Andre båter som dukker opp i SPENNERs historie.

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no - Se også min hovedside om Colin Archer  www.colin-archer.no

Ved søking på SPENNERs historie, dukker det opp noen kilder som mest sannsynlig inneholder feil.

Her en side om losskøyter i Portør med bl.a. bildet under: http://minde.org/2019/01/14/i-portor-hade-alla-lotsbatar-91-i-seglet/

Dette er et av to Wilse bilder fra 1909 og benevnt som SPENER i Portør og eid av Petter Klausen. Nettsiden har ikke link til kildene, så det er ikke godt å si hvilke opplysninger som følger med bildene.
Linjene ser ikke ut til å være dagens SPENNER som er Edwardsens SPENER.
Det kan være en navnesøster, eller mest sannsynlig at feil båt er avbildet.  En skøyte Petter Klausen hadde etter SPENER vet vi het MINDE, og denne ligner mer på MINDE.


Under er en artikkel om SPENNER 1998.
Den inneholder mye av Edwardsens SPENERs historie.

Det gamle bildet av en skøyte med styrhus er uskarpt og vanskelig å si om er SPENNER. Kalavåg er rett ved Espevær, begge i Bømlo kommune, hvor SPENNER var fiskebåt. Uansett har ikke dette bilde noen betydning for historien.Bildet av den hvitmalte båten under, med en mast, er  en annen båt. Dette er bekreftet fra flere kilder.

Den hvitmalte båten her er ikke dagens SPENNER, men en mye nyere båt.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX