VELSIA ex FANTOM's historie

Bygget som lystbåt av Colin Archer 1890.
Lengde 35,5 fot med bredde 3,35 m.
Bygget i eik med bronsespiker og einernagler. Jernkjøl 3,6 tonn.

Bestiller var Westye O. Sørensen i Fredrikstad og han ga båten navnet FANTOM.

Eid siden 1950 av familien Cox i England. Forrige eier hadde gitt båten navnet VELSIA og det heter den også idag.

www.colin-archer.no/VELSIA.htm

Les også hovedsiden http://www.colin-archer.no/

og herunder Colin Archer historie http://www.colin-archer.no/Archers_Historie.html

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no


Velsia under Trebåtfestivalen 2011. Foto: Leif Sigvaldsen, Skien

   

FANTOM ble bygget av Colin Archer i 1890 som lystbåt og ble bygget etter samme tegning som VINGA som ble bygget til Gøteborgs Segelsälskap i 1886. VINGA-tegningen har forstevnprofil som losbåt, men den er smalere og midtspantet er dypere.

VINGA har skarpe linjer, er dyp og hadde vist seg som en god regattabåt i Sverige.
Men Westye ønsker en større og raskere båt og Colin Archer skalerer opp tegningen. Samtidig strekker han den så spanteavstanden blir større uten at han må tegne inn nye spanter på tegning; dette sparer også vekt i skroget.
Lengden ble da 35,5 fot med 3,35 m bredde mot VINGAs 32,3 fot og bredde på 3,10 m.
FANTOM ble således en ennå slankere og skarpere båt.
Jernkjølen ble laget betydelig større enn VINGAs og ble på på 3,6 tonn. I tillegg kom 1,4 tonn innvendig ballast.
Riggen ble også gjort betydelig større og dette skulle vise seg å bli en god regattabåt.


Venus og Velsia i Risør 1991.
Midtspant og akterskip er nesten identisk med VENUS (1889) og det kan da se ut som VINGA var en forløper til VENUS.

FANTOM’s rigg var gaffel i motsetning til VINGA som opprinnelig hadde spririgg uten klyver.
Riggtegningen til VINGA i Colin Archer boka til Sandnes er således FANTOMs rigg, spririggen kan sees i svakere blyant på originaltegningen i Larvik.

FANTOM blir til.
I 1890 var det Westye Otto Sørensen (1823-1903), Bjølstad gård på Kråkerøy i Fredrikstad, som bestilte båten. Westye var kaptein, men nå bestyrer av Akers Mek.
Men han var også en god seiler, regatta interessert og tok mange premier, se listen under. Etter et år eller to ble båten beslått med kobberplater som lettere holdt bunnen fri for groe, viktig i regatta.


Sølvplakettene fra hele premielisten under, er den dag i dag ombord; skrudd fast på dekksbjelken midt i salongen.

I 1896 var Westye 73 år og båten averteres i  februar til salgs.

Til salgs 1896

Det ble ikke noe salg og fra 1900 er sønnen Lars Rive Sørensen oppført som eier i regattalistene. Lars var tydeligvis ikke mindre regattainteressert og korresponderer med Archer i 1901 om forbedringer av skroget med mulig forlengelse. Archer svarer at det kommer ny måleregl som er gunstig for båten slik den er, men at en tyngre blykjøl ville være gunstig. Archer monterer en blykjøl på 5025 kg; den gamle jernkjølen var 3600 kg. Med ny kjøl og nye seil tar også Lars premier.

Dette er premiene:

1892 – 3dje Premie Horten 9 juli. (1. Mignon, 2. Venus – Bane: Horten-Revlingen-Slagenstangen-Store Sletter-Horten)
1893 – 2dre Premie Langesund 9 august (1.Mignon 3. Asra)
1894 – 2 dre Premie Hankø 24 juli
1895 – 1 ste Premie Kristiansand 26 juli
1896 – 2 dre Premie Moss 29 juli
1898 – 3 dje Premie Hankø 10 juli
1898 – 2 dre Premie Vallø 30 juli (Tønsberg)
1902 – 3 dje Premie Narverød (Tønsberg) 15 juli
1903 – 1 ste Premie Narverød (Tønsberg) 20 juli
1903 – 1 ste Premie Marstrand

Som kuriositet kan nevnes at i regattaen ved Vallø utenfor Tønsberg i 1898 så fikk FANTOM andre plass etter årets nybyg fra Archer NANNA.
NANNA heter nå JÆRBUEN, var i Tysk eie siden 1975, men ble kjøpt av Larvik Sjøfartsmuseum i 2007:https://www.op.no/kultur/jarbuen-ii-overhales/s/1-85-7681438  &  http://www.op.no/nyheter/article2890564.ece
VELSIA & JÆRBUEN (FANTOM & NANNA) lå side om side på Trebåtfestivalen i Risør i 2010; VELSIA’s 120 års jubileum.

