Christiania's forlis

Forlist september 1997

Hevet 3 mai 1999

Hvorfor forliste Christiania?

Christiania var på vei til England i september 1997. 15 nautiske mil syd for Mandal får Christianiaen kjempebølge som kastet båten kraftig over på siden og lander hardt med stor krenging.
Slaget var så hardt at glasskuppelen på salonlampa knuste. Frivakta begynner å plukke opp glasset og hører da at det er vann som skvulper under dørken.
Lensing settes igang men vannstanden stiger og mayday sendes ut.
Redningsskøyte og helikopter kommer til og bensindrevne pumper kommer ombord.
Nå er imidlertid vannstanden i båten så høy at alt av løst inventar flyter rundt og tetter pumpeslangene.
Etter 4 timer må kampen gis opp og mannskapet overføres til helikopteret og like etter går Christiania ned på 500 meters dyp i Norskerenna..

Da båten ble hevet i mai 1999 dro jeg ned til Mandal og inspiserte årsaken til lekkasjen.
Årsaken var ikke drivgods eller ballast forskyving som mange har spekulert på.
Lekkasjen har kommet fra løsnet drev i kjølgangen på babord side rett under og foran masten i ca 3 meters lengde.
Kjølgangen har blitt presset ca 1 cm ut fra kjølen og drev har løsnet. Det var tydelig å se at bordgangen lå litt lengre ute enn den skulle. 
Senere da bordgangene ble tatt av under restaureringen hos Hansen & Arntzen, kunne det ses at det ene spantehalvdelen lå 1 cm utenfor den andre nederst mot kjølen.

"Christiania" fikk en kjempebølge som kastet båten kraftig over på siden. Dette medførte et kraftig dynamisk press på lesiden i tillegg til oppdriftspresset. Masten trykker samtidig kraftig nedover. 
Spantene blir derfor strukket og vil prøve å rette seg og bunnstokkene presses kraftig nedover. Forbindelsen mellom spant og bunnstokker blir derfor hardt belastet. 
Mastetrykket skal fordeles over minst 3 spant ved mastefisken/kjølsvinet. Kjølsvinet her er ikke særlig sterkt under masten. Det er mye svekket av hullet fra mastetappen og er dessuten svekket av alderen. Mastetrykket må derfor tas av det ene spantet under masten. 
Nå viste det seg at nettopp spantene fra masten og forover ikke har dobbel bunnstokk som forskrevet av Colin Archer. Spantet er butt-skjøtt like under mastefisken. Disse støtene er heller ikke forsterket med beslag som ellers på spantene. Spantene ble opprinnelig boltet sammen med kjempestore gjennomgående og bøyde (nøvede) skipsspiker. Disse er nå for lenge siden rustet over. Når så spantet ble rettet under den kraftige påkjenningen, har den nedre enden av spantet blitt som en brekkstang med bunnstokk-støten eller kjølsvinet som vippepunkt. Denne har således presset bordgangen ut. Man kunne se at denne spantehalvdelen ligger litt utenforden andre halvdelen. Denne er i eik i eik mot resten av bunnstokkene som er i furu. Båtbyggeren har kanskje ikke hatt stort nok kne-emne i eik til å lage en bunnstokk og tenkt at det sikkert var godt nok allikevel. Det har det jo også vart lenge. Under bunnstokkene har det merkelig nok vært tynne jernplater. Disse var det nå bare rust igjen av. Dette har medvirket til at bunnstokkene ikke har hatt helt god kontakt med trekjølen slik at dette eikespantet lettere har kunnet bevege seg.
Nå ble dette spantet forsterket med en metall-bunnstokk med gjennomgående bolter. Støtene oppover får også nye beslag. De gamle var rustet bort.

Det er nok mange andre båter som hadde sprunget lekk med samme bølge som traff "Christiania". Svært mange skøyter har for dårlig omskjøt mellom spant og bunnstokker, mangler beslag over spantestøtene og dårlig forboltede spant. Dette gjelder både gamle og nye båter.
Ta en titt under dørken på din båt og gjør noe med det.

"Risør II" er så solid bygget i dette området, at det er helt utenkelig at Risør II skulle få en slik lekkasje under de samme forholdene. "Risør II" har gigantiske laminerte bunnstokker, en meget stor mastefisk og to ekstra laminerte spant ved masten.

Se "Christiania's" hjemmeside

Tilbake til Risør II hovedside

Tilbake til Jeppes åpningsside

Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4950 Risør
Tlf 3715 3144 Fax 3715 0104 Mob 9077 8929
Email:
jeppejul(at)online.no