9961
****************'''''

Oppdatert 17/3-2024
Opprettet 27/10-2020

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929 & WhatsApp
Email: jeppejul(at)online.no & jeppejul02(at)gmail.com
**
**