Lars var skipper i utenriksfart så det ble nok lite tid til båten, så i 1903 avteres båten til salgs.

Annonse

Med blykjøl, nye seil og kobberhud, var nok prisen litt høy og båten ble ikke solgt med det første.
I september 1904 skriver Colin Archer til Lars at han har en interessert kjøper, men det ble tydeligvis ikke noe salg.

Leie

I august 1905 skriver Archer igjen at han har en potensiell kjøper, men først vil han leie båten selv i 3 uker. Archer skriver han har flere båter han kan leie, så han må ha raskt svar. Interessant at FANTOM tydeligvios var førstevalget. Handel ble det ikke noe av, men jeg regner med Archer leide båten da det i historien som fulgte med båten sies at Archer hadde brukt båten selv.

Lars omkom dessverre som skipper på seilskute i Tanzania i 1906 og båten ble da solgt.

Eier oversikt.

1890-1900 - Westye Otto Sørensen, Bjølstad, Kråkerøy, Fredrikstad
1900-1906 – Lars Rive Sørensen
. Bjølstad, Kråkerøy, Fredrikstad. Skipper.
1906-1913 – H. Jacobsen. Fredrikstad. Skipsreder.
1913-1916 - Henry Charles Dick. Dicks vei, Lysaker, Bærum. Britisk visekonsul i Oslo
1916-1923 – Knut N. Vegard, Fredrikstad (født i Risør/Vegardsheien)
Konsul, svensk konsulat.
1923-1925 – Wilhelm Enok Jacobsen, Oslo/Åsgårdstrand (tidl. Fredrikstad & Moss) (også omtalt som Enoch Jacobsen). Bjergningssjef
1925-1936 – Thorolf Wikborg, Drammen/Oslo
1936-1937 – Jens Hiorth, Høvik/Lyngør
1937-1942 – Henri Gutzeit, St. Sevrom/St. Malo
1942-1950 – Leslie Hinton, Hamble River
1950-1980 – Philip Cox & David Godsal, Hamble River
1980- 2009 - David Cox, Falmouth
2009- - David Cox & George Cox, Falmouth

Navnene på båten har vært omtrent som følger:

1890-1915 – FANTOM
1913-1917 – SEAGULL
1917-1937 – FANTOM

1937-1942 - NOREG II (RUTTA er nevnt av Philip Cox, men usikkert om og ev. når)
1942 VELSIA

****************''''''''''

I 1906 står Skipsreder H. Jacobsen som eier, men vi vet ikke om dette var et reelt salg eller om det var en venn av familien som var skipper etter Lars død.

I 1913 kjøpte H. Charles Dick båten, den Britiske Visekonsul i Oslo. Hans far kjøpte hele Fornebo og Lysaker-området i 1884. Deler av dette ble solgt i 1913 og det ga sikkert fri kapital til å kjøpe FANTOM.

Charles H. Dick

Knut N. Vegard (1875-?) kjøpte båten i 1916. Han var født i Vegårdshei (innenfor Risør), men flyttet til Fredrikstad i 1899 hvor han dannet Fredrikstad Granitkompani.
Vegard ville bytte ut blykjølen med den gamle jernkjølen. Om det var for å få en lettere båt med behageligere bevegelser, eller om det var fordi blyprisen var god på sluttern av første verdenskrig, vites ikke. Men han skrev i hvert fall til Colin Archer på nyåret 1917. Jernkjølen var nylig solgt av de som hadde overtatt Archers skipsverftet, uten å informere Archer, men de hadde satt pengene på egen konto. Archer sporte opp Agnes, enken etter Lars. Han sender henne pengene og beklager at beløpet var lite da jernkjølen hadde vært vanskelig å selge. (Dette var fordi spanteavstanden på FANTOM og derved avstanden mellom kjølboltene, var større enn vanlig).
Archer satte Vegard i kontakt med skipsverftet og de fant tydeligvis jernkjølen og fikk den montert.

