.

Johannes Selsvik (1854-1935)

Bodø

Av Jeppe Jul Nielsen, Risør

Johannes Selsvik (1854 - 1935) hadde jobbet på Bodø Skipsværft siden 1880 og bygget Listerbåter. Selsvik hadde flere ganger vært på besøk på Archers verft i Larvik. Fra 1888 bygget Selsvik forbedrede fiskebåter; de slanke og raske "Bodøbåtene". På bilder ligner de på Archers tidligste kuttere, men om det er tilfeldig vet jeg ikke. Det jeg kjenner av Selsviks skøytetegninger, og andre fra Nord-Norge, viser linjer etter den moderne form, særlig skøytene nærmere århundreskiftet og senere. Det virker som nordlendingene var mer åpne for den moderne form enn det sørlendingene var. 

Selsvik og skipper Anthonisen på RS 1 skal ha hatt en kjedelig konfrontasjon under en regatta i Tromsø i 1894. Selsviks SVANEN slo RS 1, men ti Ranværinger og skipper Anthonisen mente Selsviks båt var smal og med så stor seilføring at den hørte hjemme i lystbåtklassen selv om det var en fiskebåt. Regattaledelsen tok klagen til følge og SVANEN ble fratatt kongepokalen for stevnets raskeste seiler og måtte nøye seg med en ekstrapremie. Dette falt naturlig nok Selsvik tungt for brystet. Men dette var vel også god reklame for hans lettseilte fiskebåter.

Archer reiste nordover i 1895 med tanke på å bygge tryggere fiskebåter. Han tegnet og bygget en relativt slank skøyte med stor jernkjøl. Dekksarrangementet var litt spesielt med luker i dekk på begge sider. Selsviks båter var halvdekkere og Archers slanke skrog og dekksløsning var nok for å konkurrere med Selsvik, men Archers båter ble altfor dyre og egenskapene var neppe noe bedre enn Selsviks, så det ble ikke flere bestillinger.Archer skrev en rapport fra Nord-Norge-turen og skrev at Selsviks båter "vitner om en utviklet formsans", men at de var bygget "mer etter modeller enn tegninger og uten de beregninger" Archer baserte sine konstruksjoner på. Dette ble mere salt i såret og vennskapet kjølnet.

 ********************************************************************'''''''''

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  -&-  www.colin-archer.no
Mail: jeppejul(a)online.no - & jeppejul02(a)gmail.com
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge

Tilbake til Colin-Archer.no