Neste eier var i 1923 og var Wilhelm Enok Jacobsen (1875-1925). Han var bekjent av forrige eier Knut N. Vegard og hadde nok fått båten anbefalt, kanskje hadde han også seilt med båten tidligere. Jacobsen drev med skipsberging og ble både titulert som "bjergningssjef" og "dykkerchef".


Wilhelm Enok Jacobsen og Margarethe Jacobsen på vei til Marstrand 30 august 1924. Fotoet er i Wilhelm barnebarns eie og skannet for oss.
Standsmessig oppdekning i det rolige været!
Livbøyen ligger på hyttetaket som ennå ikke har skyveluke.

Mannskapscockpiten var meget dyp og uten dekksbjelke mot salongen og hyttetaket trengte derfor ikke skyveluke for at man skulle komme seg greit ned under dekk!
Da motor ble innsatt måtte cockpitdørken heves og skyveluke ble da montert som man ser på nederste bilde under i Wikborg-perioden.

Wikborg overtar båten i 1925. 


FANTOM i Thorolf Wikborgs eie på trettitallet.


Wikborg på tur. Her kanskje i Middagsbukta?


Wikborg familien på tur. Nå med motor og skyveluke.

I 1937 kjøpte Henry Gutzeit båten. Vi antar at Henry var i familie med tyskeren Friedrich Wilhelm Gutzeit (1802–71) som kom til Norge som ung mann. Han bodde først i Drammen men flyttet etterhvert til Fredrikstad. Han var konsul (tysk?) og etablerte sagbruk i Norge og Finland. Sønnen Hans Gutzeit overtok farens firma. Hans sønn igjen Carl Benjamin Gutzeit var en ivrig seiler og ca 1912 eide han en Johan Anker bygget 10-meter MAGDA VII (senere ADORNA). Carl var på den tiden norsk konsul i Nantes i Frankrike og døpte om MAGDA til NOREG.
Henry Gutzeit døpte om FANTOM til NOREG II
og seilte til Frankrike. (Hans neste båt het NOREG III)
Fra 1938 la han båten i Hamble River, Southhampton, England, og la båten ut for salg.

Leslie Hinton kjøpte båten i Hamble i 1942 og ga henne navnet VELSIA.

VELSIAs eiere idag

VELSIA eies idag av David og Candia Cox og deres sønn George. Hjemmehavn er Falmouth helt syd i England. Familien Cox har hatt båten i siden 1950.

Davids far, Philip Cox kjente Leslie Hinton og var mannskap fra 1946 da det ble lov å seile igjen etter krigen.
Phillip Cox med noen venner kjøpte båten i 1950 da Leslie giftet seg og emigrerte til Canada. Vistnok fikk ikke Leslie lov av kona å seile båten over.
Phillip seilte til Norge i 1957 og møtte da mange i Archer familien og familie av tidligere eiere.
Vinteren 1957/58 ble båten lagt i opplag i København med retur til Norge igjen før kursen ble satt hjem til Hamble.
Senere gikk en tur til Irland og mange turer til Frankrike.

David ble født i 1954 og vokste således opp med VELSIA.


Velsia under Trebåtfestivalen 2011. Foto: Leif Sigvaldsen, Skien

Jeg møtte VELSIA første gang da jeg gikk på skole i Southampton 1975 og bodde i skøyta vår, ex RS 14 STAVANGER, i samme marina i Hamble river.
Davids første lengre tur på egenhånd var til Irland i 1977.

David og Candia flyttet til Falmouth i 1984 og båten fikk da ny hjemmehavn etter 46 år i Hamble river.

David og Candia kom så og besøkte oss i Risør i 1980 og ved de 10-års jubileum i 1990 & 2010.

I 1990 var det båtens 100 års jubileum. De hadde da bestilt ny mast hos oss på Risør Trebåtbyggeri. Og det var på tide, for masten brakk 2 ganger i Nordsjøen på veien over. Da seilingen på norskekysten den sommeren således ble amputert, ble de 2 år i Norge. Riggen hadde blitt endret på 1930-40-tallet. Nå ble den som båten hadde originalt, kun med litt kortere bom.


Candia og ungene i Norge 1990.

Trebåtfestivalen

Velsia under Trebåtfestivalen 2011. Foto: Leif Sigvaldsen, Skien

Ellers har VELSIA seilt utallige ganger til Frankrike og deltatt på Brest og Douarnez festivalene i 1988, 96 og 04.

I 2010 var det George som seilte båten over. David kom etter og de deltok i regattaen på Trebåtfestivalen. Båten overvintret og deltok i pinseregattaen 2011 "Seil Isegran" i Fredrikstad og regattaen igjen på Trebåtfestivalen før de seilte hjem igjen.

Med seilasen 2010 til Norge var det 7de gangen over Nordsjøen for Cox familien. Denne turen ble seilt av George på 23 år som derved går i sin fars og farfars fotspor med samme båt.
Denne turen var heller ikke helt uten uhell. Denne gangen brakk gaffelen og de måtte inn til Lowestoft får å få den reparert. Men de rakk Trebåtfestivalen som planlagt.
Les George's beretning her.

Moms for turister!
I 2010 og tidligere hadde båtturister ikke lov å forlate båtene sine i mer enn 6 uker. Få i Norge visste om dette da loven ikke hadde blitt håndhevet ovenfor båtturister. men plutselig en dag begynte noen nidkjære tollere å håndheve loven strengt. Du tror det ikke før du ser det: - Les i VG her om Svenske seileres norske toll-mareritt. http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10005785 - . Andre båter rømte landet: https://www.seilmagasinet.no/innhold/?article_id=18211 . Dette var mildt sagt dårlig Norgesreklame: https://www.seilmagasinet.no/innhold/?article_id=18210
Da VELSIA var her i 1990 fikk de skriftlig tillatelse fra Tollvesenet uten å måtte betale moms.
I 2010 måtte de betale eller rømme til Sverige for vinteren. Heldigvis er det lavere moms for båter over 100 år (antikvitet) så det ble
8.500 kr å betale i moms og hk avgift. Colin Archer seilere sponset via kronerulling med 5.000 kr for å dekke denne uforutsette skatt til Norske myndigheter. https://www.seilmagasinet.no/innhold/?article_id=17241

Etter lang kamp mot myndighetene, ble heldigvis loven endret et par år senere, og båtturister er igjen velkomne i inntil 2 år.

Originalitet

VELSIA er i sjelden original stand. I skroget er kun et par spantedeler, et par ribber, noen få bordganger og akterstevntoppen er skiftet.
Det meste av dekksbjelkene, mye av dekket og hele hytteoverbygget er originalt.

Hyttesidene er i laget med paneler som i fyllingsdører og dekksplanken er tynn, belagt med seilduk.
I dag kjenner vi vel dette bare på Jærbuen. Hytta på Velsia trenger restaurering men det er for dyrt å sette det vekk så David som er nevenyttig, håper å få gjort det selv en gang i fremtiden. Men det er også hyggelig å ha den originale hytta så lenge som mulig.

Den første motoren var på 2,5 hk. Den neste i 1930 en 10 hk FM og nå er det en 16 hk Sabb.

Innredningen var originalt inndelt slik vi kjenner det på VENUS, JÆRBUEN, MARIE m. fl: Salong akter - Lugar midtskips - Bysse forut.

I ca1945 ble den gjort om til vanlig havseiler løsning med bysse og kartbord akter, salong midtskips med loskøye og forpigg med 3 køyer.

Riggen har hele tiden vært gaffel som originalt men en høyere mast ble montert på 30-tallet med tanke på bermuda storseil, men det ble aldri sydd.

VELSIAs seiling i Norge sommer 2011:
- Fredrikstad/ Sail Isegran 11 – 18 juni - Bygdøy NSM 20-23 juni - Juli: Oslo-Lyngør-Larvik.  - Colin Archer Dagene i Larvik 29-31 juli - Risør Trebåtfestival 4-8 august
- Mandag 15 august satte Velsia kursen mot England igjen og ankom Lowestoft fredag19 august. Her bodde George i båten og gikk på båtbyggerskole. I 2012 var båten tilbake i Falmouth.

Restaurering 2013-2018

David har i denne perioden skiftet forstevn og noen bordganger. Samtidig ble hyttta restaurert med inliming av små biter så mest mulig av det originale materiale ble bevart.

Oppdatert 25.02.2019
Denne side ble først opprettet 8.4.2011

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Tlf 3715 3144
Mob 9077 8929
Email: jeppejul(at)online.no

www.jul-nielsen.no